Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Gulnara  Aliyeva

akademisyen


Gülnarə Əliyeva -Koşkun


Gulnara Fahrettin kızı Aliyeva10 Haziran 1983 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Fuzuli kentinde doğdu. Babası mühendis, annesi tarih öğretmenidir. 2000 yılında Bakü`de 286 sayılı okuldan (lise) onur belgesi ile mezun oldu. 2000-2004 yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde lisans, 2004-2006 yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. 2006 yılının Aralık ayında doktora eğitimi için Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilçilik Enstitüsü "Türk Dilleri" Bölümü'nü kazandı. Prof.Dr Mehebbet Mirzaliyeva’nın yönetiminde hazırladığı "Türk dillerinde zaman kategorisi" adlı tezini 20 Ekim 2009 yılında savunarak “doktor” ünvanı aldı. 2007-2011'de Bakü Kızlar Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2009-2011-de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü'nde ilmi işçi olarak görev aldı. 2011 senesinden Bakü Slavyan Üniversitesi öğretim üyesidir. 2014 yılında doçent ünvanı aldı. Rusça ve Türkçe bilmektedir.

ESERLERİ:

• Türk Dillerinde Zaman Kategorisi (Monografi). Bakü, Nurlan, 2010, 264 s.
• Türk dillerinde zaman kategorisi. Bakı, Nurlan, 2010, 264 s.
• Türk dillərində fiil zamanlarının semantik-üslubi özellikleri, şəhıs və olumsuzluk kategorileri. Bakı, Mütərcim, 2014, 104 s.
• Türk dillerinde fiilin zaman formaları. Bakı, Mütərcim, 2014, 102 s.
• Türk dillerinin karşılaştırmalı grameri (ders programı). Bakı, BSU, Mütərcim, 2013, 26 s.
• Kitabi Dede Korkut ve H.F.Dits. (A.Rustamovla birge). Bakı, Mütercim, 2016, 80 s.
• Müasir Azərbaycan və türkmən dillərində felin indiki zamanı. Elmi axtarışlar. XXIII toplu. Bakı, Səda, 2006, s. 57-60
• Azerbaycan ve Türkmen Dillerinde Kesin Olmayan Gelecek Zamanın İnkarı. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri (Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyinə həsr olunur). Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2006, s. s. 172-173
• Türk dillərində -ar/-ər şəkilçili zaman formalarına dair. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər. Bakı. Elm, 2007, №3, s. 183-188.
• Heydər Əliyev və dil mədəniyyəti. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər №2. Bakı. Elm, 2008, s. 28-35.
• Türk dillərində felin zamanlarında şəxs sonluqları. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər. Bakı. Elm, 2008, №3-4, s. 112-122.
• Türk dillərində -dı şəkilçili zamanın semantik xüsusiyyətləri. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı. Mütərcim nəşriyyatı, 4/2009, s. 21-25.
• Türk dillərində -mış, -qan, -ıb şəkilçili keçmiş zaman. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər № 1. Bakı. Elm, 2009, s. 74- 81
• Azerbaycan və Türkiye Türkçesi ağızlarında zaman. Varlıq dərgisi. 155-ci sayı. Tehran. 2010, s. 127-134
• Kamillik zirvəsinin fatehi. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər № 2. Bakı. Elm, 2010, s.97-100
• II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi türk birliyinin rəmzi idi. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər № 2. Bakı. Elm, 2010, s. 193-201
• Türk dillərində indiki zaman formasının tədqiqinə dair. Varlıq dərgisi. Varlıq dərgisi.150-ci sayı. Tehran. 2008, s. 68-74
• Cavad Heyət fenomeni. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər № 2. Bakı. Elm, 2010, s. 74-81
• Rus Şairlerinin Şiirlerinde İstanbul. Türk Dil Kurumu. Türk dünyası Dil ve Edebiyat dergisi. 2011, s. 7-15
• Müasir türk dillərində gələcək zamanda inkarlıq. Varlıq dərgisi. Tehran , 2012, 162- 163, s. 126-138.
• “Felin zamanları”nda birləşən iki tale - əziz müəllimim akademik A.A.Axundov və mən. Azərbaycan dilçiliyi: Sələflər və Xələflər. Bakı, 2012, s. 70-76.
• Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde Terim Sözlükleri. AMEA Terminologiya Komissiyası. Terminologiya məsələləri. Bakı, Elm, 2012, s.28-35

Uluslararası Toplantılarda Sunduğu Bildirileri
• Azərbaycan Türkçesi ve Yozgat Ağzı. Uluslararası Bozok Sempozyumu. 5-7 may 2016. Yozgat/Türkiye
• Azerbaycan Türkçesi Ağız Sözlüğünde Fuzuli Ağzına Ait Kelimeler Üzerine. VIII Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 18 Mart Universiteti. 15-17 oktyabr 2015. Çanakkale/Türkiye
• İbn Mühenna Lügati`nin Türk Sözlükçülüğünde Yeri. VI Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Uludağ Universitesi. 04-07 dekabr 2013, s. 735-740 Bursa/Türkiye
• W. Radloff’un “Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi” adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme. V Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Pamukkale Üniversiteti, 19-22 Aralık 2012. Denizli/Türkiye
• Oğuz Grubu Türk Lehçeleri’nde Terim Sözlüklerinin Tarihi – Karşılaştırmalı Açıdan İncelenmesi. Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın hatırasına “Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni”. 30 Mayıs – 1 Haziran 2012. İstanbul/Türkiye
• Yok Olma Tehlikesi Olan Türk Lehçelerinin Gelişmesinde ve Yakınlaşmasında Sözlüklerin Rolü. Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları konulu “4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu”, 23-26 Mayıs 2012, s. 85-88. Ankara/Türkiye
• Azerbaycan Türkçesi və Denizli İli Ağızlarının Dil Özellikleri. Kaledavaz Sempozyumu. 2-3 Nisan 2012. Denizli/ Türkiye
• Namik Kemal Şahsiyeti veya M.K.Atatürkün Etkilendiği Yazar. Uluslararası Namık Kemal sempozyumu 20-22 Aralık 2010, I cild, s. 45-50. Tekirdağ/Türkiye
• Dil Öğrenimi ve Ortak Türkçe. III Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Aralık 2010, s. 75-77. İzmir/Türkiye
• V Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, 14-15 октября 2010г., Москва/Россия
• XIX Yüzyılda Gürcü Ozan Şairlerinin Yaratıcılığında Dil Özellikleri ve Osmanlı Türkçesinin Etkisi. Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni. 07-09 Ekim 2010. Kayseri/Türkiye
• Benzer ve Farklı Yönleriyle Türk Dillerinde Zaman Ekleri. III Uluslararası Türk dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi. s. 1185-1190. 20-22 Eylül 2010 İstanbul/Türkiye
• Rus Şairlerinin Şiirlerinde İstanbul. Dünya Edebiyatinda İstanbul Sempozyumu Beykent Universiteti. 6-8 Mayıs 2010, İstanbul/Türkiye
• Fiil Zamanlarında Şahıs Ekleri Üzerine. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi. 19-25 Nisan 2010, İzmir/Türkiye
• Azeri ve Türk Ağızlarında Zaman. VI Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara/ Türkiye
• Oğuz ve Kıpçak Grubu Türk Dillerinde Fiilin Gelecek Zaman Ekleri AMEA- aspirantlarının elmi konfransının materialları. Elm, 2008, s. 515-518. Bakı/ Azerbaycan


Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com