Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Fatmagül Berktay

akademisyenİÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi1978 yılında Ankara Üniversitesi SBF'ni bitirdi.
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi oldu. 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu.

İÜ SBF'de 'Siyasal Düşünceler Tarihi', İÜ Kadın Sorunları Araştırma Merkezi'nde 'Feminist Teoriler' dersleri veriyor. Türkiye'yi çeşitli uluslararası platformlarda temsil etti. İngilizce ve Fransızca biliyor.

ESERLERİ:

1.Kitaplar:

Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.

Women and Religion - A Comparative Study, Black Rose Books, Montreal, New York, London, 1998.

Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul, 1996 ( 2. Baskı 2000).

Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak, Pencere Yayınları, İstanbul, 1998, 3. Baskı (1. Baskı 1992, 2. Baskı 1995)
Derlenmiş kitaplar:

The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, Ka-der Press, 2004.

Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Durumu: Başarılar, Sorunlar, Umutlar, Ka-Der yay. İstanbul, 2004
2. Makaleler/Articles:

Kitap Derlemelerinde Yayınlanmış Makaleler

“Eine zwanzigjahrige Geschichte: Das verhaltnis der türkischen Linken zur Frauenfrage”, Aufstand im Haus der Frauen,Hg., A.neusel, S.tekeli, M. Akkent, Orlando Frauenverlag, Berlin, 1991.

“Women’s Studies in Turkey”, Women’s Memory/ Kadınların Belleği, Metis Yayınları, İstanbul, 1992.

“Institutionalization of the Turkish Women’s Movement as an Historical Experience”,

Institutionalisierung der Frauenbewegung, Chancen und Risiken, Bonn, 1992.

„Türkiye’de Kadın Hareketi: Tarihsel Bir Deneyim „ Kadın Hareketinin Kurumlaşması, Metis Yayınları, 1992.

“Looking from the ‘Other’ Side: Is Cultural Relativism A Way Out ?”, J. deGroot and M. Maynard, eds., Women’s Studies in the 1990’s, Doing Things Differently?, MacMillan Press, London, 1993.

“Has Anything Changed in the Outlook of the Turkish Left on Women?”, Şirin Tekeli, ed., Women in Turkish Society - A Reader, Zed Books, London, 1995.

“Sosyal Bilimlerin Gerçekliği Kurma İddiası Ne Noktada?”, Teorinin Aynasından Görünen Pratik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1995

“Kadınların İnsan Hakları ve Türkiye”, Çağdaş Toplum Değerleri, der. Jale Baysal, ÇYDD Yayınları, İstanbul, 1996.

“İslam’ın Hiyerarşiye Dayalı Eşitlik Söylemi”, Kadın Gerçeklikleri, der. Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul, 1996.

“Tanımlanması Serbest Bir Nesne”, Kadınların Gündemi, der. Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul, 1997.

“Nasıl Bir Demokrasi?”, Küyerel Düşünce Grubu Paneller Dizisi, yay. haz. Süleyman Talay, Küyerel Yayınları, İstanbul, 1997.

“İktidar: Paylaşmak mı, Dönüştürmek mi?”, 21. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE Yayınları, Ankara, 1998.

“İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, I. Uluslar arası Tarih Kongresi , Yay. Haz. Hamdi Can Tuncer, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998.

“Yeni Bir Yurttaşlık Anlayışına Doğru”, Kadınlar Olmadan Asla, der. Zeynep Göğüş, Sabah yayınları, İstanbul, 1998.

“Cumhuriyet’in 75 Yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, editör, Ayşe Berktay, Danışman Fatmagül Berktay, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Ekim 1998.

“Yeni Kimlik Arayışı Eski Cinsel Düalizm: Peyami Safa’nın Romanlarında Toplumsal Cinsiyet”, Bilanço 1923-1998, Tarih Vakfı, Uluslar arası Kongre Kitabı, Cilt 1, 1999.

“Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım”, Türkiye’de İnsan Hakları, der. Bülent Tanör ve Oktay Uygun, YKY, 2000.

“Die Grenzen der Idenitatspolitik und die islamistiche Frau”, Die ‘neue’ muslimische Frau. Standpunkte und Analysen, ed. Barbara Pusch, Orient Institut der DMG, 2001.

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt I: Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası, İletişim yayınları,İstanbul, 2001.

“Doğu ile Batı’nın Birleştiği Yer”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt III: Batıcılık, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.

“Heidegger ve Arendt’te Özgürlük:Bir Kesişme Noktası”, Liberalizm,Devlet, Hegemonya, der. Fuat Keyman, Everest Yayınları, İstanbul 2002.

“Europe Between Modernism and Post-Modernism”, La Metamorphose de L’Europe Comme Probleme Phenomenologique, eds., Önay Sözer, Ali Vahit Turhan,Türkiye felsefe Kurumu, İstanbul, 2002.

“Hannah Arendt: A Pearl Diver”, Metaphysics and Politics, Martin Heidegger and Hannah Arendt, eds., S.Y.Öge, Ö.Sözer,F.Tomkinson, Bosphorous University Press, İstanbul, 2002.

“Islamist Conception of Gender Equality”, Mediterranean Women and Democracy, Unesco/Ksaum, İstanbul 2002.

“Felsefeyi Öteki’ne Açmak”, Necla Arat’a Armağan, İstanbul, Mart 2004.

“Sofokles’in Antigonesi’nde Adalet (Dike) ve Kibir (Hubris)”, Bülent Tanör Armağanı, der. Öget Öktem Tanör, Legal Yayınları, İstanbul, 2004.

“Introduction : Building Bridges to Raise Mutual Understanding and Collaboration”, The Position of Women in Turkey and in the EU:Achievements, Problems, Prospects, KDer Press, İstanbul, 2004.

“Sahiplenici Bireyden, Düşünen İnsana”, Bülent Tanör’e Armağan,der. M.Ö.Alkan, Oğlak yayınları, 2006.

“La condizione femminilae in Turchia e nell’Unione europa:la necessita di una prospettiva comparata”, Dalla piccola alla grande Europa, a cura di Daniele Pasquinucci, Cooperativa LibrariaUniversitaria Editrice Bologna, 2006.

“La situacion de la mujer en Turquia en el marco del proceso de adhesion a la UE”, Turquia Y La UE: Trazando el Camino A Seguir, Coordinado par Alexandre Muns, Fundacio CİDOB, Barcelona, 2006.
Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

“Ortaçağ’da Yaşam, Ölüm ve Aşk”, Tarih ve Toplum, Kasım 1984.

“Eşitliğin Ötesine”, Yapıt, Şubat 1985.

“Ortaçağ’da Kadınlar”, Tarih ve Toplum, Kasım 1985.

“Bedendeki Toplum, Toplumdaki Beden”, Tarih ve Toplum, Haziran 1987.

“Peygamberin Ölümü Üzerine Saz Çalıp Oynayan Kadınlar”, Tarih ve Toplum, Eylül 1988.

“Writing and Reading Women’s Autobiographies: What’s Different?”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, yıl 1993, İstanbul, KSAUM.

“The Construction of Woman as ‘Other’ in 19th Century Popular Culture”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Yıl 1994, KSAUM.

“Middle Eastern Women, Islamic Ideology and Some Thoughts on the Turkish Case”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 3, Yıl 1995, KSAUM.

“Gendering the Writing Subject”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, Yıl 1996, KSAUM.

“Felsefe ve Kadın: Zor Bir İlişki”, Cogito, Sayı 6-7, Kış-Bahar, 1996, YKY.

“İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”, Defter, Sayı 29, Kış 1997.

“Osmanlı Toplumuna Açılan Farklı bir Pencere : Harem-i Hümayun”, Toplumsal Tarih, Mart 1997.

“Tarihin ve Teorinin Peşinde”, Virgül, Aralık 1998.

“Köktendinci Yükselişi Anlamak Açısından Bir Karşılaştırma: Amerika’da Köktendincilik”, İÜ SBF Dergisi, Yayın no. 20, Mart 1999

“Kendine Ait Bir Oda – Tarih Yazımında Yeni Açılımlar”, Tarih ve Toplum, Mart 1999, cilt 31, sayı 183

“Salem Cadılarının Ekonomi-Politiği”, Tarih ve Toplum, Mart 2000, cilt 33, sayı 195

“Küreselleştikçe Parçalanan Bir Dünyanın Düşünsel İzdüşümü: Post-modernizm”, İÜ SBF Dergisi, Sayı 21-22, Ekim 1999- Mart 2000, s.1-12.

“Kadının Toplumsal Denetiminin Dinsel Temelleri”, Kızılcık, sayı 18, Kasım-Aralık 2003.

“Direnişin Belleği Olarak Tarih”, Kızılcık, sayı 20, Mart- Nisan 2004.

“Bilim ve Felsefenin Evrenselliği, Kültürlerin Melezliği”, Kızılcık,, sayı 22, Kasım-Aralık 2004.

“Ana Tanrıça Kültünün Rahibeleri: Tapınak ‘Fahişeleri’”, Toplumsal Tarih, sayı 155, Kasım 2006.3. Bildiriler/Papers:

“Kadın Hareketinin Kurumlaşması- Fırsatlar ve Rizikolar” , FrauenAnstiftung Uluslararası Sempozyumu, Bonn, Ekim 1992.(Sempozyumun açılış bildirisi)

“İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”,: Birinci Uluslararası Tarih Kongresi, ODTÜ/TARİH VAKFI, Ankara, Mayıs 1993.

“Women’s Studies in 1990’s”, UNESCO/KEGME Uluslararası Sempozyumu, Atina. Haziran 1993.

“Europe between Modernism and Post-Modernism”, Europe’s Transformation as a Phenomenological Problem”, Uluslararası Kollokyum, İstanbul, Nisan 1994 .

“ Peace Process in the Mediterranean and Women”, Avrupa Konseyi Konferansı , Marakeş. Haziran 1994.

“Democracy and Equality: Utopia or Challenge?”, Avrupa Konseyi Konferansı, Strasbourg ,Şubat 1995.

“The Present Status of Women in Muslim Societies”, Heinrich Böll Vakfı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Ekim 1996.

“Kadın ve Felsefe mi, İnsan ve Felsefe mi?”, Türkiye Felsefe Kurumu Sempozyumu, İstanbul, Aralık 1996.

”Turkey’s Modernization Process”, Stockholm ve Göteborg Üniversiteleri’nde iki Konferans, Aralık 1996.

“ Equality or Equity? Islamist Concept of Gender”, Mediterranean Women and Democracy, UNESO/REUNIR/KSAUM Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 1997.

“Women’s Political Leadership”, Salzbourg Special Seminar on Global Women’s Leadership, Salzburg, Ağustos 1997 .

“Islam, Modernization and Women in Turkey”, İsveç Kamu Çalışanlarına yönelik Konferans, Stockholm, Kasım 1997

“Turkish Women’s Search for Identity in the Process of Nation Building”, Conference on Women and Human Rights, Social Justice and Citizenship: International Historical Perspectives; University of Melbourne, Avustralya, 30 Haziran- 2 Temmuz 1998.

“Yeni Toplumda Erkeklerin Yeni Olmayan Kimlik Arayışları“, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslar arası Kongresi, TÜBA, Türk Sosyal Bilimler Derneği/ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı, Ankara , Aralık 1998.

„Yeni Binyılda Eski Politikanın Değişme Olanakları”, Altıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 1999.

“Behice Boran’ın Yaşamına ve Yapıtına Feminist Bir Yaklaşım, Türkiye’de Kadının Yüz Yılı Uluslar arası Sempozyum: ” Boğaziçi Üniversitesi, 19 Nisan 2000 .

„Demokrasi ve Küreselleşme“, 25. İktisatçılar Haftası, : Tarihçiler Küreselleşmeyi Tartışıyor” , İstanbul, 29 Nisan 2000.

“A Point of Reconciliation Between Heidegger and Arendt: Freedom”, M. Heidegger ve H. Arendt: Metaphysics and Politics, Uluslar arası Felsefe Kollokyumu, BÜ,İstanbul, Mayıs 2000 .

“Islamist Women’s Identity and the Limits of Identity Politics”, International Symposium on Women and Law, Van Leer Jerusalem Institute, Kudüs, Mart 2001.

„ Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası“ , 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Kasım 2001.

“Women’s Movement in Turkey: A Comparative Approach”, Women and Politics-Turkey and Sweden, Swedish Research Institute, Kasım 2002 .

“Ulus İnşasının Cinsiyetlendirilmiş Tarihi”, Fransa ve Türkiye’de Kadınlar Açısından Tarih ve Siyaset,Ankara Üniv. KASAUM ve Fransa Büyükelçiliği Kollokyumu, Mart 2003.

"Discussing the Limits of Identity Politics”, Women and Education in the Mediterranean Region Conference :Trans-Mediterranean Civil Society Programme, Haziran 2003.

“The Construction of Islamist Gender Difference”, 10th Biennial Conference of International Society for Theoretical Psychology , İstanbul, Haziran 2003

“Tektanrılı Dinlerde Kadının Toplumsal Denetimi „ Türk-Alman Psikiyatri Kongresi , Essen, Eylül 2003.

“Antigone’de Adalet Kavramı “: İÜ Latin Dilleri Bölümü, Dr. Sinan Kabaağaç’ı Anma Toplantısı Navi Salvia, 29 Nisan 2004.

“Ortak Bir Anlayış ve İşbirliği için Köprüler Kurmak”, Türkiye ve AB’de Kadınlar: Ortak Bir Anlayışa Doğru: Uluslararası Sempozyum , Eylül 2004.

“Woman’s Status in Turkey and the EU: The Need for a Comparative Perspective”, Women’s Initiative for Turkey in the EU, International Symposium, Brüksel, Ekim 2004.

“Writing and Reading Women’s Autobiographies”, İstanbul- Crossroad and Melting Pot for Literary Writing, Seminar organized by the Swedish and Turkish PEN and the swedish research Institute, Ekim 2004.

“Women’s Status in Turkey and the EU: The Need for a Comparative Perspective” University of Siena , New Scenarios for the EU International Conferences Series, Siena, Nisan 2005.

“Sahiplenici Bireyden Düşünen İnsana: Eğitimde felsefenin Vazgeçilmezliği”, Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ekim 2005.

“Evolution of Turkish Society”, Turkey and the EU: Charting the Course Ahead, International Workshop (CIDOB Foundation/Universitat Autonoma de Barcelona), Barselona,Ekim 2005.

“Feminist Hukuk Teorisinde Temel tartışmalar”, Ankara Barosu uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Ocak 2006.

“Thoughts on Writing History: Gender, Women, Nation-Building”, Boğaziçi Üniv. Ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Uluslararası Semp. Negotiating the Ottoman Public Sphere in the 19th and Early 20th Centuries. 6-7 Nisan 2006.

"Penelope’nin Tezgahından Dökülenler”, Navi Salvia, İÜ Edebiyat Fak. Latin Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Sempozyumu (Mitos), 27-28 Nisan 2006.

“Policy analysis: Which Policies Can Really Help?”, Women’s Way to Europe International Conference, Bahçeşehir Üniv./Kagider, 25-26 Mayıs 2006.4. Diğer:

“Türkiye’de Kadınlık Durumu”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 1995.

“Burdens of Existential Pluralism”, H-Net Reviews, April, 2004.

“Political Regimes: Turkey” ,Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Cilt 2,Brill, 2005.

“Political-Social Movements. Islamist Movements and Discourses: Turkey” Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Cilt 2, Brill, 2005.

“Dervish, Suat”, Biographical Dictionary of Womens Movements ans Feminisms inCentral, Eastern, and Southeastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, Central European University Press, Budapest/New York, 2005.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com