Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Kadızade .

müderris, yazar


Kadızade Ahmet EfendiOsmanlı alimlerinden. Edirne’de yetişen Hanefi mezhebi fıkıh alimi. Osmanlı şeyhülislamlarının onaltıncısıdır. İsmi, Ahmet bin Mahmut el Edirnevi er-Rumi olup, lakabı Şemseddin’dir. Kadızade diye tanınır.

1512 (H.918) yılında doğdu. Babası Bedrüddin Mahmut Efendi de alim bir zattı.

İlim tahsiline Edirne’de İshak Çelebi’nin huzurunda başladı. Yine Edirne’de bulunan Üç Şerefeli Medreseleri'nde, o zamanın meşhur alimlerinden Şeyhülislam Çivizade Muhammed Muhyiddin Efendi’den okudu.

İstanbul’da Sahn-ı Seman Medreseleri'nde, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin derslerine devam etti. Ayrıca Sadi Çelebi ve Mevlana Kadri Efendi gibi asrının en büyük alimlerinden ders aldı. Zamanının önde gelen alimlerinden oldu.

Kadızade Ahmet Efendi, sıra ile Bursa’daki Ferhadiyye, Veliyyüddin oğlu Ahmet Paşa ve Kaplıca medreselerinde daha sonra da İstanbul’da Atik Ali Paşa Medresesi’nde müderrislik yaptı.

1555 yılında Halep kadısı oldu. 1559'da müfettişlik memuriyeti verildi.

1563’te İstanbul kadısı ve 1566 Rebiülahir ayında Rumeli kazaskeri oldu. Bu sırada Sadrazam Mehmet Paşa ile aralarında meydana gelen bir soğukluk sebebiyle Edirne’ye gitti. Orada Darülhadis Medreselerinde ders vermekle meşgulken, oğlu Kadı Abdürrahman Çelebi’nin vefatı üzerine İstanbul’a geldi.

O sırada tahta geçen Sultan Üçüncü Murat Han’ın iltifatına kavuştu. 1575’te Süleymaniye Darülhadisi’ne tayin edildi. Aynı yıl kendisine tekrar Rumeli kazaskerliği vazifesi verildi.

1577’de Hamit Efendi’nin vefatıyla şeyhülislam oldu. Vazifesini hakkıyla ifa etti.

1580 (H.988) yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri, Fatih Camii yakınında bulunan Küçük Karaman’daki çeşme yanındadır.

Çukurhamam yakınındaki evinin karşısında yaptırdığı cami ve darülkurrası vardır. Edirne’de babasının yaptırdığı camiyi genişletip tamir ettirdi. Caminin gelirlerini de genişletip çoğalttı.

ESERLERİ:

1) Netaic-ül-Efkar fi Keşf-ir-Rümuz vel-Esrar:

Bu kitap, İbn-i Hümam hazretlerinin Feth-ul-Kadir isimli meşhur eserine tekmiledir. Feth-ul-Kadir, vekalet bahsine kadar olup, sonra tekmile başlamaktadır. Bu eser sekiz cilt olarak 1900’de Mısır’da basılmış ve 1968’de Beyrut’ta fotokopisi yapılmıştır.

2) Ta’likatün alet-Telvih:

Sa’düddin-i Teftazani’nin Tenkih-ul-Usul şerhine ta’liktir.

3) Şerh-uş-Şerifi li Miftah-ıl-Ulum lis-Sekkaki

4) Haşiyetün ala Tecrid-il-Kelam

5) Şerhu Hidayet-ül-Hikme lil-Ebheri

6) Haşiyetün ala Evaili Sadr-üş-Şeri’a

7) Ta’likatün alel-Mevakıf

8) Haşiye-i Beydavi

Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com