Dou ve Gneydou Anadolu'nun Dil Atlas
Dou ve Gneydou Anadolu blgesi dil ve kimlik tartmalarna sahne olan bir blge-mizdir. Haritada da grld gibi blgede tek bir dilin kesin hkimiyeti yoktur. Trke, Krte, Zazaca, Arapa, Sryanice, Ermeni-ce, erkezce gibi diller, yer yer deiik mik-tarda ve deiik biimde kullanlmaktadr. Fakat Trkiyenin byk bir blmnde Trkenin kesintisiz hakimiyeti sz konusu iken, zellikle Dou ve Gneydou Anadolu blgesinde, dillerin corafi dalm ylesine karmaktr ki, neredeyse homojen dil blge-leri izmek imknszlamaktadr. Bugn bl-ge nfusunun % 85-90 Trkeyi anlamakta ve konumaktadr. ehir ve ile merkezlerin-de daha youn olmak zere Trke blgedeki en byk ortak anlama vastasdr. Dolay-syla blge halknn byk bir blm iki dillidir. Trkeden baka srasyla Krte, Zazaca, Arapa, Sryanice, Ermenice, er-kezce gibi diller takip eder. Bu harita, blge-de yaayan dilleri zellikle ilevsellii, kulla-nm skl ve gnlk iletiim dili oluu ba-kmndan ele almaktadr.

  Satn Al
Yazar Prof.Dr.Ahmet Buran
Fiyat  0 YTL