Necati  Bey - (1.11.1508)
şairEdirne'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı İsa'dır. Fakat bazı kaynaklarda ismi Nuh olarak geçmektedir. Diğer birçok divan edebiyatçısından farklı olarak özel bir eğitim görmedi. Kendi kendisini geliştirdi. Şiirleri ve hat çalışmalarıyla tanındı. Divan katipliğine atanarak İstanbul'a geldi. Saray'ın takdirini kazandı. Kısa zamanda eserleriyle halkın ilgisini çekti. Dönemin ünlü isimleri tarafından övüldü. Üne kavuştuktan sonra Şehzade Abdullah'ın divan katipliğini yaptı. Bir süre de sarayda çeşitli görevlerde çalışmıştır. 1509 yılında öldü.

ESERİ:
Bir Divan'ı vardır.
Şiirinin özellikleri

Necati, Türk divan şiirinin gelişme döneminin (15. yy sonları - 16. yy başı) en önemli isimlerindendir. Yüzyılının büyük şairlerindendir. O zamana kadar Türk divan şiirini fazlasıyla etkileyen İran şiirinden uzaklaşarak, halkın diline ve kültürüne önem vermiş, bunu da şiirine yansıtmıştır. Kullandığı yalın dil ile halka ve yaşama yakın bir tabiat sergilemiş, fazla süslü bir üsluptan kaçınmıştır. Ayrıca divan edebiyatında ata sözlerini kullanarak millileşme akımını başlatmıştır. Şiirlerinde Türkçe kavramlar, atasözleri ve halk deyimlerinin geniş yer tutması, şiirinin temel özelliği sayılmaktadır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)