Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Adnan Bülent Baloğlu

akademisyen16 Nisan 1962 tarihinde Ankara’da doğdu. İstanbul Selimiye İlkokulu Ankara Seyranbağları İlkokulu, Ankara 50. Yıl Ortaokulu ve Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Manchester Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Bölümü’nde Yüksek Lisans (M.A) ve doktora (Ph.D.) yaptı. 1980-1985 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Çankaya Müftülüğü’nde görev aldı. 1991-1992 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak çalıştı. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Ana Bilim Dalı’nda akademisyen olarak görev aldı. Arapça ve İngilizce biliyor.

Tezleri:
1-Yüksek Lisans tezi: Religion and State in Saudi Arabia (Suudi Arabistan'da Din ve Devlet), Manchester Üniversitesi, (Danışman: Dr. Norman Calder), İngiltere, 1987, IV + 44 s.
2-Doktora tezi: Law and Sales in the Works of Marwazî, Qudûrî and Sarakhsî (Mervezî, Kudûrî ve Serahsî'nin Eserlerinde Alış-Veriş Hukuku), Manchester Üniversitesi, (Danışman: Dr. Norman Calder), İngiltere, 1991, IV + 266 s.

ESERLERİ:
Telif kitaplar:
1-İslâm ve Tekrar Doğuş (Reenkarnasyon), Kitâbiyât, Ankara,
2-Kelâm Araştırmaları (I), İzmir 1998, IV+97s.

Tercüme Kitaplar:
1-İslâm Kültürü ve Toplumsal-Ekonomik Değişim, Jean - Paul Charnay, T.Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1997, (Osman Bilen ile birlikte - İngilizce'den çeviri), X+162s.
2- İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp, Fazlur Rahman, Ankara Okulu Yay., Ankara 1997, (Adil Çiftçi ile birlikte - İngilizce'den çeviri), XXIII+205s.
3- Fıkh-ı Ekber Şerhi, Ebu Mansur el-Mâturîdî, İzmir 1998, (Murat Memiş ile birlikte - Arapça'dan çeviri), 68+28s. (Arapça metin).
4- Jalâl al-Dîn al-Rûmî: A Muslim Saint, Mystic and Poet, (Yaz.) Emine Yeniterzi, T.D.Vakfı Yay., Ankara 2000, 261s. (Türkçe'den İngilizce'ye çeviri).

Sadeleştirme Kitaplar:
1- İslâm'ın Esası (Üss-i İslâm), Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, T.D.V.Yay., Ankara 1997, (Halife Keskin ile birlikte - Osmanlıca'dan sadeleştirme), XXIV+75s.
2- Hilâl ve Haç Çekişmesi, Halil Hâlid, T.D.V.Yay., Ankara 1997, (Prof.Dr. Mehmet Şeker ile birlikte - Osmanlıca'dan sadeleştirme), 256s.

Derleme Kitaplar:
1- İzmirli İsmail Hakkı (İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu [1995] Bildirileri Derlemesi), T.D.V.Yay., Ankara 1997, (Prof.Dr. Mehmet Şeker ile birlikte).
2- Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri Derlemesi), İzmir 1999, (Prof.Dr. Osman Karadeniz ve Bülent Ünal ile birlikte).
3- Kelâmın İşşevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri Derlemesi), İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İzmir 2000, (Yrd.Doç.Bülent Ünal ile birlikte).
4-Çocuklara Yönelik Bir Çalışma: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bilgi Küpü I-II, Unkel, Almanya 2000

Makaleleri:

Telif makaleler:
1-Reenkarnasyoncunun İnanç Dünyası ve bir Değerlendirme, Türkiye Günlüğü (42), Eylül-Ekim 1996, ss. 76-94.
2- İbn Hazm'da Tenâsüh (Reenkarnasyon) Anlayışı, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1998, X, ss. 51-62.
3- Sebîlürreşad Dergisinde Yeni İlm-i Kelâm Tartışmaları, İzmirli İsmail Hakkı isimli eserin içinde, Ankara 1996, ss. 265-312.
4- Kelâm ve Fıkıh, Türkiye Günlüğü (41), Temmuz-Ağustos 1996, ss. 89-95.
5- Değişim Süreci ve İslâm, Türkiye Günlüğü (40), Mayıs-Haziran 1996, ss. 58-65.
6- Fazlur Rahman ve Bir Kitabı Üzerine Bazı Düşünceler, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Adil Çiftçi ile birlikte), İzmir 1994, VIII, ss. 229-236.
7- Katolik Dünyasında Neler Oluyor? Polemik (11), Ocak-Şubat 1994, ss. 37-38.8-Kültürümüzde Cumhuriyet ve Atatürk, Türk Yurdu, XX, Aralık 2000, 160, ss. 136-38.

Tercüme makaleler:
1-Akıl ve dinî Tasdik: Ebu Mansur el-Maturîdî'nin Görüşü, J. Meric Pessagno, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1994, (Adil Çiftçi ile birlikte), VIII, ss. 441-453.
2-Vahiy ve Peygamber, Fazlur Rahman, Türkiye Günlüğü (23), Ankara 1993, (Adil Çiftçi ile birlikte), ss. 95-99.
3-İslâm'da Ölüm Anlayışı, John Bowker, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1995, (Murat Yıldız ile birlikte), IX, ss. 363-390.
4-Özet Kelâm Tarihi, W.Montgomery Watt, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1998, X, ss. 119-128.
5-Serahsî, Şîrâzî ve Mâverdî'ye Göre Cuma Namazı ve Siyasî İktidarın Hukukî Teorisi, Norman Calder, Türkiye Günlüğü (18), Ankara 1992, ss. 21-32.
6-İslâm'da Hukuk ve Ahlâk, Fazlur Rahman, Türkiye Günlüğü (43), Ankara 1996, ss. 5-15.
7-İslâm'da Kadının Konumu, Fazlur Rahman, Türkiye Günlüğü (45), Ankara 1997, (Adil Çiftçi ile birlikte), ss. 89-102.
8-İnsanların Akîde-i İlâhiyyelerine Bir Nazar, Musa Carullah Bigiyef, İslâmî Araştırmalar, 1995, VIII, ss. 12132.

Diğer Çalışmaları:
Ulusal Sempozyum Tebliğleri:
1- Kur'an Vahyinin Niteliği ve Hz. Peygamber, I.Kur'an Sempozyumu 1-3 Nisan 1994, Bilgi Vakfı, Ankara 1994, ss. 31-49.
2- İzmirli İsmail Hakkı'nın Yeni İlm-i Kelâm Anlayışı, İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu 24-25 Kasım 1995, İzmir (İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu isimli eserin içinde), Ankara 1995, ss. 93-109.
3- Yeni Bir Kelâm: Fazlur Rahman Örneği, Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu 26-27 Ekim 1996, İstanbul, (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından basılacak), 13s.
4- Fazlur Rahman'ın Modernizmi ve İslâm Kelâmı, İslâm ve Modernizm: Fazlur Rahman Tecrübesi 22-23 Şubat 1997, İstanbul 1998, ss. 222-228.
5- İslâm Ülkelerinin Yönetim Modeli: Suudi Arabistan Örneği, T.D.V.Kutlu Doğum Sempozyumu 1998, Ankara 1998, 237-242.
6-Seyyit Bey'e Göre Husun-Kubuh (İyilik-Kötülük) Meselesi, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey isimli eserin içinde, İzmir 1999, ss. 133-163.
7-Kelâmın İşlevselliği Hususunda Bazı Düşünceler, Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri Sempozyumu 24-25 Eylül 1999, İzmir 1999, ss. 105-113.Uluslar arası Sempozyum Tebliği:Metaphorical Descriptions of the Judgment Day in the Qur'an, Symposium on Metaphor and Religion 1-4 April 1997, Gerhard-Mercator-Universitat Gesamthochschule Duisburg, Duisburg 1997, ss. 1-9.

Devam Eden Çalışmaları:
1-Fazlur Rahman'ın Revival and Reform isimli eserinin Türkçe'ye çevirisi.
2-Muhammed Abduh'un el-İslâm ve'n-Nasrâniyye ma'a'l-Ilm ve'l-Medeniyye isimli Arapça eserinin çevirisi
3-Fazlur Rahman'ın Kelâm Anlayışı (telif çalışma)
4-Kadı Abdulcabbar'ın Usûlü Hamse'sinin Çevirisi.
5-Hasan Hanefî'nin Islam in the Modern World isimli eserinin çevirisi.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   BİR NESLİN ÖNCÜLERİ DİZİN
   BİR NESLİN ÖNCÜLERİ İÇİNDEKİLER
   Yüzellilikler Listesi
   ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ
   OSMANLI PADİŞAHLARI SIRALAMASI
   33 yazarın Türk Çocukluğu
   MAHMUT ÇETİN HAKKINDA YAZILANLAR
   1 KASIM 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
   7 HAZİRAN 2015 SEÇİMİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
   100. Yılında Balkan Harbi

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49biyografi.net@gmail.com

İkitelli Vergi Dairesi
11452255634
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret Kpss Kitapları Pasaj Grup
Powered By Webofisi.com