Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Sönmez Kutlu

akademisyen, yazar1963 yılında Refahiye’nin Aydıncık Köyü'nde doğdu.İlkokulu Aydıncık Köyü İlkokulu'nda okudu. Orta Okulu Erzincan'da, İmam Hatip Lisesi'ni
Erzurum'da bitirdi.

1987 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1990’da “Mürcie’nin Doğuşu ve İ’tikadî Görüşleri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans’ını tamamladı.

1992’de, alanında araştırma yapmak üzere altı ay İngiltere’de bulundu.

1993’de, alanında araştırma yapmak üzere bir yıl Mısır’da bulundu.

1994’de “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1997 yılında Doçent unvanını aldı.1997-1999 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde vekaleten Dekan Yardımcılığı yaptı ve kendi alanında dersler verdi.

2003 yılında Profesör oldu.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Eğitim Koordinatölüğü görevini sürdürmektedir.

2001 yılından beri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Program Geliştirme Komisyonunda İlk ve Orta Öğretim Programlarını geliştirme çalışmalarını devam ettirmektedir.

İngilizce, Arapça ve Kırgız Türkçesi bilmektedir.

İslamiyat Dergisi'nde Yayın Kurulu Üyeliği, Dini Araştırmalar'da Danışma Kurulu Üyeliği ve birçok derginin Hakem kurulları üyeliği bulunmaktadır.

Yayınlanmış kitap ve pek çok makalesi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
PROF.DR. SÖNMEZ KUTLU’NUN YAYIN LİSTESİ

A. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI
1. Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, I. Baskı, Ankara 2000, 332 s.; II. Baskı, Ankara 2002, 332 s. (*)
2. İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000, 205 s.(*)
3. İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri, ve Maturidilik Mezhebi), haz. Sönmez Kutlu, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2003.
4. Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
5. “İslam Bilimleri”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, Anküzem, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 31-78. ve “ İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri: Bilginin Yolları”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, ANKÜZEM, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 109-123 ss.
6. Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları Aleviliğin Yazılı Kaynakları Buyruk, Tezkire-i Şeyh Safî, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.
7. Arapça Çağdaş Dinî Metinler, (Ed. Sönmez Kutlu), İLİTAM, Ankara 2006.
8. İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, (Mezheplerle ilgili 5 Ünite), İLİTAM, Ankara 2006.
9. Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitim Merkezi yayınları, İstanbul 2008. (BASKIDA)
10. Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları, Fecir Yayınları, Ankara 2008.
11. Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008 .
B. KİTAP ÇEVİRİSİ VEYA SADELEŞTİRME
1. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbu’l-Îmân, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2000, 207-252 ss. (Arapça’dan) ( İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, (Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000) adlı kitap eçerisinde) (*)
2. Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, çev. Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2004.
3. Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008 .

C. YURTİÇİ HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1. “İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri ”, İslâmiyât Dergisi, Cilt:IV, Sayı: 4(2001), 15-36 ss (Başlıca Araştırma Yayını) (*)
2. “Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Semerelendirilmesi”, İslâmiyât Dergisi, Cilt:III, Sayı: 3(2000), 99-120 ss. (*)
3. “Alevilik-Bektaşiliğin Diyanette Temsili Problemi”, İslâmiyât Dergisi, Cilt:4, Sayı:1 (2001), 21-40 ss. (*)
4. “Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Mâturidî”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 15 (2003), 5-28 ss. (*)
5. “ Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Çorum 2002, 168-210 ss. (*)
6. “ Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed ”, Türk Yurdu, 21/172 (2001), 8-15 ss. (*)
7. “Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi”, İslâmiyât Dergisi, VI (2003), Sayı:3, 31-54 ss.
8. “ İmam Mâturîdî’ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla Mukayesesi”, İslâmiyât Dergisi, VIII (2005), Sayı:2, s. ???-???
9. “ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”, Secularity and Relgion in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance, ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand), ed. Z.I. Munavvarov-R.J. Krumm, Taşkent 2005, 178-192 ss.
10. “ Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi, (7-9 Mayıs 2005 Malatya), 519-535.
11. “İslam Düşüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi”, İslamiyat Dergisi, X (Temmuz-Eylül 2007), sayı: 3, 21-32 ss.
12. “Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanması”, eMakâlât Dergisi, 1 (2008), 1-13 ss.
13. “Laik Örgün Eğitim Sisteminde Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün mü?”, Türk Yurdu Dergisi, 29/264(Ağustos 2009), 53-60 ss.
14.

D. YURTİÇİ BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1. “ Kırgız Türkleri’nde Nevruz Kutlamaları”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 17(2001), 181-188 ss. (*)
2. “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü'l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1997), 317-332 ss.
3. “ İslam ve Mezhepler ”, Türk Yurdu, Cilt:116-117, Sayı: 462-463(1997), 192-199.ss.
4. “Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü ?”, Türk Yurdu, Cilt: 84, Sayı: 430(1994), 2-10 ss.
5. “Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Muhtemel Sorunlar”, Türk Yurdu, Cilt:112, Sayı: 458(1996), 7-13 ss.
6. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, Türk Yurdu,
7. “Kırgızistan’da Ramazan ve Dinî Bayramlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 42 (2007), 137-165 ss.

E. YURTDIŞI BİLİMSEL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1. “ Tarıhta Türk Uluttarı Kabıl Algan İslam Mezhepteri Cana Azırkı Kezdegi Kırgızistandagı Diniy Abal (Tarihte Türk Boylarının Benimsediği İslam Mezhepleri ve Kırgızistan’da Bugünkü Durum)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı, Sayı: 1(2000), 112-125 ss.(Kırgızca) (*)
2. “ Kırgız Koomçulugundagı Dindin Ordu (Kırgız Toplumunda Dinin Yeri)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı, Sayı: 1(2000), 148-153 ss. (Kırgızca) (*)
3. “The Presidency of Religious Affairs’ Relationship with religious Groups (Sect/Sufi Orders) in Turkey”, The Muslim World, v. 98, 2/3(April-July 2008), 249-263 ss. (İngilizce)

F. MAKALE ÇEVİRİSİ
1. “İslam'da Aktivizm ve Quietizm: İlk Mürcie'nin Durumu”, AÜİFD., 37 (1997), 305-316 ss. (Eleştiri ve Notlarla).
2. " Salim b. Zekvân'ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İli İlgili Kısmın Tercemesi ", AÜİFD., 35 (1996), 467-475 ss. (Notlarla)
3. " Horasan ve Maverâünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı ", AÜİFD., 33 (1992), 239-247 ss.
4. " Batılı Araştırmalarda İslâmî Uyanış Olgusu: Tahlilî ve Tenkidci Bir Yaklaşım ", İslâmî Araştırmalar, Cilt: 7, Sayı: 3-4 (1994), 261-290 ss.
5. " Konulu Kur'ân Tefsiri Metodu ", İslâmî Araştırmalar, Cilt: 9, Sayı: 1-2-3-4 (1996), 157-166 ss.
6. “ İlk Mürciî Metinler: İrca Kasidesi (I) ve İrca Kasidesi (II)”, AÜİFD., XXXIX (1999), 239-252 ss. (*)
7. “ 11.-13. Asırlarda Hanefî Alimlerin Orta Asya’dan Batıya Göçü (The Westward Migration of Hanafi Scholars From Central Asia in The 11th to 13th Centuries)”, İmam Mâturûdû ve Maturidilik, haz. Sönmez Kutlu, ( Ankara 2003), 369-383.

G. ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1. “ İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”, İslam Bilimlerinde İhtisas Toplantıları, 27-30 Ekim 2003 ? ( İSAV tarafından yayımlanacaktır.)
2. “Tebliğle İlgili Mevcut Organizasyonların Değerlendirilmesi”, Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslam’ın Güncel Sunumu Sempozyumu ( 16-18 Mayıs 2003). ( Diyanet Vakfı tarafından yayımlanacaktır.) (*)
3. “ Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi (7-19 Mayıs 2005 Malatya) ( İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanacaktır.)
4. “İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçilerin Din Söyleminin Analizi”, Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu, 24 Mart 2007, İstanbul.
5. “Hz. Peygamber’i Anlayabilmede Tarihsel Muhammed İle Menkabevî Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20 Nisan 2007, Çorum ( Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yayınları 2, Çorum 2007. s. 33-46.)
6. “Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifatı ( Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden)”, Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara 18 Ekim 2007
7. “Laik Örgün Eğitim Sisteminde Doktrin Merkezli Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün mü?” Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2009 İSTANBUL Değerler Eğitim Merkezi
8. “ Farklı İnanç Grupları ve Din Eğitimi”, T.C. Başbakanlık IV. Din Şurâsı, DİN VE TOPLUM- Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet 12-16 Ekim 2009 ANKARA

H. ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1. “ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”, “ Secularity and Relgious in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance” ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand)
2. “Ehl-i Sünet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri”, İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı’na sunulan tebliğ. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
3. “İslam-Fıtrat İlişkisi: Seçimlik mi Zorunluluk mu?”, Otorite Birey İlişkisi: Hıristiyanlık ve İslamiyetteki Teolojik Temelleri Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2007, Ankara
4. “ el-Maturidi and His Epistemology”, Özbekistan’ın İslam Medeniyetindeki Yeri Uluslar Arası Sempozyumu, 14-15 Ağustos 2007, Taşkent-Semerkand.
5. “ Mâtürîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarının Çözmeye Katkısı”, Uluslar Arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu’na sunulan tebliğ ( 22-24 Mayıs 2009 İstanbul Türkiye).

6. “Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilgi Kaynakları ve Aktüel Değeri”, Dini Bilginin Kaynakları-Üretmi ve Yenilenme Yöntemleri, VII. Avrasya İslam Şurası (12-15 Mayıs 2009 İSTANBUL)
7. “Kelamî Araştırmaların Türkistan Sahası Kaynakları”, Tarihselden Moderne Özbekistan Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu (Ankara 13-17 Temmuz 2009)
8. “İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu: Bilimsellikten Gelenekçiliğe Savrulma”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009 ANKARA.

İ. KİTAP, MAKALE VE VAK’A TAKDİMİ
1. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni (28-30 Mart 2001-İstanbul), Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara-2003, 513-515 ss.; 585- 589 ss. (*)
2. Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-11 Kasım 2001-İstanbul), Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Ensâr Neşriyat Yayınları, İstanbul 2002, 211-217 ss. (*)
3. İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Sempozyumu’na sunulan (Hadis Anlayışımız Üzerine) müzakere metni (01-03 Haziran 2001-Ankara), 1-4 ss. ( Diyanet Vakfı tarafından Yayımlanacak). (*)
4. Yaygın Din Öğretiminin Problemleri Sempozyumu’na sunulan ( Alevi Köylerinde Görev Yapan İmamların Problemleri) müzakere metni (28-29 Mayıs 2002-Kayseri), 1-10 ss. ( E.Ü. İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanacak). (*)
5. 2000. Yılında Hıristiyanlık ( Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-10 Haziran 2001-Ankara), Dinler Tarihi Araştırmaları-III, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 435-446 ss. (*)
6. “Kerrâmiyye”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, Cilt: 25, 294-296 ss. (*)
7. “Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu”, AÜİFD., Cilt: XLIII, Sayı:1(2002), 301-322 ss. (*)
8. “ Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi”, Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 147(Mart 2003), 5-11 ss. (*)
9. “ Mürcie ”, 1-26 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak). (*)
10. “Muhammed b. Kerrâm”, 1-3 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak). (*)
11. “ Ali b. Osman el-Oşi Cönünde (Ali b. Osman el-Oşî Üzerine)”, Ala-Too Curnalı, Atayın Cıgarılışı (Özel Sayı), Bişkek 2000, 78-86 ss. ( Kırgızca) (*)
12. " Hivâr mea'd-Doktor Hasan Hanefî ani'l-Harekâti'l-İslamiyye ", ve çevirisi " İslâmî Hareketler Üzerine Prof. Dr. Hasan Hanefî İle Bir Söyleşi " Kahire 1993. (Yayımlanmadı)
13. Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 03-05 Aralık 2004 İstanbul) (İSAV vakfı tarafından yayımlanacaktır.)
14. Günümüz Dünyasında Müslümanlar- VIII. Kur’an Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 14-15 Mayıs 2005 Yozgat) ( Fecr Yayınevi tarafından yayımlanacak)
15. “İnsan Onuru”nun İslam ve Hrıstiyan Geleneklerindeki Temelleri (Bilimsel Toplantı Programı)” (3-4 Ekim 2005 Ankara) Alman Akadimisyenler ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi İşbirliğiyle düzenlendi)
16. Alevilik Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Sorunları, “Uluslar arası Bektaşilik-Alevilik Sempozyumu I”, 28-30 Eylül 2005, İsparta.
17. İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
18. “ Medeniyetler, Din, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terör -Tartışma ve Sentez-” adlı panele sunum yapıldı. ASAM Stratejik Öngörü-2003 Cumhuriyetin 100. Yılında Dünya ve Türkiye, (09-13 Ekim 2006 Ankara)
19. “Değerlendirme Oturumunda Değerlendirmeci”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu (17-19 Kasım 2006)
20. “Mürcie”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XXXII, 41-45, İstanbul 2006.
21. “Kökencilik Konulu Söyleşi”, İslamiyât Dergisi (2007), c. X, sayı: 1, 171-179.
22. “Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Sempozyumu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2006), c. XLVII, s. 1, 265-277.
23. “ Yeni Anayasa Taslağı ve Din Dersleri Üzerine Söyleşisi”, Türk Yurdu, Ekim 2007.
24. “Çorum Aleviliği” Oturumunda müzakereci, Tarihte Çorum Sempozyumu 23-25. Kasım 2007
25. “ Türkler, İslam ve Hanefilik”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 11 (2008), 8-16 ss.
26. “ İmam Maturidi Söyleşisi I”, Vatanbir Dergisi, 2(2008), 38-43 ss. (İsmet Anlı)
27. “Din eğitim ve Öğretimi Birbirine Karıştırılmakta”, DKAB Bakış Dergisi, Yıl:1, sayı: 3 ( Ekim-Kasım-Aralık 2007), 24-28 ss. (Mahmut Balcı)
28. “ Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif bir İslam Medeniyeti Mümkün mü?”, Sancak Dergisi, 2008
29. “ İmam Maturidi Söyleşisi II”, Vatanbir Dergisi, 4 (2008) 16-22 ss.(İsmet Anlı)
30. “İslam’da Barış”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 12 (2008), 8-11 ss.
31. “Ebû Hanife ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 05.09.2009 Cumartesi
32. “İmam Maturidî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 23.08.2009 Pazar
33. “Ahmet Yesevî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 13.09.2009 Pazar
34. “Din ve Kimlik” konulu oturuma sunulan müzakere metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu 8-9 Ekim 2009 Kayseri.

J. KATILDIĞI YURTİÇİ PANEL, KONFERANS VE SEMİNERLER
1. Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve İslam Paneli, ( Panelist), 22. 04. 1994.
2. Değişim Sürecinde İslam Paneli, ( Panelist), 20. 04. 1996. Yozgat.
3. Hz.Peygamber'in Hayatında Davranış Modelleri Paneli, (Panelist), 29.04.1997 Bala/ Ankara.
4. İslam ve Barış Konferansı, ( Konferanscı), 03.05. 1997. Güdül/Ankara
5. Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri Paneli, (Panelist), 04.05.1997. Kızılcahamam/Ankara.
6. İslam ve Barış Konferansı, Ankara Çamdibi İlçesi 2001 (Kutlu Doğum Haftası)
7. İslam Giriş Kitabı Çalıştayı, Ankara 2002. ( Diyanet İşleri Başkanlığı)
8. Alevilik Semineri, Ankara Kadın Platformu, Ankara 2002.
9. Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetlerinin Önüne Geçme Çalıştayı, Ankara ASAM 2005.
10. Akılcı Hadari Din Söylemi, Ankara 2004. ( Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi )
11. Lise Din Kültürü Ahlak Bilgisi Programı Tartışma Toplantısı, Ankara 2005.
12. Alevilik-Bektaşiliğin Güncel Problemleri Çalıştayı, Ilgaz 2005. ( Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Merkezi)
13. İslamiyat Din Öğretimi Yaz Toplantısı, Kızılcahamam 2004.
14. İslamiyat Tarihsellik Yaz Toplantısı, Kızılcahamam 2003.
15. İslamiyat Yaz Toplantısı, Kozaklı (?) Kırşehir 2002.
16. “ Maturidi’nin Din Anlayışı”, Taşkent 2005. (Özbek İslam Üniversitesi)
17. İslamiyat İslam Kimliği Yaz Toplantısı, Uludağ 2005.
18. İmam Maturidi ve Din Anlayışı Konferansı, Üniversite Konferans Salonu. Elazığ, 11.05.2006
19. Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin Rolü Semineri, Elazığ 10.05.2006.
20. İslam Mezhepleri ve Alevilik. Elazığ TV. 23. 18.30-19.45.
21. Yoksulluk ve Çocuk Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, Ankara 13-14. 05.2006
22. Ehl-i Sünnet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri. İslam ve Hıristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Toplantısı. Almanya-Münih. 18-22.05.2006.
23. İmam Maturidi, Hayatı ve Görüşleri. KTÜ Derneği’nde Seminer. 28.04.2006. ANKARA
24. “ Mezhepler ve Dini Akımların Din Söylemi”, İNFAK VAKFI, 23.07.2007 ANKARA
25. “Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Muhtemel Sorunlar”, İNFAK VAKFI, 09.03.2007
26. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, İNFAK VAKFI, 13.05.2007,
27. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, “ Hz. Muhammed ve İnsan Sevgisi Paneli”, 19.05.2006 ÇANKIRI
28. Maturidilik ve Din Anlayışı”, 12 Nisan 2007, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
29. “Maturidi ve Türkler”, İmam Maturidi Paneli, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 5 Mayıs 2007, İstanbul.
30. “Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım”, Din Öğretimine Yeni Bakışlar Paneli, İzmir 06.09.2007.
31. “Yeni Anayasa Tartışmaları ve Din Öğretiminin Zorunluluğu Çalıştayı”, Din Öğretimi ve DİB İşbirliğiyle, Ankara 28-29 Ekim 2007.
32. “Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Yen Anayasa Tartışmaları ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi, Kayseri 15.12.2007.
33. “İslam Medeniyetinde Taşkent ve Semerkant’ın Rolü” Konferansı, Büyük Anadolu Oteli Ankara 9 Aralık 2007.
34. “Yeni Anayasa Taslağı ve Din Eğitimi”, KASIM İSTANBUL DEM. ENSAR VAKFI’nın düzenlediği toplantı
35. “Yeni Anayasa ve Din Eğitim Paneli”, “Yeni Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşımla” adlı tebliğle katıldım. Aralık 2007. ?
36. “Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, İLAMER Vakfında verilen Konferans, 08. 03.2008. Cumartesi Saat: 16.00.
37. “Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, Erciyes Ünive. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2008.
38. “Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, Kayseri Türk Ocakları Konferans Salonu, 02.05.2008.
39. “Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, FECR Yayınevi, 25.04.2008.
40. “ Türkiye’nin Gündemindeki Alevilik”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, 29 Mart 2008 Cumartesi: Saat: 14.00.
41. “ İmam Maturidi ve Maturidilik”, Seminer, 15.11.2008 Cumartesi MALATYA Aydınlar Ocağı
42. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 15.11.2008 Cumartesi MALATYA
43. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 15.11.2008 Pazar MALATYA
44. “Program Tanıtımı Ön Toplantısı”, 08. 11. 2008 ANKARA
45. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 27.11.2008 Cumartesi GAZİANTEP
46. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 28.11.2008 Pazar GAZİANTEP
47. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 21.12.2008 Cumartesi KAHRAMANMARAŞ
48. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 22.12.2008 Pazar KAHRAMANMARAŞ
49. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 13.12.2008 Cumartesi MALATYA
50. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 14.12.2008 Pazar MAYATYA
51. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 27.12.2008 Cumartesi Adana
52. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 28.12.2008 Pazar ADANA
51. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 17.01.2009 Pazar Çorum
52. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 18.01.2009 Cumartesi Çorum
53. 24-25 Ocak 2009 İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM
54. Ocak- 1 Şubat 2009 İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM
55. “Orta Öğretim Kurumlarında Yeni Müfredat Programlarının Tanıtılması –Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”, 02-06 Şubat 2009 (02 ve 04 tarihinde iki ayrı sunum yaptım.) (TALİM TERBİYE KURULU’NUN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI)
56. “ Türkiye’de Din Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı” Tarih: 13-15.02.2009. KIZILCAHAMAM Düzenleyen: Ankara İmam Hatip Mezunları Derneği. (Kaset-CD kaydı bulunmaktadır.)
56. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 20.02.2009 Cumartesi Kütahya
57. “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21.02.2009 Pazar Kütahya
58. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 31.02.2009 Cumartesi İSTANBUL
59. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 01.03.2009 Pazar İSTANBUL
60. “İmam Maturidi ve Maturidilik” konusunda sohbet. 28.02.2009 Ramazan Yıldım ve arkadaşlarından oluşan bir okuma grubuna İSTANBUL ÇAMLICA
61. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .03.2009 Cumartesi NEVŞEHİR
62. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .03.2009 Pazar KIRŞEHİR
63. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”,. .2009 Cumartesi ZONGULDAK
64. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 Pazar BARTIN
65. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 ÇANKIRI CUMARTESİ
66. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 KARABÜK PAZAR
67. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 ADAPAZARI CUMARTESİ
68. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 DÜZCE PAZAR
69. “Mezhepler ve Din Anlayışları” KIRGIZ İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE KOCATEPE MİSAFİRHANESİ
70. “Mürcie ve Maturidilik” DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 29.04.2009.
71. “Maturidilik”, DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 06.05. 2009.
72. “İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programının Tanıtımı”, KOCATEPE Konferans Salonu
73. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 16. 05. 2009 ISPARTA CUMARTESİ
74. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 17.05. 2009 BURDUR PAZAR
75. İslam Düşünce Ekolleri, İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM URFA 02.05.2009
76. İslam Düşünce Ekolleri, İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM ANKARA 09.05.2009
77. “Laik Eğitim Sisteminde Aleviliğin Eğitm ve Öğretiminin İmkanı ve Sorunları”, Alevilerin Örgün Eğitimi Oturumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı 29-30 Mayıs 2009 Isparta
78. “3. Alevi Çalıştayı”, 19 Ağustos 2009 Rixos Grand Otel Ankara (Necdet Subaşı Koordinatörlüğünde)
79. “Din ve Kimlik” konulu oturumda müzakereci metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu 8-9 Ekim 2009 Kayseri.
80. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 24. 10. 2009 BİNGÖL CUMARTESİ
81. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 25. 10. 2009 MUŞ PAZAR
82. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 07. 11. 2009 SİNOP CUMARTESİ
83. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 08. 11. 2009 KASTAMONU PAZAR
84. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 14. 11. 2009 BİNGÖL CUMARTESİ
85. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 15. 11. 2009 VAN PAZAR
86. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21. 11. 2009 ERZİNCAN CUMARTESİ

K. KATILDIĞI YURTİÇİ PROJELER VE RAPORLAR

1. Kur’an Belgeseli, Ankara 2004-2005 (TRT ile birlikte)
2. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Din Öğretimi Projesi, Ankara 2001. ( Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte)
3. Lise Din Kültürü Ahlak Bilgisi Programı Hazırlama Komisyonu, 2004-2005. ( Ankara Nisan 2005’te Onaylandı)
4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları Hazırlama Komisyonu, 2005. ( Ankara 2005)
5. Türkiye’de Misyonerliğin Önüne Geçmenin Yolları: Maturidilik Kimliği, ASAM ile birlikte Ankara 2005.
6. Diyanet Vakfını Yeniden Yapılandırma Projesi, Ankara 2004.
7. Türkiye’de Din Öğretimine İlişkin Perspektifler ve Öneriler, 22-23 Eylül 2007. (Çalıştay Raporu)
8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Programlarını Tanıtım Projesi 2008-2009


L. KATILDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI
1. İslam ve Mezhepler, TRT Ramazan Sahur Programları ( Ankara 2000) ( DİB yayın dairesi)
2. İslam ve Barış, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003) ( DİB yayın dairesi)
3. İslam ve Mezhepler, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB yayın dairesi)
4. İslam Düşüncesinde İman Anlayışları, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB’ğı yayın dairesi)
5. İslam Düşüncesinde Akılcı-Hadari Din Anlayışı, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB’ğı yayın dairesi)
6. “Ramazan Orucu ve Bireysel Etkileri”, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003)
7. Orucun Toplumsal Faydaları, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003)
8. Orucun Birey Üzerindeki Psikolojik Etkileri, TRT Diyanet İftar Saati ( Ankara 2004)
9. Orucun Toplumsal Faydaları, TRT Diyanet İftar saati ( Ankara 2004)
10. Din Dersleri ve Kitaplarında Alevilik Tartışması, NTV Ankara 2004.
11. Hak Mezhep Sapık Mezhep Tartışması, KANAL 7 Ankara 2003.
12. Alevilik-Bektaşilik, TRT Düşünce İklimi 09 Mart 2005
13. Alevilik-Bektaşilik, TRT Büyüteç Programı 17 Mart 2005.
14. Maturidi ve Maturidilik. KANAL A. ANKARA. (Eylül 2005. üç hafta süreyle üç ayrı program)
15. Kerbela ve Hz. Hüseyin. Diyanet Saati Ankara. 04.02.2006
16. Laiklik ve Din Öğretimi, KANAL A. Ankara Nisan 2007 (?)
17. Yeni Anayasa Taslağı ve Din Eğitim Öğretimi. NTV Yakın Takip Programı. 20.09.2007. Saat: 15.15.
18. “ Türk Dünyasında Oruç ve Ramazanlar, Maturidi’nin Temel Görüşleri”, ATA TV Sabır ve Şükür Ramazan Sahur Programı. 30.09.2007. Cumartesini Pazara bağlayan gece
19. “Arupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Alevilik ve Din Dersleri Sorunu”, Tarafsız Bölge Ahmet Hakan’ın programı, CNN televizyonu, 16 EKİM 2007
20. “Türk Kimliği ve Türklerin Müslüman Oluşu”, Kökler ve Değerler Programı 07.02. 2008 tarihinde Saat: 11.30 Prof.Dr. Hasan Onat’ın programına katıldım.
21. “Alevilik ”, Kökler ve Değerler Programı 14.02. 2008 tarihinde Saat: 11.30 Prof.Dr. Hasan Onat’ın programına katıldım.
22. “ Danıştay 8. Dairesinin Alevilikle ilgili kararı tartışması”, NTV Haber Merkezi, 04.03.2008 tarihinde Saat: 17.00’de . Oğuz Haksever’in programı
23. “Türkiye’de Din Eğitim ve Öğretimi”, Kökler ve Değerler Programı, ATA TV. 06.03. 2008 ( Prof.Dr. Hasan Bey’in Programı, Recai Doğan’la birlikte)
24. “İslam Düşüncesinde Hanefi-Maturidi Düşünce Geleneği”, Kökler ve Değerler Programı, ATA TV. 01.05. 2008 (Hasan Bey’in Programı Şaban Ali Düzgün ile birlikte)
25. “ Mezhepler ve Din Anlayışları”, TÜRKMENELİ TV. 24.06.2008
26. “ Türklerin İslamlaşmasında Mezheplerin Rolü”, ATA TV. 30.10.2008
27. “Kerbela, Muharrem ve Alevilik”, TRT için çekim yapıldı. 22.11.2008 (7 Ocak 2009’da yayımlanmak üzere bazı konularda uzman görüşü alındı)
28. “ Hac”, “Mezhepler”, “Peygamberleri İman” ve “Kur’an’da Peygamberler”, adıyla Türkiye’nin sesine Recep Kılıç’la birlikte 4 ayrı program yapıldı. (Aralık 2008 yılında yayımlanmak üzere)
29. “Alevilik”, TRT 1 TAYFUN TALİPOĞLU’NUN PROGRAMI 05.01.2009 Saat: 23.00
30. Din Öğretimi ve Alevilik”, ATA TV. 08.01.2009 Saat: 21.30-23.30 (Hasan ONAT’ın Kökler ve Değerler programına Cemal Tosun Bey’le birlikte katıldık.
31. “Alevilik, Cemevleri, Diyanet ve Din Öğretimi”, 15.01.2009 ( Dini araştırmalar için Söyleşi I)
32. “Alevilik, Cemevleri, Diyanet ve Din Öğretimi”, 15.01.2009 ( Dini araştırmalar için Söyleşi II) (Tuğrul tarafından kaydedildi. Ayrıca ben MP’e kaydettim.
33. “ANTALYA 3. idari mahkemenin Kararı: Din Dersini öğrenci lehinde yürütmesinin durdurulması”. ATA TV, 24.02.2009 13.00 HABER BÜLTENİ Programında
34. “Türkiye’nin Dini Sorunları ve Çözüm Yolları”, ATA TV, 26.02.2009 HASAN ONAT’IN yönettiği Kökler ve Değerler programı Saat: 21.20-23.30
35. “Din ve Din Anlayışları”, HALK TV, HASAN ONAT’IN yönettiği Kökler ve Değerler programı14.09. 2009 Saat: 22.00- 23.00 Pazartesi
36. “Kadir Gecesi ve Kur’an”, HALK TV, .15.09. 2009. HASAN ONAT’IN yönettiği Kökler ve Değerler programı Saat: 22.00-23.00
37. “İlköğretim ve Ortaöğretimde Din Eğitimi”, TRT KANAL 3 (GAP), 10.09.2009. Recai Doğan ile birlikte Saat. 10.00-11.10 CUMA
38.
M. KATILDIĞI RADYO PROGRAMLARI
1. Şubat 2008. Din ve Dünya. Prof.Dr. Recep KILIC’ın programı. TRT, 5 ayrı program, 5 ayrı program
2. Haziran (?) 2008 DİN, BİLİM, AKIL. Prof.Dr. Hasan ONAT’ın programı. TRT, 5 program.
3. Ağustos 2009 Din ve Dünya. Prof.Dr. Recep KILIC’ın programı. TRT, 5 ayrı program. (Zekat, Ahlak toplumu, Hz. Muhammed ve Barış, Ahirete İman, Bireysel Sorumluluk)
4. Kasım 2009. DİN, BİLİM, AKIL. Prof.Dr. Hasan ONAT’ın programı. TRT, 5 program. (Mezhep Din İlişkisi, İmam Maturidi, Ahmed Yesevi’nin ahlak merkezli din anlayışı, Maturidi’de Diyanet Siyaset ayrımı, Maturidi ve Akıl)
ENGLISH BIOGRAPHY

CARIER VITEA/ ENGLISH CV

He was born in Aydıncık villiage of Refahiye, the district of Erzincan in 1963. He finished Faculty of Theology of Erciyes University in 1987.

He become a Research Assistant in the Department of History of Islamic Sects under the Division of Main Islamic Sciences in Faculty of Theology of Ankara University in 1988.

He gaind MA degree in 1990 with the title of thesis: The Origin of Murjia and Its Politico-Relgious Ideas

He went to England in order to resarch and devolope English Language in 1992 for six months.

He went to Egypt in order to resarch and devolope Arabic Language in 1992-1993 for one year.

He gained the title of doctor in 1994 with the title of thesis: Murjia and Its Spread on Khorasan and Mawaraunnahr.

He gained the title of an Associate Professor in 1997.

He gave a series of lectures in Kyrgyzistan Osh State University Theology Faculty between 1997-1999.

He also undertake the duty of vice-Dean of Faculty for two years.

He is a frofessor in the Department of History of Islamic Sects in Theology Faculty of AnkaraUniversity.

He is married and has two children.

UPDATE CV

Name and Surname : Sönmez KUTLU

The location and date of birth : REFAHİYE 20.03.1963

Married or Single : Married with two children

Foreign Languages : Arabic, English, Kyrgız Language

E-mail address : skutlu divinity.ankara.edu.tr

Web site address : www.sonmezkutlu.com

Telefon number of work / access/inner/interiol: 2126800/272

University and Faculty: Ankara University, Faculty of Divinity

Department : Main Islamic Sciences

Sub-department: The History of Islamic Sects

Chair: The History of Classical Sects

Tıtle : Prof. Dr.

Academical Advences ve Professional experiments:
Under Graduate: 1987

Master Degree : 1990

Doctorate : 1994

Associate Professor:1997

Professor : 2003

Duties/services (Academical and Offical) inside:

Comision of Europian Relations under The Directory of Religious Educiation of the Minister of National Education

The Coordinator of Eurapian Education of Theology Faculty

Duties/services (Academical and Offical) abroad::

Vice-Dean of Theology Faculty of Kygızistan Osh State University (Representative)( 1997-1999 )

Used Shcolorships:

Scholorship of Egypt Republic (October 1992- September 1993)

Scholorship of DİTİB ( March-September 1992 for six months)

Foreign LanguageCertificates

The Certifcate of Arabic Language, 1992

EFL Certificate 2002 (Middle East Tecnical University)

Intermidiate English Course Certificate, 1993 ( London)

Advance English Course Certificate, 1993 ( London)

Rewards: Memberships of Scientifical and Occupational Enstituations :

Editory and memberships of Editorial Board:

The Journal of Islamic Studies (Editorial Board)

The Journal of Islamiyat (Editorial Board)

The Journal of Relgious Studies (Advisory Board)

The Journal of Faculty of Divinity of Ankara University (Editorial Board)

The Project carried out or carrying inside and abroad:

The Project of Relgious Education in the years of 2000’s ( 2000-2002)A – UNDERGRADUATE LECTURES WHICH WAS GIVEN
1-Metodology of Social Scienses

2-History of Islamic Sects (Teacher Training Programme for the Culture of Religion and Ethics Course at Elementary School)

3- History of Islamic Sects I-II (Theology Programme)

4- Contemporary Islamic Trends

5. Religious Trends in Turkey

6. Contemporary Religios Movements in Islamic Countries

B – GRADUATE LECTURES WHICH WAS GIVEN
1-Ahl as-Sunna I-II

2-The Sources of History of Islamic Sects I-II

3-The Analizes of Mentalities in History of Islamic Sects I-II

C – DOCTORAL LECTURES WHICH WAS GIVEN

1- Classical Texts of History of Islamic Sects I-II

2- The Origin of Murjia and Its Politico-Religious Ideas I-II

D- SCIENTIFIC ACTIVITIES WHICH WAS PARTICIPATED INSIDE AND ABROAD

a) SYMPOSIUMS
1. The Symposium of the Position of Tradition of Prophet (Sunna) in Understanding of Islam ( 01-03 June 2001-Ankara)

2. The Symposium of the Chiristianity in ıts year of 2000th (Its Past, Present and Future) (09-10 June 2001-Ankara)

3. International Symposium of Globalization, Islamic World and Turkey ( 09-11 December 2001- Istanbul)

4. The Symposium of the Problems of Common Religious Education ( 28-29 May 2002-Kayseri).

5. The Symposium of Actual Discourse of Islam in the lights of Muhammad’s Discourse Method (16-18 May 2003-Ankara: Presenter a paper).

6. The Symposium of Religious Publications ( 27-29 September 2003-Ankara ) Religious

b) CONFERENCESc) THE OTHERS

E-PRINTED STUDIES OR WORKS

a) AUTHOR OF BOOKS IN HIS OWN FIELD

1. The Murja and Its Effects in the progress of Islamisation of Turks, The Foundation of Religous Affears Publication, First Edition, Ankara 2000, 332 p.

2. Early Traditionalists in Islamic Thought-One Analyze on te context of the Conception of Belief of Hadis Supporters, Kitabiyât Publication, First Edition, Ankara 2000, 205 s.

3. Imam Maturidî and Maturidism ( Its Historical Background, His Life, His Works and Maturidite School, ed. Sonmez KUTLU, Kitabyât Publucation, Firs Edition, Ankara 2003, 463 p.

4. Diversifications in Religious Perceptions-Alevilism-Baktashism in Turkey, The Directory of Religious Affears Publication, Ankara 2003, 45 p.

b) TRANSLATED BOOKS FROM ARABIC

1. Ebû Ubaıd Kâsım b. Sallâm, Kitâbu’l-Îmân, Kitâbiyât Publication, Ankara 2000, 207-252 pp.(See: the appendex of the book of Early Traditionalists in Islamic Thought-One Analyze on te context of the Conception of Belief of Hadis Supporters, (Kitabiyât Publication, First Edition, Ankara 2000).

2. Kummî ve Nawbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, Translaters from Arabic to Turkish: Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sonmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu Publication, Ankara 2004.

c) THE ARTICLES WHICH WERE PUBLISHED NATIONAL REFREE JOURNALS

1. “Historical Religious Discources in Islamic Thought”, İslâmiyât a Quarterly Academic Journal, volume:IV, number: 4(2001), 15-36 pp.

2. “ The Economizing of Symbolic Capital of The People of Prophet’s House (Ahl al-Bayt)”, İslâmiyât a Quarterly Academic Journal, volume: III, number: 3(2000), 99-120 pp.

3. “ The Representation of Alevites-Baktashis in the Directorate of Religious Affears in Turkey”, İslâmiyât a Quarterly Academic Journal, volume: IV, number: 1(2001), 21-40 pp. “Religious Directorate

4. “Turkish Religion Scholor with the His Unknown Sights: İmam Maturidî”, Religious Studies a Quarterly Academic Journal, volume: 5, number: 15(2003), 5-28 pp.

5. “ Murja Sect: Origin, Ideas, Literatures and Contrubiton to Islamic Thought”, The Journal of Çorum Theology Faculty of Gazi University, volume: 1, number: 1(2002), 168-210 pp. “

6. “The Prophet of Peace, Fredom and Mercy: Muhammad”, Turk Land Journal, volume: 21, number:172(2001), 8-15 pp.

d) THE ARTICLES WHICH WERE PUBLISHED SCIENTIFIC JOURNALS ABROAD

1. “ The Islamic Sects which were supported by Turks from past to time and the Religious Stuation today in Kyrgızistan”, Kyrgızistan Osh State University Theology Faculty Academical Journal, number: 1(2000), 112-125 pp.(Kyrgız Language)

“ Tarıhta Türk Uluttarı Kabıl Algan İslam Mezhepteri Cana Azırkı Kezdegi Kırgızistandagı Diniy Abal (Tarihte Türk Boylarının Benimsediği İslam Mezhepleri ve Kırgızistan’da Bugünkü Durum)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı, Sayı: 1(2000), 112-125 ss.(Kırgızca)

2. “ The Role of Religion in Kyrgyzian Community”, Kyrgızistan Osh State University Theology Faculty Academical Journal, number: 1(2000), 148-153 pp.(Kyrgız Language).

“ Kırgız Koomçulugundagı Dindin Ordu (Kırgız Toplumunda Dinin Yeri)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı, Sayı: 1(2000), 148-153 ss. (Kırgızca)

e) ARTICLE TRANLATIONS FROM FOREIGN LANGUAGES

1. Michael Cook, “ Activism and Quietism in Islam: the Case of Erly Murjia”, Ankara University Theology Faculty Journal, (AÜİFD.), 37 (1997), 305-316 pp. (with some critics and notes). (From English)

2. “The translation of the text about Murjia in Sîretu as-Sâlim b. Zakwan”, Ankara University Theology Faculty Journal, (AÜİFD.), 35 (1996), 467-475 pp. (with some notes) (from Arabic)

3. Wilferd, Madelung, “ The Early Murjia in Khurasan and Transoxsania and the Spread of Hanafism”, Ankara University Theology Faculty Journal, (AÜİFD.), 33 (1992), 239-247 pp. (from English)

4. Hüseyin Tawfik Ibrahîm- Emânî Mes’ûd al-Hudaıynî, “ Zâhire al-Ihy⒠al-Islâmî fi ad-Dirâssât al-Garbiyya: Ru’ya at-Tahlîliyyâ an-Nakdiyya”, Islamic Studies, volume: 7, number: 3-4 (1994-Turkey), 261-290 pp. (from Arabic)

5. Hasan Hanefî, “ The Method of Tematic Intrepritation of Quran”, Islamic Studies, volume: 9, number: 1-2-3-4 (1994-Turkey), 157-166 pp. (from English)

6. “The Early Murciite Texts: Kâsîde al-Irj⒠(I) and Kâsîde al-Irj⒠(II)”, Ankara University Theology Faculty Journal, (AÜİFD.), 39 (1999), 239-252 pp. (with some critics and notes). (from Arabic)

f) REVIEWS, ENCYCLOPEDIC ARTICLES AND SCIENTIFIC EVENTS (Symposium, Conference and ect.)

1. The Discussional Text to International Symposium of New Metodological Approachs to Religious Education, (28-30 March 2001-İstanbul)

2. The Discussional text about Gloubalisation and Religion which was presented to International Symposium of Globalization, Islamic World and Turkey ( 09-11 December 2001- Istanbul)

3. The Discussional text about Our Perception of Hadis which was presented to The Symposium of the Position of Tradition of Prophet (Sunna) in Understanding of Islam ( 01-03 June 2001-Ankara), (Diyanet Vakfı yayınları, Ankara 2003), 261-264 pp.
4. The Discussional text about The Poblems of Imams in Alawite Villiages which was presented to The Symposium of the Problems of Common Religious Education ( 28-29 May 2002-Kayseri), ( Kayseri 2003), 154-162 pp.
5. The Discussional text about Inculturation and Misonery Activities in Central Asia (Sampel of Kygızistan) which was presented to The Symposium of the Chiristianity in ıts year of 2000th (Its Past, Present and Future) (09-10 June 2001-Ankara), Ankara 2002, 435-446 pp.

5b.The Consultation text about Scriptural Alawite Sources which was presented to the Symposium of Religious Publications ( 27-29 September 2003-Ankara )

6. The Symposium of Actual Discourse of Islam in the lights of Muhammad’s Discourse Method (16-18 May 2003-Ankara). (forthcoming).
7. “Karrammiyya”, Turkey Foundation of Religious Affairs Islamic Ansiklopedia, Ankara 2002, volume: 25, 294-296 pp.

8. “ Summary and Evelatuion about International Symposium of New Metodological Approachs to Religious Education, (28-30 March 2001-İstanbul), Ankara University Theology Faculty Journal, (AÜİFD.), volume: XLIII, number: 1(2002), 301-322 pp.

9. “Interview on Diversifications in Religious Perceptions: Alevilism-Baktashism in Turkey”, Religious Affears Monthly Journal, number: 147(March 2003), 5-11 pp.
10. “Murjia”, Turkey Foundation of Religious Affairs Islamic Ansiklopedia.(to be printed)

11. “ Muhammad b. Karram”, Turkey Foundation of Religious Affairs Islamic Ansiklopedia.(to be printed).
12. “ Onto Alî b. Osmân al-Oshî”, Ala-Too Journal, Atayın Cıgarılışı (Specific Item), Bishkak 2000, 78-86 pp. ( Kyrgyz Language)
“ Ali b. Osman el-Oşî Cönünde (Ali b. Osman el-Oşî Üzerine)”, Ala-Too Curnalı, Atayın Cıgarılışı (Özel Sayı), Bişkek 2000, 78-86 ss. ( Kırgızca) 13.
F - NEW TOPICS TO PUBLISH

1. Alevism-Bektashism in Turkey

2. The Methodology of History of Islamic Sects

3. Relgious Life in Kyrgızistan

4. Religious Trends in Turkey

5. Maturidî and Maturidism
ESER-AYRINTI


Türkler ve İslam Tasavvuru
Sönmez Kutlu

İSAM / İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ISBN 6055586638
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 366
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı

Türk toplulukları, tarihî süreçte çeşitli dinlerle temasa geçtiler, fakat herhangi bir dine topluca girmediler. İslâm gelmeden önce göktanrı inancı etrafında şekillenen Türk dinî inançlarına bağlı kaldılar. İslâm’la oldukça erken dönemlerde temasa geçen Türk boylarının İslâmlaşması, uzun yüzyıllarda gerçekleşti. Talas Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler böyle bir sürecin başlangıç döneminde yaşanmış hadiselerdir. Türkler ilk defa İslâm’la fetihler yoluyla tanıştılar. Çeşitli müslüman mezhepleri ve sûfî okulları Türkler’in İslâm anlayışları ve dindarlıklarının oluşumunda önemli rol oynadı. Türk toplulukları, İslâmiyet’i kabul ile birlikte tarihinde köklü ve önemli bir kültürel dönüşümü yaşadılar. Onlar, Allah’ın yüce mesajını benimsedikten sonra, onu özümseyerek içselleştirip kendi kültürlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiler. Meydana getirdikleri dinî, kültürel, siyasî ve toplumsal kurumlarla, İslâm toplumlarının kaderi ve geleceği üzerinde binyıl boyunca önemli rol oynadılar. Onlar hayatın çeşitli alanlarında dinî metinlere getirdikleri yeni ve özgün yorumlarla kendilerine özgü ahlâk merkezli bir dindarlık geliştirdiler.

Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com