Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Gökçe Günel

sanat tarihçi, yazarGÖKÇE GÜNEL ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Gökçe GÜNEL
Doğum Yeri ve Tarihi : Oltu – 23 Kasım 1952
E-posta adresi : [email protected]

Eğitim
1967 - 1970 : Ankara Özel Yenişehir Lisesi
1970 - 1976 : Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fak. Sanat Tarihi
Bölümü Mezuniyet Yüksek Lisans (M. A.)

Görevleri

1977 : Anadolu Medeniyetler Müzesi Müze Asistanı
1977 - 1980 : Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve
Tescil Şubesi Müze Asistanı
1980 – 1981 : Askerlik Görevi Polatlı - Bingöl
1981 – 1982 : Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü uzmanı
1982 - 1984 : Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Md. V.
1984 - 1987 : Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Ankara Bölge Koruma Kurulu Md. Yrd.
1987 - 1989 : Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müzeler Şube Müdürü
1989 - 2002 : Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü Ankara Koruma Kurulu Müdürü
2002 - 2008 : Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşler Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
2008 - 2017 : Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Müdür
2017- Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire başkanlığı Müdürlüğü’nden Emekli
Eş Zamanlı Görevler
1989 – 2017 : Anıtkabir Restorasyon Kurulu üyeliği
2009 – 2010 : Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Üyeliği
2010-2011: Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği -
Başkan Yardımcılığı
2005-2006: Ankara Valiliği Kent Müzesi kuruluş Danışmanı
2013: Altındağ Belediye Başkanlığı Ankara Kent Müzesi kuruluş Danışmanı
2015-2019: Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Yarı zamanlı öğretim görevlisi
Koç Üniversitesi VEKAM Danışmanlığı
UTTA PLANLAMA Danışmanlığı
Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları
1989 : Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği Kurucu Üyesi
1989 : Müzeciler Derneği Kurucu Üyesi
1990 : Çekül Vakfı Ankara Temsilcisi
2015 : İpek Yolu Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği kurucu üyesi
2016 : Kültürel Miras Araştırma Derneği kurucu üyesi
2013 Türk- Macar Dostluk Derneği üyesi

Yayınlar
Tez çalışması
Erzurum’da Üç İlhanlı Medresesi, 1976. (Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümüm Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Makaleler
01. “Ankara’nın Eski Evleri”, Kültür, Sayı: 95, Ankara: 1992, s. 43- 51.
02. “Göynük’te Tarih ve Sivil Mimari”, Kültür, Sayı. 97, Ankara, 1993, s.40- 49.
03. “Çankırı Evleri” , Kültür, Sayı 98, Ankara: 1993. s.48- 57.
04. “Muğla’nın Eski Evleri”, Kültür, Sayı: 99. Ankara: 1993, s.38- 50.
05. “Çorum’un Tarihi Evleri”, Kültür, Sayı:100. Ankara, 1993, s.39- 48.
06. “Amasya Evleri”, Kültür, Sayı 102, Ankara: 1993, s.52- 59.
07. “Ulus Atatürk Anıtı (Zafer Abidesi)” A. K. D. T. Y. K. Bülten C. 16, Sayı. 50, Ankara
2003, s. 56- 60.
08. “Ayaş’ta Mimari Miras”, Ayaş’ın Görsel Tarihi, Ayaş Ankara Ocak 1999, s. 81- 111.
09. “Ankara Bağları ve Bağ Evleri”, Ankara’da Bağcılık ve Bağ Kültürü, Ankara, 2005, s.49- 64.
10. “Ankara’da Cumhuriyet Dönemi Yapılar 1”, A.K.D.T.Y.K. Bülteni, C. 13 Sayı. 39,
Ankara 2000. s. 88- 101.
11. Ankara’nın Türk – İslam Dönemi, Ankara’nın Geleceğini Tasarlamak Kentin Kültür
Katmanları 2, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 14 Ekim 2006 Panelin Kitabı, s.
33 – 79. (Ali Kılcı ile birlikte)
12. Amasya Günleri (Panelde konuşma ), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 26 – 27
Haziran 1993, Ankara, 1993.
13. I. Vakıf Apartmanı (Belvü Palas), Mimar Kemalettin ve Çağı Mimarlık, Toplumsal
Yaşam, Politika, TMMOB- VGM Yayını, Ankara, 2009, s. 209-215
14. İpek Yolu ve Hanlar, Yerel Kimlik Sayı 19, Temmuz-Ağustos-Eylül 2009, s.56- 65
15. Vakıflar Genel Müdürlüğünce Canlandırılan İpek yolundaki Anadolu Selçuklu
Kervansarayları, Astana, Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, 2010
Astana, Ankara, 2010, s. 373- 374.
16. Yemen’de Türk İzleri (Gülşen Dişli ile birlikte), Vakıflar Dergisi 34. sayı, Ankara
2010, s. 201- 213
17. Ankara’da Osmanlı Dönemi Su Yolları ve Çeşmeler, Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve
Sanat Tarihi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yay. İzmir, 2010, s. 479-
490.
18. Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da İpek Yolu - Kervansaraylar – Köprüler,
Kebikeç İnsani Bilimler İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 29, Ankara 2010, s.133-146.
19. İpek Yolu Kültür Yolu Anadolu’da Ortaçağ’da Kervan Yolları, Kervansaraylar ve
Köprüler (İpek Yolu Haritası) (Ali Kılcı ile birlikte) Çekül Vakfı Yayını, İstanbul 2012
20. Yemende Bir Osmanlı Eseri: Bekiriye Camii (Gülşen Dişli ile birlikte), Vakıflar
Dergisi , 36 (2): 155-170 (2011) (ULAKBIM).
21. Yemen’de Türk izleri, (Gülşen Dişli ile birlikte), Vakıflar Dergisi, 34 (2): 201-214 (2010) (ULAKBIM).
22. Orhan Cezmi Tuncer ile Vakıflarda Elli Yıl, Vakıf Restorasyon Yıllığı, 2015: 17-31. (Gülşen Dişli ve Ali Kılcı ile birlikte),
23. Ankara Şehri 1924 Haritası: Eski Bir Haritada Ankara’yı Tanımak 1924 Map of
Ankara City: Recognizing Ankara with an Old Map, Vekam Ankara Araştırmaları
Dergisi, 3(1), 78- 104, Haziran/June 2015
24. Inventory and Technological Aspects of Historic Crimean Hamams, "9th International
Symposium on Conservation of Monuments in the MediterraneanBasin” 3-5
Haziran (2014), Özet Kitabı /AbstractBook, s. 31, Ankara, Türkiye24. (Gülşen Dişli ile
birlikte),
25. Inventory andTechnologicalAspects of Historic Crimean Hamams, "9th International
Symposium on Conservation of Monuments in the MediterraneanBasin” 3-5 Haziran
(2014), Sempozyum Bildiri Kitabı (basılmakta), Ankara, Türkiye. (Gülşen Dişli ile birlikte),
26. Vakıf Kültür Varlıkları Envanter Sistemi, "5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve
Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Bildiri Kitabı,2Cilt” 1-3 Ekim (2015),
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum ve İzmir Şubeleri, 2.Cilt, s. 171-186, Erzurum.
27. Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokollu) Mustafa Paşa Possessor of Good Works and Deeds
Makbûl (Sokollu) Mustafa Pasha, Osmanlı Tarih Araştırmaları Dergisi, 38, 219-252,
Ankara, 2016,
28. "Ankara, Altındağ, Osmanlı Dönemi Hamamlarında Suyolları Üzerine Bir
Araştırma," Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s. 557-
580.
29. “Ankara ve Etimesgut’un Tarihsel Gelişimi” Tarihte Etimesgut Sempozyumu” 2018.
30. “Türkiye’de Koruma Yüksek Kurullarının Gelişimi ve Yüksek Kurul İlke Kararlarının Geçmişten Günümüze Genel Bir Değerlendirmesi” Çankaya Üniversitesi GRİD Mimarlık Planlama ve Tasarım Dergisi Cilt.3 Sayı.1 s.2-27.

Kitaplar
01. Tarih İçinde Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi 1,
Ankara, 2007. ( Ali Kılcı ve Abdülkerim Erdoğan’la birlikte)
02. Osmanlı’da Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Tarihi ve Kültürü Dizisi 2,
Ankara, 2007. ( Ali Kılcı ve Abdülkerim Erdoğan’la birlikte)
03. İstiklal Savaşı’nda Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Tarihi ve Kültürü
Dizisi 3 Ankara, 2007. (Abdülkerim Erdoğan’la birlikte)
04. Cumhuriyet ve Başkent, Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Tarihi ve Kültürü
Dizisi 4 Ankara, 2007. (Mehmet Narince ve Abdülkerim Erdoğan’la birlikte)
05. Safranbolu Yörük Köyü, Geleneksel Yaşama Biçimi ve Evleri , (Aysun Özköse, Şakir
Meraki, Ferhan Meraki, Muhsin Maden, Fehmi Öztunç ile birlikte) Ankara, 2000
06. Anadolu’da İpekyolu XI-XIV. Yüzyıllarda Yollar ve Kervansaraylar, Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yay. Ankara, 2013.(Ali Kılcı ile birlikte)
07. Kervansaray Yolu Kayseri - Konya Orta Anadolu Hattı Rehber Kitap, Anlara, 2016
08. Kırım'daki Kırım Tatar Türk İslam Mimari Yadigarları (Hakan Kırımlı, Nicole Kançal, Gülşen Dişli ile ortak) Yurtdışı Türkler Başkanlığı Yayını 2016 (baskıda)
09. Macaristan'da Osmanlı Kültür Varlıkları (yayına hazırlanıyor)
10. Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı, Koç Üniversitesi VEKAM YayAnkara, 2019. (Ali Kılcı ile birlikte).
11. Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Kuruluş Yıldönümü ve Ankara’da Günlük Hayat” (Haz. Erman Tamur, Ahmet Yüksel, Gökçe Günel) Çankaya Belediyesi, Ankara, Ekim 2020.

Sempozyumlar

01. İnebolu Belediyesi’nin düzenlediği İnebolu Sempozyumu’nda“Tarihte İnebolu ve
Yaşayan Evler” konulu bildiri. 2000
02. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin “Türk Sanatının Gelişmesinde ve Uzman Eleman
Yetişmesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yeri” Türkiye'de Sanat ve Mimarlık
Tarihçiliği Sorunları Sempozyumu (Suzan Bayraktaroğlu - Ali Kılcı - Dr. Zübeyde Cihan
Özsayıner ile birlikte) 04 Nisan - 06 Nisan 2005 Kayseri
03. I. Vakıf Apartmanı (Belvü Palas), Mimar Kemalettin ve Çağı Sempozyumu, 07 -08
Aralık 2007 (Gazi Üniversitesi)
04. “Ankara’da Osmanlı Dönemi Suyolları ve Çeşmeler” Çanakkale 12. Ortaçağ-Türk
Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu’ 15- 17 Ekim 2008.
05. "Vakıf Kültür Varlıkları Envanter Sistemi", "5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve
Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Erzurum Şubesi- İzmir Şubesi, 01-02.10.2015 Erzurum.
06. Anadolu'da kültür ve İletişim Uluslararası Sempozyum, "Old Pictures of Ankara: From
Train Station to the castle", 16.06.2016, Atılım Üniversitesi
07. "Ankara'nın Yok Olan Kültür Varlıkları", Kültürel Bellek Sempozyumu, Hacettepe
Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM) 1-3- 11.2016.
08. "Ortaçağ'da Anadolu'da İpek Yolu", II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları (Yollar ve
Köprüler) Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu- Hitit Üniversitesi, 28.04.2017.
09. "Yurtdışı Vakıf Kültür Varlıkları Envanter Sistemi", "6. Tarihi Yapıların Korunması ve
Güçlendirilmesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi- İstanbul Şubesi, 02-
04.11.2017 Trabzon.
10. "Macaristan'da Sokollu Mustafa Paşa Vakıf Eserleri", M.Emin Yılmaz ile Birlikte,
Balkan Vakıfları Sempozyumu, Arnavutluk, Tiran, 15-16. Şubat 2018 (Selçuk Üniversitesi,
Alsar Vakfı, Arnavutluk Araştırma Merkezi)
11. "Tarihi ve Kültür Varlıklarıyla Etimesgut", Tarihte Etmesgut Sempozyumu, 29- 30 Mart 2018 Etimesgut Belediyesi
12. "Macaristan Budapeşte Gül Baba Türbesi", I. Uluslararası Kanuni Sultan
Süleyman Sempozyumu, Trabzon, 26. 04.2018.

Paneller
01. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nce 26 – 27 Haziran 1993 tarihlerinde düzenlenen
“Amasya Günleri” Panelinde konuşmacı.
02. Beypazarı Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle 22 – 23 Mayıs 1998 tarihinde
Düzenlenen “Beypazarı I. Kültür ve Sanat Şöleni”nde yapılan Panelde konuşmacı.
03. Safranbolu Kaymakamlığı’nca 27.10.1999’da düzenlenen “Korumada Dün, Bugün,
Yarın” Konulu panelde konuşmacı.
04. Mayıs 2007’de Müzeler Haftası’nda Müzeciler Derneği tarafından düzenlenen “Ankara’ya
Yeni Bir Bakış -Kent Müzeleri” Paneli’nde konuşmacı.
05. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ankara’nın Türk – İslam Dönemi Paneli,
“Ankara’nın Geleceğini Tasarlamak Kentin Kültür Katmanları 2”, , 14 Ekim 2006 (Ali
Kılcı ile birlikte)
06. Dünden Bugüne Koruma Toplantısı -1 Ankara konulu panelde (21 Ekim 2010)
“Ankara’nın Yok Olmuş Yapıları” konusunda konuşmacı.
08. “Macaristan’da Osmanlı Kültür Mirası”, Macaristan Büyükelçiliği, 20 Ocak 2014.
09. “Sanat tarihçilerin Çalışma Alanları”, Gazi Üniversitesi 75. Yıl Konferans Salonu,
04.03.2014, (Halit Çal, Mehmet Gürkan, Mehmet demir ile birlikte)
10. “Kırım'da Türk Kültür Mirası”, Kırım Türklerinin Dünü Bugünü Geleceği, Gazi
Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu, 12.Mart. 2104 (Prof. Dr. Zühal Yüksel
ve Oya Deniz Çongar ile)
11. “Tarihi ve Kültür Varlıklarıyla Etimesgut”, Tarihte Etimesgut Paneli, 20 Ocak
2018 Etimesgut Belediyesi
12. “Sokollu Mustafa Paşa'nın Macaristan'daki Vakıfları”, Balkan vakıfları
Sempozyumu, Tiran, 15-16. Ocak 2018.
13. “Gül Baba”, I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 26. 04.
2018.Trabzon.
12. “Budin'de Gül Baba Türbesi” Merzifon Gül Baba Paneli, 28.04.2018, Merzifon

Konferanslar- Konuşmalar - Çalıştay

01. TRT Ankara Radyosu Radyo 1’de 1989 yılında yapılan “Koruma Kültürü” konusundaki
Konuşma.
02. 1990’ da Show TV’de "Ankara Sit Alanları" üzerine açıkoturum.
03. İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kurs Programı çerçevesinde “Kültür Varlıklarının
Korunması” konulu konferans.
04. "Çevreye Uyumlu Mekân Oluşumunda Yunanistan Örneği", 5 Haziran Çevre Günü,
Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 05.06.1991.
04. "Vakıflar Genel Müdürlüğü Adına konuşma" Tarihi Kentler Birliği Talas Kayseri
Ağırnas Buluşması 19- 21 Temmuz 2002
05. "Ankara’da Yok Olan Kültür Varlıkları", Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksek
Okulu Restorasyon Konservasyon Programı, 07 Kasım 2006 (Ali Kılcı ile birlikte).
06. İş-kur, Gümüşhane Valiliği ve ÇEKÜL işbirliğiyle “Aktif İşgücü Programları Yeni
Fırsatlar Hibe Programı” kapsamında Gümüşhane’de Kent Atölyeleri proje kapsamında
Düzenlenen “Beceri Yönlendirme ve Koruma Bilinci Semineri” (27 – 29 Mart 2005)
Konuşmacı.
07. "I. Vakıf Apartmanı (Belvü Palas)", Mimar Kemalettin ve Çağı Sempozyumu 8.12. 2007
08. "Ankara’da Yok Olan Türk Dönemi Kültür Varlıkları", Ankara Kulübü Derneği,
11.12. 2010.
09. Gazi Üniversitesi Kırım Konuşması
07. Kırım’da Türk Kültür Mirası, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi
75. Yıl Salonu, 23 Ekim 2013.
11. Macaristan’da Osmanlı kültür Varlıkları, Macaristan Ankara Büyükelçiliği
09. İpekyolu ve Hanlar, Ankara Radyosu, Fahri Atasoy’un Programı.
11. "Eski Fotoğraflar 1920’lerin Ankara’sı", Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 28.
Mayıs. 2015.
12. Eski Ankara, Ankara Kent Radyosu, Fahri Atasoy’un Programı.
13. "Eski Fotoğraflar ve 1924 Haritasıyla 1920'lerde Ankara" Gazi Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü 2 de 1 Kent Söyleşileri, Mimarlık Fakültesi Yükseliş salonu,
29.09.2015.
13. “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile İlgili Yapılan Çalışmalarda Kurumsal Bakış Değerlendirmesi”, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın UNESCO Dünya Mirasına Alınışının 30. Yılı Etkinlikleri, 05-09 Ekim, 2015, Sivas. (Ali Kılcı ve Gülşen Dişli ile birlikte),
14. Ankara Doğal ve Kültürel Mirasının Sürdürülebilirliği: Deneyimler ve Öneriler VEKAM
AFSAD, Ankara kalkınma Ajansı, 08.01.2016
15. "Karaoğlan'dan Anafartalar'a" Ankara üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve
uygulama Merkezi (ANKAMER) , 27.02.2016.
16. "Eski Fotoğraf ve Haritalarla 1920'lerin Ankara'sı" Çankaya Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi 17.03. 2016.
17. "1924 Ankara Haritası" Mimarlar Derneği 1927, 26.04.2016
18. "Eski Fotoğraflarla 1920'lerin Ankara'sı", Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüm, 12.12.2016.
19. "Ankara Haritaları ve Planları: Koleksiyonlardan Bir Seçki - Haritalarda Ankara",
KÜ Vekam, 27.12.2017 Türk- Amerikan Derneği
20. "Ankara Haritaları ve Planları: Koleksiyonlardan Bir Seçki - Haritalarda Ankara",
07.03.2018 Erimtan Müzesi
21. Ankara'nın Başkent Oluşu ve İmarı", Ankara Üniversitesi DTCF Farabi Salonu, 27 Aralık 2018.
22. VEKAM Ankara Vakıfları Sempozyumu düzenleme komitesinde görevli, “Bir Tüccarın
Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı” kitabının tanıtım toplantısı için bildiri.
23. “Cumhuriyetin Başkenti Ankara” AFSAD 25.12.2019
23. ODTÜ Mezunları Derneği Koleksiyon Kulübü için “Başkent Ankara’da Cumhuriyetin
Mimarları” Nisan 2020
24. ODTÜ Mezunları Derneği Koleksiyon Kulübü için “ Haritalarda Ankara” 5.6.2020
25. "Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü, Geleceği Çalıştayı", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 10-11. 03.2017

Danışmanlık
1. Ankara Koruma İmar Planı Sanat Tarihi Danışmanlığı (UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.)
2. Divriği Koruma İmar Planı Sanat Tarihi Danışmanlığı (UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.)
3. Erzurum İspir Koruma İmar Planı Sanat Tarihi Danışmanlığı (UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.)
4. Balıkesir ilçeleri Ayvalık Koruma İmar Planı Sanat Tarihi Danışmanlığı (UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.)
5. Ankara Kalesi Restorasyonu Sanat Tarihi Danışmanlığı (UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.)
6. Kapadokya Bölgesi Sit Alanları Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Planlama Süreçleri Kapadokya Bölgesi Çevre Düzeni Planı Sanat Tarihi Danışmanı Sergi Küratörlüğü
"Ankara Haritaları ve Planları", Sergisi Harita Genel Komutanlığı & KU VEKAM
Ortaklığında 27.12.2017 Türk- Amerikan Derneği

Projeler
1.“Divriği Ulu Cami Anıt Eser Kurulu” çalışmalarını yürütme 2004.
2.Dışişleri Bakanlığı ve TİKA'nın koordinasyonunda ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği ile yürütülen "Yemen’de Bulunan Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi" kapsamında araştırmacı. Proje çıktıları “Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayısal Yönetim Sistemi (VGMSYS) Meridien (Meridyen) Yazılımı”na işlenmiştir. Proje süresi: Temmuz 2010.
3.TİKA'nın koordinasyonunda ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği ile yürütülen "Macaristan'da Bulunan Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi" kapsamında araştırmacı, Proje çıktıları “Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayısal Yönetim Sistemi (VGMSYS) Meridien (Meridyen) Yazılımı”na işlenmiştir. Proje süresi: Temmuz 2010.
4.Macaristan Szigetvar Şehrinde Bulunan "Türk Evi'nin Türk Eserleri Müzesi" olarak teşhir tanzim projesinde danışmanlık. (Proje Y.Mimar Mehmet Emin Yılmaz) 2012
5.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kurumunca finanse edilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İşbirliği ile yürütülen “Kırım Türk Kültür Varlığı Envanter Projesi” kapsamında Doç. Dr. Hakan Kırımlı ve Dr. Nicole Kançal Ferrari koordinatörlüğünde Dr. Y. Mimar Gülşen Dişli, Nariman Abdulvahap, İbrahim Abdullayev ve Safiye Eminova’dan oluşan ekiple (Mart- Nisan 2012) Proje tamamlanmıştır ve proje çıktısı olan kitap basıldı, ayrıca veriler “Vakıflar Genel Müdürlüğü Sayısal Yönetim Sistemi (VGMSYS) Meridien (Meridyen) Yazılımı”na işlenmiştir. Proje süresi: Mart 2012-Aralık 2015. "Kırım'daki Kırım Tatar Türk İslam Mimari Yadigârları" kitabının Tanıtım Programı 18.05.2016 yapıldı.
6.Macaristan Gül Baba Türbesi ve Çevresi Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesinde VGM adına görevli 2015-2017.
7.Divriği Ulu Cami Restorasyonu komisyonunda görevli. 2016-2017.
8.“VEKAM Ankara Altındağ İlçesi Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri” Projesi Altındağ 1997-1998,
9.“VEKAM Ankara İlçeleri (Altındağ dışı) Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri” Projesi 2020.
10.Altındağ Belediyesi “Akıllı Turizm Rotası ALTIN ROTA” 2020

Üzerinde Çalıştığı Mimari Dönemler
1.1977 – 1980 Amasya, Mardin, Samsun, Trabzon, Giresun, Ordu, Safranbolu, Hasankeyf, Muğla kıyı bandında kültür varlıkları ve sit alanları tespit çalışması.
2. Korunması gerekli kültür varlığı olan geleneksel konutların belgelenmesi ve yayını.
3. Selçuklu dönemi ipek yolunda bulunan han, kervansarayların incelenme, belgeleme ve yayını.
4.VGM denetiminde bulunan Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait cami, mescit, han, hamam, kervansaray, türbe, tekke, mevlevihane vb. yapıların incelenmesi, envanteri.
5.1977 – 2002 yılları arasında Muğla, Ankara, Bartın, Kastamonu, Bolu, Çankırı, Çorum
6. İl ve İlçelerinde bulunan korunması gerekli kültür varlıkları üzerine araştırma ve İnceleme, envanter.
7.Yurt dışında kalan Osmanlı kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi ve envanteri (YEMEN’DE TÜRK MİRASI)
8.Yurt dışında kalan Osmanlı kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi ve envanteri (MACARİSTAN’DA TÜRK MİRASI
9. Yurt dışında kalan Osmanlı kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi ve envanteri (KIRIM’DA TÜRK MİRASI)
10.Ankara ve İlçelerinde bulunan arkeolojik ve mimari kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi.
11.Ankara’nın Cumhuriyet dönemi mimarisi.

Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce: Okuyup anlayacak derecede.

Ayrıca;
Osmanlı Türkçesi Okuyup yazacak derecede.

Yurtdışı Araştırma ve Teknik Geziler
1990: Yunanistan kültürel inceleme (Atina, Rodos, İstanköy, Adalar)
1999: Fas – Marakeş - UNESCO WHC 23. Dünya Mirası Toplantısı Türkiye Delegasyonu’nda görevli.
2004: Kosova, Prizren Osmanlı Mezarlığı’nın korunması,
2004: Makedonya’da teknik gezi.
2004: Arnavutluk Osmanlı eserlerini inceleme ve Hasan Rıza Paşa ve şehitliğin korunması ve onarım
raporu
2009: Suriye- Halep şehrinde Aralık 2009’da yapılan “Uluslararası Antep –Halep
Vakıfları Sempozyumu”.
2010: Yemen’de Osmanlı Kültür varlıklarının belgelenmesi.

Hakkında Yazılan Çalışma
2010 (Mayıs) : Nihan Okur, “Türkiye’de Bürokratik Yaşam-Biyografik İnceleme:
Türkiye Örneği” Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Tezi.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com