Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Ömer Soner Hunkan

akademisyen, yazarLisans/ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Tarih 1994
Yüksek Lisans/MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ortaçağ Tarihi 1999
Doktora/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ortaçağ Tarihi 2005

Akademik Durumu
Öğretmen /MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1994 - 1995
Araş.Gör/PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1995 - 1999
Araş.Gör./ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999 - 2006
Araş.Gör.Dr./PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2006 - 2007
Yrd.Doç.Dr./ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Tarih 2007

Uzmanlık Alanları : Ortaçağ Tarihi

Verdiği Dersler
Lisans İlk İslam Türk Devletleri Tarihi I-II, Büyük Selçuklu Tarihi I-II, Türkiye Selçuklu Tarihi I-II, Selçuklu Teşkilat Tarihi I-II., Türk İslam Medeniyeti Tarihi I-II

Yüksek Lisans
Ortaçağ Türk Tarihinin Kaynakları I-II, Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi I-II, Oğuzlar (Türkmenler) I-II

Doktora
Türk-İslam Münasebetleri I-II, X-XIII. Asırlarda Orta Asya’nın Sosyal ve İktisadî Tarihi
K i t a p l a r

Hunkan, Ömer Soner. Türk Hakanlığı (Karahanlılar) Kuruluş-Gelişme-Çöküş (766-1212), İstanbul, IQ Yayınları, Ocak 2007.

Hunkan, Ömer Soner. Kazanlı Türk Bilgini Şehâbeddin Mercânî ve Gurfetü’l-Hevâkîn li Urfeti’l-Havâkîn’e Göre Satuk Buğra Han ve Oğulları (921-1212), İstanbul, Kriter Yayınları, Mart 2009.

Kitaplarda Bölümler

Hunkan, Ö. Soner. “X-XII Yüzyıllarda Mâverâünnehr’de Oğuzlar ve Batıya Göçleri”, Anadolu’da Yörükler Tarihî ve Sosyolojik İncelemeler, (Editör: Hayati Beşirli ve İbrahim Erdal), SiyasalYayını, Ankara, Ocak, 2007, s. 1-30.

Hunkan, Ömer Soner. “Kâşgarlı Mahmûd ve XI. Yüzyılda Türkler”, (Editör: Prof Dr. Sema Barutçu Özönder), Kâşgarlı Mahmûd Kitabı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2008, s.3-27.

Hunkan, Ömer Soner. “Türk Hakanlı (Karahanlılar) Devleti Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.10-17

Hunkan, Ömer Soner. “Gazneliler Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.18-23

Hunkan, Ömer Soner.Hârizmşâhlar Devleti Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.39-43.

Hunkan, Ömer Soner ve Mustafa Uyar, “Selçuklu Devletleri Tarihi Kaynakları”, (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, İstanbul, Kriter Yayınları, Eylül 2008, s.30-38.

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

Hunkan, Ömer Soner “Satuk Buğra Han” DİA Maddesi, C. 36, 2009.Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

Hunkan, Ömer Soner. “Bastırdıkları Para Verilerine Göre Türk Hakanlığı (Karahanlı) Tarihine Genel Bir Bakış”, Ortaçağ Kazakistan’ında Para Dolaşımı ve Ticaret Kongresi, Türkistan / Kazakistan, 8-10 Haziran 2006.

Hunkan, Ömer Soner. “Türk Hakanlığı (Karahanlılar)’ında Hanedan ve Bürokrat-Ulema Çatışması: İlk Bürokrat-Ulema İhtilali”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Eylül 2006.

Hunkan, Ömer Soner. “X-XIII. Yüzyıllarda Orta Asya’da Türkler ve İslam (Nümizmatik Veriler ve İslam Kaynaklarına Göre)”, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 10-15 Eylül 2007.

Hunkan, Ömer Soner. “Kaşgarlı Mahmud Devrinde Bölgenin İdari ve Siyasi Yapısına Bir Bakış”, Hacettepe Üniversitesi II. Türkiyat Araştırmaları Uluslararası “Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi” Sempozyumu, Ankara, 28-30 Mayıs 2008.

Hunkan, Ömer Soner. “Dîvânu Lügati’t-Türk’te Hiyerarşik Unvanlar”, Rize Üniversitesi Uluslararası Kâşgarlı Mahmûd Sempozyumu, Rize, 17-19 Ekim 2008.

Hunkan, Ömer Soner. “Kitâbu Gurfeti’l-Hevâkîn li Urfeti’l–Havâkîn’e Göre Türk Hakanlığı”, II. Uluslar arası Türkolog Omelyan Pritsak’ı Anma Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2009, Kiev, Ukrayna.

Hunkan, Ömer Soner. “Osmanlı Vakayinâmelerinde Türk Hakanlığı (Karahanlılar)”, CIEPO, Erken Osmanlı ve Osmanlı Kültürünün Orta Asya’daki Kökleri Üzerine Sempozyumu, 24-29 Ağustos 2009, Bişkek, Kırgızistan.
Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

Hunkan, Ömer Soner. “Mâverâünnehr’de Ali Tegin Oğulları: Kutlug Ordu Devleti (1020-1041)”, Ahmed Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi BİLİG, sa. 40, Ocak, 2007, s.35-77.

Hunkan, Ömer Soner. “Kâşgarlı Mahmûd’a Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 39, Kasım 2008-Ocak 2009, s.11-30.Ulusal Hakemli Dergilerde Makaleler

Hunkan, Ömer Soner “Orta Asya’da X-XII. Yüzyıllarda “Türk” Adı Üzerine Bazı Kayıtlar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.2, Bahar, 2005, s.5-12.

Hunkan, Ömer Soner “1018 Anadolu (Rûm) Seferini Çağrı Bey Yönetimindeki Oğuzlar mı Gerçekleştirdi?”, Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, sa.3, Güz, 2006, s.77-87

Hunkan, Ömer Soner. “Hilafetin Tanınmasında “Hakan”ın Statüsü: Değişim ve Etkiler”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Aralık 2008, s.26-33.

Hunkan, Ömer Soner. “Târîh-i Beyhakî’de Sözü Edilen Türkistân Hanları “Han ve İlig” Hakkında” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.29, Reşat Genç Özel sayı-I-, Temmuz 2009, sa.19-28.

Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   24 Haziran 2018 Milletvekili Listesi
   Dünyayı biçimlendiren 40 hikâye
   Tıva Kaynakça
   İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ DİZİN
   İSLAM SANATI’NIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER
   AFRİN ŞEHİTLERİ
   KKTC 2018 SEÇİMİ MİLLETVEKİLLERİ
   BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
   BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
   Yüzellilikler Listesi

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com