Yavuz Abadan ( 1905)- (30.6.1967)
hukukçu, siyaset adamı, yazar1905 yılında Eskişehir’de doğdu. 1929 yılında İstanbul Darülfünun Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Doktorasını Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde yaptı. Akademik yaşamına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etti. 1942 yılında profesörlüğe yükseldi.

Eminönü Halkevi Başkanlığı yaptı. Cumhuriyet, Son Havadis, Ulus, Vatan, Yeni Gün ve Yeni İstanbul gazetelerinde yazarlık yaptı.

1943-1950 yılları arasında CHP Eskişehir milletvekili oldu. Tarihten Sesler dergisinin kadrosunda yer aldı.

1946 yılında Nermin Süleymanoviç ile evlendi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev aldı. 1952-1954 arasında fakültenin dekanlığını yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü kurdu ve genel müdürlüğünü yaptı.

1960 askeri darbesinin ardından üniversiteden ihraç edildi. Hakları geri verilince Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde görev aldı.

1963 yılında Milletlerarası Hukuk ve Toplum Felsefesi Derneği başkan vekilliğine, 1965'te de Milletlerarası Siyasi İlimler Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

30 Haziran 1967 tarihinde Ankara’da vefat etti.

ESERLERİ:

Harp Sonu Muahedelerine Nazaran Lozan'ın Hususiyetleri (İstanbul, 1938)
Hukukun Gözüyle Milliyetçilik ve Halkçılık (Ankara, 1938)
İnkılâp ve İnkılâpçılık (İstanbul, 1938)
Grotius ve Tabiî Hukuk (İstanbul, 1939)
Hürriyet ve İntihap Ehliyeti (Ankara, 1939)
Tanzimat Fermanı'nın Tahilili (İstanbul, 1940)
Hürriyet Problemi (İstanbul, 1940)
Hukuk Başlangıç ve Tarihi (İstanbul, 1942)
Tarihten Sesler (İstanbul, 1943)
İnkılap Tarihi Notları (Ankara, 1951)
Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri (Ankara, 1952)
Hukuk Felsefesi Dersleri (Ankara, 1954)
Türk İnkılâbı Tarihi Notları (Ankara, 1956)
İnkılap Tarihine Girişi (1960)
Türkiye'de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış (Bahri Savcı ile birlikte, 1959)
Mustafa Kemal ve Çetecilik (1964)
Atatürk'ün Işığında “Tam Bağımsızlık İlkesi” (Ankara, 1969)

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)