Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Korkut Tuna

akademisyen1944 yılında Balıkesir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1977 yılında Sosyoloji Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. “Yurt Dışında Çalışma Olayının Sosyolojik Eleştirisi” başlıklı doktora tezinin ardından, 1982’de yardımcı doçent, 1985’te doçent, 1992’de de profesör unvanlarını aldı. Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

ESERLERİ:
Prof. Dr. Tuna’nın “Yurt Dışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi”, “Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Bir Deneme”, “Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine” ve “Yeniden Sosyoloji” isimli yayımlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

HABER

Şeref Konuğu Korkut Tuna
13 Ekim 2017

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 13 Ekim'de İstanbul'da Başlıyor!

Türkiye Yazarlar Birliği, Esenler Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin ilkini Ankara'da, ikincisini Konya'da ve üçüncüsünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongreleri, şehir-medeniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir ile insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din gibi kavramların etkileşimi ve ilişkilerini konu alan tebliğlerin sunumuna evsahipliği yaparken bu tebliğlerin metinlerini kitap olarak yayımlıyor.

4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, daha geniş kesimlere mal edilmesi hedeflendiğinden Türkiye Yazarlar Birliği, Esenler Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin işbirliği ile yapılacak. Kongreye yurtiçinden ve yurtdışından katılan ilim ve fikir insanları, şehir kavramını merkeze alarak yedi oturumda tebliğlerini sunacaklar.

BU YIL İSTANBUL'DA
Kongre, ünlü mimarlarımızdan rahmetli Turgut Cansever anısına, tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapılarıyla, tarihî semtleriyle, mahalleleri ve coğrafi güzelliğiyle ünlü; birçok medeniyetleri içinde barındırmış bir dünya şehri olan İstanbul'da yapılacak. 4. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'nin İstanbul'da yapılması, imparatorluklara başkentlik yapmış, şehirler arasında nev-i şahsına münhasır bir konumuna bulunması ve fetihten sonra İslâm medeniyetinin görünürleştiği en önemli merkez haline gelmesi dolayısıyla büyük önem taşıyor.

TARİHTEKİ ŞEHİRLERİMİZ VE MİRASLARI
Türkiye Yazarlar Birliği, bu konuda hassasiyet gösterip sorumluluk duyan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Esenler Belediyesi'nin güçlü destekleriyle birlikte öncülük ettiği 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'ni yaparak, tarihteki şehirlerimizle ilgili yapılan incelemeleri bir araya getirip neleri kaybettiğimizin ortaya çıkarılmasını ve bunların gelecekte yaşatılma imkânlarının mümkün olup olmadığını tartışmayı hedefliyor. Bu çerçevede şehir tarihi alanında uzman, Türkiye'den ve Türkiye dışından ilim ve fikir insanları; Anadolu'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar olan coğrafyada yer alan şehirler ve şehir anlayışlarını değerlendirecek ve tartışacaklar.

Katılımın yoğun olacağı düşünülen Kongre, 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ
PROGRAM AKIŞI

1. GÜN: 13 EKİM 2017 CUMA
09.30-10.00 Kayıt
10.00-11.00 Protokol/Selamlama Konuşmaları
11.00-12.00 Açılış Konuşması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mazhar Bağlı
Şeref Konuğu: Prof. Dr. Korkut Tuna
12.00 – 13.30 – ÖĞLE ARASI

13.30 – 15.30 – I. OTURUM: ŞEHİR, İNSAN VE TOPLUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan(1. Salon)
Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik - 1802-1819 Tarihleri Arasında Diyarbakır Şehrinde İdari Uygulamalardan Kaynaklanan Hadiseler
Prof. Dr. Hüseyin Çınar - 18. YY Ayntab (Antep)'ına Şehrin Önde Gelen Aileleri Üzerinden Bir Bakış
Doç. Dr. Ahmet Çapçu - İnsanın Sığınma İhtiyacı Ev ve Mabet
Yrd. Doç. Dr. Nebahat Arslan - Kars'ta Cumhuriyet Dönemi Gayr-i Müslimler (1920-1960)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut Tuna (2. Salon)
Prof. Dr. Mustafa Orçan - Türkiye'de Plansız Modernleşme Sonrası Şehirlerimizde Kaybettiğimiz Değerler
Prof. Dr. TamellaAliyeva& Prof. Dr. İbrahim Burçin Asna - Mollakent Medresesinde Kültürel ve Sosyal Yaşam
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu - Samsun Şehri ve Türkler
Doç. Dr. Nahide Şimşir - Balıkesir'in Mahalle Dokusunun Tarihî Gelişimi İle İlgili Bazı Tespitler
15.30 – 16.00 KAHVE ARASI

16.00 – 18.00 – II. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE MEDENİYET
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rahman Ademi (1. Salon)
Prof. Dr. AssedollahVahed - Tebriz'in Mavi Camii, İslam Dünyasının Firuzesi
Arş. Gör. Adnan Pepic - Podgorica Şehrinin Yeniden İnşasında Osmanlı Etkisi
Raif Virmica - Prizren'de Kültür, Sanat ve Şairlik Geleneği
ŞemsudinPlojovic - Yenipazar'da Osmanlı Kültür Mirası
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu (2. Salon)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Fidan - Vilayet Salnameleri ve Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri İçin Önemi
Dr. Uğur Altuğ - Ankara Örneğinde Tahrir Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi
Hüseyin Kayhan - Artuklu Hâkimiyetinde HısnKeyfâ'nın Tarihî Gelişimi
Mahmut Bıyıklı - Şehir ve Mahremiyet

2. GÜN: 14 EKİM CUMARTESİ
10.00 – 12.00 – III. OTURUM: ŞEHİR, DİN VE VAKIF
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Cançelik(1. Salon)
Doç. Dr. Nazım Elmas - Mustafa Kutlu'nun Eserlerinde Medeniyetler Şehri İstanbul'un Tarihî ve Manevi Unsurları
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolpan Kavuncu - Vakıf Sistemi ve Orta Asya: Taşkent Tarihi Örneği
Dr. Alaattin Dolu - 18. Yüzyılda Kudüs'te Kadın ve Kadın Vakıf Kurucuları
Ali Kılcı - Hurufat Defterlerine Göre 18-19. Yüzyıllarda İskilip Vakıfları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bedri Gencer (2. Salon)
Prof. Dr. Alaattin Karaca - Çağdaş Türk Şiirinde Şehre Müslümanca Bakış
Betül Tarakçı - Tekke'den Şehre Bakış Mısrî Dergâhı Son PostnişîniŞemseddîn Ulusoy'un Bursa Şehir Tarihi'ne Katkısı
Arş. Gör. Mehmet Kavak - Ortaçağ'da Tur Abdîn Bölgesi Şehirleri
Mehmet Kurtoğlu - Şehre Dışarıdan Bakmak
12.00 – 13.00 – ÖĞLE ARASI

13.00 – 15.00 – IV. OTURUM: ŞEHİR, TARİH VE EDEBİYAT
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Orçan(1. Salon)
Prof. Dr. Temel Öztürk - Kadı Sicillerindeki Terekelere Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon'da Okunan Edebî Kitaplar
Prof. Dr. Fazıl Gökçek - Sahnenin Dışındakiler'de İstanbul Manzaraları
Prof. Dr. Namık Açıkgöz - Klasik Türk Şiirinde Şehir ve Kır Karşılaştırması
Doç. Dr. Yunus Kaplan - Klasik Türk Edebiyatında İstanbul'a Has İki Manzum Tür: Sahilnâmeler ve Mesâirler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Burcu Yımaz(2. Salon)
Prof. Dr. Mehmet Narlı - Şehirler İçinde Bursa Şairler İçinde Tanpınar
Doç. Dr. Mustafa Hizmetli - Şehir Tarihçiliği Geleneğinde Hatib El-Bağdadî'nin Bağdat Tarihi (TarihuBağdad)
Doç. Dr. Mustafa Erdoğan - 18. Asırda Ankara'nın Tarihini Yazan Şair Razi ve Ankara'ya Bakışı
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Erkal - Ahmet Dursun Natıki Divanı'nda Erzurum Teması
15.00 – 15.30 – KAHVE ARASI

15.30 – 17.30 – V. OTURUM: ŞEHİR, HAYAT VE ANADOLU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aynur Atmaca Can (1. Salon)
Prof. Dr. Ahmet Kankal - Ölümsüzlüğü Arama Yolunda Önemli Bir Durak ve Sahte Bir Cennet: Şehir
Prof. Dr. Salih Yılmaz - Eski Türklerde Yerleşik Kültür ve Kara Uy/Türkevi
Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Çelik - Bir Gezginin Gözünden 1950'lerin Başında Hatay
Arş. Gör. Meryem Doygun - Hârizmşahlar Döneminde Tabiî Müdafaa Unsuru Olarak Ceyhun Nehri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz (2. Salon)
Prof. Dr. Bahir Selçuk - Nergisî'nin Eserlerinde Mekânın İzdüşümü
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal - Konya'nın İlk Muhtarları: Konya'da Muhtarlık Teşkilatı'nın Kuruluşu Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Doç. Dr. Abdullah Kaya - Ortaçağ Kaynaklarında Üsküdar
Doç. Dr. CavidQasimov - Henry Morton'un Seyahatnamesinde İstanbul

3. GÜN: 15 EKİM PAZAR
09.30 – 11.00 – VI. OTURUM: ŞEHİR, SANAT VE MİMARİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Narlı (1. Salon)
Doç. Dr. Beşir Mustafayev - Ortaçağ Türk-İslam Şehirlerinden Olan Berde'nin Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Yönü
Doç. Dr. İdris Nebi Uysal- Ağız Verilerinin Şehir Tarihi Araştırmalarına Katkısı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan - Estetik Bir Şehir Tarihi Olarak Mir'atü'l-Fevâid Fî TerâcimiMeşâhîriÂmid
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Çınar (2. Salon)
Doç. Dr. Tahir Sahbazov - XIX. Yüzyılda Bakü'nün Musiki Hayatı
Yrd. Doç. Dr. Hatice Özdil - Lâle Devri'nde İstanbul'un Mesire Yerlerinden Sâdâbâd'aNedîm'in Şiirlerinden Bir Bakış
Murat Özer - Bağdat'in Kültürel Mirasi ve Sanat Eserleri
11.00 – 11.15 KAHVE ARASI

11.15 – 12.45 – VII. OTURUM: ŞEHİR, ZAMAN-MEKÂN, DOĞU-BATI
Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Can (1. Salon)
Prof. Dr. Mehmet Alpargu- Semerkand Şehrinin Tarihinden Bir Portre: Yalangtuş Bahadır
Doç. Dr. Orhan Yazıcı - Doğu'da Şehir İmgesi ve Tarihten Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi (Kandahar)
Asım Öz - Borçluluğun Kamerası Uğur Kökden'in Anı Kentleri ve İstanbul
Oturum Başkanı: Dr. Muhammet Enes Kala (2. Salon)
Doç. Dr. Rahman Ademi - Saraybosna Şehrinin İkinci Kurucusu Gazi Hüsrev Bey Vakfının 1285/1869 Yılına Ait Muhasebe Defteri
Yrd. Doç. Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır - Avusturyalı Oryantalist Hammer - Purgstall'ın Gözünden Osmanlı Şehirleri
Yrd. Doç. Dr. Yunus Uğur - Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçeklendirme ve Yöntem Önerisi
12.45 – 13.30 – ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 – 15.00 – ÇALIŞTAY, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


--
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi
Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi, Divanyolu Cad Hoca Rüstem Sok No: 6
Sultanahmet İstanbulSiz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com