Nefi .
Divan Edebiyatı Şairi1572 yılında Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğdu. Asıl adı Ömer'dir. İyi bir öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi.

İstanbul'a geldi. Nefî mahlasını dostu Gelibolulu Ali'nin önerisiyle aldı. Çeşitli devlet memurluklarında bulundu.

Hiciv edebiyatımızın en büyük şairlerinden biridir. Kaside türünde başarılıdır. Sağlam bir tekniği, ağır bir dili, cesur bir söyleyişi vardır.

'Sihâm-ı Kaza' adlı hicivlerini okuyan padişah IV. Murad, bir daha yergi yazmamasını istedi. Bu konuda kendisinden söz aldı. Şair verdiği sözü tutmadı.

Vezir Bayram Paşa, kendisi hakkında yazdığı hicviye nedeniyle, şairi 1635 yılında öldürttü.

ESERLERİ:

Türkçe Divan, Farsça Divan ve Siham-ı Kaza adlı eserleri vardır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)