Mehmet Tevfik Biren
Son Şura-yı Devlet Reisi


Maliye Nazırı


Selanik ve Yemen Valisi1867 yılında İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Mülkiye'den 1885 yılında mezun oldu.

18 yaşında Abdülhamit döneminde Mâbeyn-i Hümâyun kâtibi olarak Yıldız Sarayı'nda ilk devlet görevine başladı.

1897-1901 yılları arasında Kudüs Mutasarrıflığı yaptı. Bu görevden sonra Selanik Valiliğine atandı. 1904-1905 yılları arasında Yemen Valisi oldu.

Osmanlı Devleti'nin son yılları Maliye Nazırı oldu.

1920 yılında imzalanan Sevr Antlaşması'nin müzakerelerine katıldı.

19 Ağustos 1921 tarihinde Şura-yı Devlet reisliğine atandı. Bu görevi 4 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasına kadar sürdürdü.

Cumhuriyetin ilanından sonra bir süre devlet görevinden ayrıldı. Bir süre profesörlük yaptı.

1956 yılında vefat etti.

ESERİ:

Bir Devlet Adamının Mehmet Tevfik Bey'in (Biren) 2. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları
ESER-AYRINTI

Bir Devlet Adamının Mehmet Tevfik Bey'in (Biren) 2. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları
2 Cilt Takım
Fatma Rezan Hürmen
Arma Yayınları / Tarih Anı Dizisi

Mehmet Tevfik Bey (Biren) Mabeyn Katipliği, Mutasarrıflık, Valilik ve Mütareke Dönemi'nde nazırlık yapmış, devlet idaresinin en üst kademelerinde yıllarca bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Memuriyete on sekiz yaşında Mabeyn Katibi olarak giren Tevfik Bey, yirmi yaşında Kudüs Mutasarrıflığına, yirmi dört yaşında dönemin en büyük vilayetlerinden biri olan Selanik Valiliğine atandı. Mütareke Dönemi'nde ise Maliye Nazırı olarak Sevr görüşmelerini yürüten heyette yer aldı. Bu önemli devlet adamının hatıralarında, 2. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Dönemi'nin bilinmeyen yönlerini; bir Osmanlı vilayetinin nasıl yönetildiğini, sorunlarını merkezle ilişkilerini ve Kudüs Mutasarrıflığı, Selanik, Konya, Yemen, Bursa, Ankara vilayetleriyle ilgili son derece önemli ve ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)