Bülent Uşaklıgil
Bülent Uşaklıgil Numan Menemencioğlu okulundan yetişen bir diplomattır. Babası ünlü romancı Halit Ziya Uşaklıgil'dir.
Uşaklıgil Kopenhag Kahire Washington ve Paris'te görev yapmış bir büyükelçidir.Emine Uşaklıgil, Bülent Uşaklıgil'in kızıdır. Emine Uşaklıgil 1975 yılında Ayrıntılı Haber gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1977 yılından sonra Cumhuiyet gazetesinde çalıştı.Yeni Yüzyıl gazetesinde çalıştı.
Emine Uşaklıgil, Osmanlı hanedanından bir prensle evlendikten sonra boşandı ve İsviçre'den Türkiye'ye geldi.Asaf Savaş Akat'la evlendi, boşandı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)