Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Mustafa Çalık ( 1956)

yazar, yayıncı


Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın MüdürüDr. Mustafa Çalık’ın Hâl Tercümesi

1956’da Gümüşhane’nin Çalık Köyü’nde doğdu.

Beş çocuklu bir ailenin baştan ikinci ferdidir.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başladığı doktora programını dört ay sonra terk etmek zorunda kaldı.

1980 yılında Uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilâtı’nda 1984’de uzman oldu.

12 Eylül’ün ardından bir grup arkadaşıyla beraber Yeni Sözcü dergisinin kuruluşunda bulundu ve Fâzıl Mustafa müstearıyla köşe yazıları yazdı.

1983’de Yeni Hamle dergisinin çıkışına katkıda bulundu ve aynı şekilde müstear isimle bu derginin de yazı kadrosunda yer aldı.

1983-84 ders yılında Ankara ve Hâcettepe Üniversitelerinin muhtelif bölümlerinde ‘Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’ dersleri verdi.

1985-87 yılları arasında ABD’de Denver Üniversitesi’ne bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisans-Üstü Okulu’nda Milletlerarası Politika Mastır’ı yaptı.

Bilâhare Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladığı siyaset ilmi doktorasını, MHP Hareketi’nin Siyasî Sosyolojik ve Kültürel Kaynakları başlıklı bir tez savunarak 1992 yılında tamamladı.

1989 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilâtı’nda çalışan ÇALIK, aynı yıl görevinden istifa ederek, bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye Günlüğü dergisini yayımlamaya başladı.

1996-97 ders yılında Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi’nde ‘Değişim ve Yenileşme Tarihimizin Temel Problemleri’ başlıklı lisans-üstü bir ders okuttu.

Bazı günlük gazetelerde (Yeni Ufuk, 1997; Kurultay, 1999; Ayyıldız, 1999-2000; Bugün,2006) kısa süreli köşe yazarlığı oldu.

Akademik çalışma sahası, siyasî kültür ve siyasî sosyoloji çerçevesinde bilhassa Türk siyasî hayatı ve siyasî kurumlar alt dalıdır.

Halen Türkiye Günlüğü dergisinin Genel Yayın Müdürlüğü’nü ve kendi kurduğu Cedit Neşriyât’ın editörlüğünü yürütmektedir. Bunun dışında doğduğu köyde orta ölçekli “mal-davar” besiciliği yapmaktadır.

İngilizce biliyor.

Dört kere evlendi, (Allah bağışlarsa) altı çocuğu, bir de torunu var.

Türkülere, “mala-davara”, atlara, güvercinlere, kangallara muhabbeti olduğu; tarihten, siyasetten, İttihad-Terakki’den, Fenerbahçe’den bahsetmeyi sevdiği rivayet edilmektedir.

ESERLERİ:

1.MHP Hareketi/ Kaynakları ve Gelişimi
Cedit Yayınları Ankara 1996
2.Siyasi Yazılar
Cedit Yayınları Ankara 1998
3.Teorik Denemeler
Cedit Yayınları Ankara 2001
HAKKINDA YAZILANLAR

1.Türkiye Günlüğü Mektebi
Ahmet Turan Alkan Zaman 9 Temmuz 1998
2.15 Şubat, Gümüşhane ve Mustafa Çalık
Ahmet Turan Alkan Zaman 15 Şubat 1999
3.İnsan Hakları
Beşir Ayvazoğlu Zaman 1 Eylül 1999
4.Defterimde 40 Suret
Beşir Ayvazoğlu Ötüken Y. İstanbul 1996
5.Hizmet Herşeyin Üstünde Olacak
Ortadoğu 3 Mart 1999
HAKKINDA YAZILANLAR

Nasıl bir milliyetçilik?
Beşir Ayvazoğlu
Zaman 11 Nisan 2001

Geçen haftaki yazımda Mustafa Çalık'ın Teorik Denemeler adlı kitabından söz etmiş ve bu kitabın birinci bölümünde yer alan "Türk Milliyetçiliği Üzerine Bazı Tartışma Notları" başlıklı birinci yazıda savunulan görüşler üzerinde durmuştum.
Milliyetçilik kavramının 1930'lardan sonra Alman idealizminin ve Pan-Germanizm'in etkisiyle "saf, soyut ve düşünce ötesi bir ideolojik kutsallığa" hapsedilerek sosyo-kültürel alâka ve irtibatlarından koparıldığını, daha kötüsü, 1970'lerde gittikçe hızlanan ideolojik-politik bölünme ve çatışmanın bir tarafı için zorla bir çeşit "özel isim" ve anti-komünizme kodlanmış bir "iç harp ideolojisi" haline getirildiğini düşünen Mustafa Çalık'ın eleştirisi hiç şüphesiz milliyetçiliğe değil, milliyetçiliğin belli bir dönemdeki yorumuna yöneliktir.

Bildiğim kadarıyla hayatının hiçbir döneminde milliyetçilikten yüz çevirmeyen Çalık, adı geçen yazısının bir yerinde şu soruyu soruyor: "Milliyetçiliğin yanlışı öyleyse doğrusu nedir ve nasıl olmalıdır?" Cevap kısa ve net: "Milliyetçilik aslında şudur diye başlayan cevapların tamamı yanlış olmak zorundadır. Sadece cevapları değil, bu tür soruların kendileri de yanlıştır."

Yanlışlığın "aslında" mantığında başladığını; çünkü bir kavramın dinamizmini kaybettiği anda dogma haline geldiğini, özellikle kullanılan kavram toplumla ve toplumdaki birtakım yapı ve süreçlerle ilişkiliyse mutlaka dinamik olması gerektiğini ifade eden Çalık, kavramların dondurulup statik ölçü âletleri haline getirilebileceğini, ancak sosyal süreçleri dondurmanın mümkün olmadığını söylüyor. Dolayısıyla "Milliyetçilik nedir?" sorusunun cevabı aranırken, öncelikle milletin yaşayan varlığına, onun geçmiş tecrübelerine ve önündeki geleceğe bakmak gerekir. Daha açık bir ifadeyle:
"Bir toplum yahut ülke, tarihî tecrübesi, mevcut sosyo-kültürel dinamikleri, yaşadığı problemler ve baskısı altında olduğu ihtiyaçların ilham ettiği bir milliyetçilik üzerinde düşünmelidir. Bu yönüyle doğru bir milliyetçilik tarihî-kültürel miras kadar, bugünkü şartların ve talip olunan geleceğin de çocuğu olmak zorundadır."

Olmazsa ne olur? Toplumun dışına düşer ve tarih dışı kalır.

Mustafa Çalık'a göre iki yol var. Milliyetçilik ya bütün farklılıkları (din, mezhep, etnisite) ülkenin kaçınılmaz realitesi olarak görmekle beraber, sosyal ve kültürel entegrasyonu güçlendirerek gelişmenin önündeki engellerin azaltılmasını sağlayacak kültürel bir "üst kimlik" vasıtası, yahut belli bir grup veya grupların siyasî ideolojisi olacaktır. Birinci yol hem daha doğru, hem daha şanslı. Esasen milliyetçiliğin Türkiye'de ulaştığı dinamik bu yönde yoğunlaşmaktadır. Bu anlamda bir milliyetçiliğin ilk şartı, Alman ideolojisi dediğimiz patolojik zihniyetin -başta ırk ve soy taassubu olmak üzere- bütün saçmalıklarından vazgeçmek.

Çalık, tam burada önemli bir hususu hatırlatıyor: Cahiliye Arapları ve Siyonistler hariç tutulursa, Doğu toplumlarında hemen hiç görülmeyen ırkçılık Batılı bir nevrozdur; "bütün varyantlarıyla birlikte ırkçılığın vatanı Batı'dır."

Milliyetçilik ve Müslümanlık gibi kavramlar, Mustafa Çalık'a göre, ifade ettikleri duygu ve değerlerin en azından sembolik anlamları bakımından toplum çoğunluğunun mutabık olduğu kavramlardır. Bu kavramların herhangi bir siyasî parti veya harekete mal edilmesi, çeşitli sebeplerle o parti yahut harekete yönelmiş muhalefeti ister istemez bu kavramların üzerine de çekecektir. Bu da söz konusu çoğunluk mutabakatının zayıflamasından başka bir netice vermez. Daha açık bir deyişle, birleştirici, bütünleştirici olması gereken kavramlar parçalanmanın aracı haline gelebilir.

O halde? Sözü Mustafa Çalık'a bırakalım:
"Türk toplumunun geleceğinde siyasî bir ideoloji olarak milliyetçiliğe yer yoktur; ancak bu gelecek kültürel anlamdaki millî bir kimlik şuuru ve manevî bütünlüğe oturmadıkça fazla parlak olmayacaktır. Sürekli ve derin bir hassasiyet gerektiren bu ayrımın korunması, Türk aydınının tarihî sorumlulukları arasındadır."

Kitap temini
0 312 4266616
HABER

2014 SAFRANBOLU TÜRK DÜŞÜNCE ÇALIŞTAYITürkiye Günlüğü ve Karabük Türk Ocağı tarafından düzenlenen 2014 SAFRANBOLU TÜRK DÜŞÜNCE ÇALIŞTAYI 2-4 Mart 2014 tarihleri arasında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılacak.1.Oturum: Kimlik Tartışmaları Üzerine Düşünceler
Konuşmacı: Dr.Mustafa Çalık

2.Oturum: Siyaset ve İdareden Devlete Bakış
Konuşmacı: Cengiz Aydoğdu

3.Oturum: Milli dünya Görüşünün Geleneksel ve Modern İmkanları
Konuşmacı: Doç.Dr.Fatih Mehmet Şeker

4.Oturum: Aktüel Dış Politika
Konuşmacı: Doç.Dr.Mehmet Akif Okur

HABER

MUSTAFA ÇALIK: HAZİRAN’DAN SONRA PARLAMENTARİZM TEKRAR YERİNE OTURUR
21 Şubat 2015

Türk Ocakları Genel Merkezi'nin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde bu hafta konuk Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü Dr. Mustafa Çalık’tı. Çalık, Başkanlık Sistemi Tartışmaları üzerine konuştu.

Katılımın çok yoğun olduğu programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yunus Koç yaptı. Koç konuşmasına İzmir’de şehit edilen Ülkücü öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Koç bu saldırının hükümetin terör örgütüne verdiği tavizlerin ve çözüm sürecinin bir sonucu olduğunu belirtti. Koç “Bir üniversite öğrencisinin kampüsün ortasında öldürülmesi vebalinin altından kimse kalkamaz” dedi. Bu konularda devletin tedbir alması gerektiğini söyleyen Koç “aksi takdirde Ülkücü Hareket kendi tedbirini almak zorunda kalacaktır” dedi. PKK’lılar tarafından şehit edilen Fırat Çakıroğlu’na Allahtan rahmet dileyen Koç kederli ailesine sabır diledi. Konuşmasının ardından Dr. Mustafa Çalık’ı kürsüye davet etti.

Dr. Mustafa Çalık’ta konuşmasına Fırat Çakıroğlu’na rahmet dileyerek başladı. Türkiye’yi karanlık günlerin beklediğini belirten Çalık bu olayların tekrar yaşanmaması için acilen tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Terörün çeşitli tavizler sonucu gün geçtikçe daha da güçlendiğini belirten Çalık “buna dur denilmesi lazım” dedi. Hain saldırıda şehit edilen Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milliyetçi camiaya başsağlığı diledi.

“ÖĞRENCİLİK HAYATIMDA HEP BAŞKANLIK SİSTEMİNİN YANINDA OLDUM”

Dr. Mustafa Çalık Başkanlık Sistemi Tartışmaları adlı konuşmasına öğrencilik döneminden hatıralar anlatarak başladı. O yıllarda yaptığı okumalar ve bu okumalara getirdiği yorumlar neticesinde başkanlık sistemini ülke adına faydalı gördüğünü söyleyen Çalık “Öğrencilik hayatımda hep başkanlık sisteminin yanında oldum “ dedi. Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarının 1990’lı yıllarda yüksek perdeden konuşulduğunu söylen Çalık 90’larda da çeşitli tartışmalarda ve kaleme aldığı yazılarda başkanlık sistemini savunduğunu söyledi. Ancak şimdi durumun farklı olduğunu ifade etti.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ KONUSUNDA BİR BİLGİSİZLİK VAR”

Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarının yıllardır devam ettiğini söyleyen Çalık hâlâ sistemin tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Bu konuda kamuoyunda yanlış kanaatler yerleştiğini sözlerine ekleyen Çalık “Başkanlık sistemi konusunda ciddi bir bilgisizlik var” dedi. Kavramların zihnimizde oluşturduğumuz anlam kategorileri olduğunu söyleyen Çalık, en büyük yanlışın kavramların kutsanarak yapıldığını belirtti. Kavram konusunda çeşitli tanımlamalar yapan Çalık, sistemlerin de kavramlar üzerine kurulduğunu söyledi.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİN EN SAF TARZI ABD SİSTEMİDİR”

Dünyada başkanlık sistemini kullanan çeşitli ülkelerden örnekler veren Çalık bu ülkelerin işleyişleri hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri’nin sistemine değinen Dr. Çalık, “Başkanlık sisteminin en saf tarzı ABD’deki sistemdir” dedi. Amerikalıların başkanlık sistemini kurmuş olmak için kurmadığını sözlerine ekleyen Çalık “ Bu sistem dönemin ihtiyaçlarına göre ortaya çıktı” dedi. Başkanlık sisteminin yanı sıra parlamentarizm hakkında da çeşitli bilgiler veren Çalık “Başbakan ağırlıklı parlamentarizm İngiltere tarafından kuruldu” dedi. Çalık, İngiltere’de başbakan ağırlıklı parlamentarizmin ortaya çıkışı hakkında bir anekdotu da dinleyicilerle paylaştı.

“BAŞKANLIK İLE PARLAMENTARİZM ARASINDA TEMEL FARKLAR VAR”

İki sistem arasındaki farklılıkları paylaşan Çalık, parlamentarizm sisteminde hükümetlerin meclisten güven oyu alarak kurulduğunu, güven oylaması ile düşürüldüğünü söyledi. Yürütmeyi başbakanın başkanlığındaki hükümetin temsil ettiğini belirten Çalık başkanlıkta ise başkan halk tarafından seçilir, yürütmeyi başkan ve onun seçtiği kabine değil, sadece başkan temsil eder dedi. Başkanlık sistemindeki görevlilerin parlamentarizmdeki bakanlar gibi olmadığını söyleyen Çalık temel farkları dinleyiciler ile paylaştı. Türklerin Meşrutiyet ile parlamenter sisteme geçtiğini belirten Çalık bazı kesintilerin haricinde bu sistemin günümüze kadar devam ettiğini belirtti.

“PARLAMENTER SİSTEMDE DEVLET BAŞKANININ HALK OYUYLA SEÇİLMESİ HATADIR”

Başkanlık sisteminin bir gereği olan halk oyuyla başkanlık seçiminin parlamenter sistemde uygulanmasının yanlış olduğunu belirten Çalık bu durum parlamentarizme terstir dedi. Halk oyuyla seçilme önerisinin 90lı yıllarda ortaya atıldığını sözlerine ekleyen Çalık bu seçim başkanlık sistemi için atılan bir adım değil bir tuzaktır dedi. Bu seçimin parlamentarizmi çıkmaza soktuğunu anlatan Çalık “Bu adım bir tuzaktır, cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesine son verilmelidir” dedi.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ BUGÜN VE ÖNÜMÜZDEKİ ON YIL TÜRKİYE’NİN MESELESİ DEĞİLDİR”

Bir dönem başkanlık sistemini savunduğunu belirten Çalık “Hiçbir sisteme Katolik nikâhı yapmadım” dedi. Amerika’nın bu sistemi bir birikim üzerine kurduğunu belirten Çalık yeni sistemleri denemek büyük ameliyatlardır, bünye dayanıklı değilse hasta masada kalır diyerek başkanlık sistemi hakkındaki çekincelerini dile getirdi. Bu sistemin inşa edilmesi için sosyal, millî rızanın sağlanması gerektiğini belirten Çalık aynı zamanda farklı duyguları, fikirleri, inançları temsil edebilecek kadar güven veren bir lidere ihtiyaç olduğunu fakat Türkiye’de böyle bir lider olmadığını sözlerine ekledi. Çalık “Başkanlık sistemi bugünün ve önümüzdeki 10 yılın meselesi değildir” dedi.

“HAZİRAN’DAN SONRA PARLAMENTARİZM TEKRAR YERİNE OTURUR”

Günümüzde parlamentarizmin rafa kaldırılmak istendiğini belirten Çalık, bunun pek mümkün olmadığını söyledi. Türk devlet geleneğine değinen Çalık “Türkler devlet başkanının bağıra çağıra konuşmasına alışık değillerdir Buna alışırsak mirasımızı çöpe atmamız gerekir, kimse bunu bizden beklemesin” dedi.

Cumhurbaşkanının üslubunu eleştiren Çalık, “çok bağırmak her zaman doğru söylemek değildir, iyi tepki, etkili söz manasına gelmez” dedi. Tarihte yer etmiş önemli liderlerin üsluplarından örnekler veren Çalık, “Bazen tarihi değiştiren cümleler sakince söylenmiş sözlerdir” dedi.

Son dönemlerde yaşanan siyasi tartışmalara da yorum getiren Çalık “Bu mevcut tablodan ne anayasa değişikliği ne de başkanlık çıkar, Haziran seçimlerinden sonra parlamentarizm tekrar yerine oturur, Başbakan kendi işini Cumhurbaşkanı kendi işini yapar” dedi. Son olarak parlamentarizmin önemini vurgulayan Çalık parlamento bu şekilde devam etmeli diyerek sözlerine son verdi.

Dr. Mustafa Çalık’ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Çalık’ın dinleyicilerin sorularına cevaplar vermesinden sonra program sona erdi.

Haber: Can Güleçoğlu - Türk Ocakları GM Basın, Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya BirimiSiz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
   OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
   33 yazarın Türk Çocukluğu
   MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
   1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
   7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
   100. Yılında Balkan Harbi
   MHP Milletvekili Aday Listesi 2015
   Ak Parti Milletvekili Aday Listesi 2015
   CHP Milletvekili Aday Listesi 2015

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım

   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49biyografi.net@gmail.com

İkitelli Vergi Dairesi
11452255634
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret Kpss Kitapları
Powered By Webofisi.com