İsmail Gerçeksöz
basın şehidi


gazeteci, yazar1925 yılında İzmir’de doğdu. Orta öğreniminden sonra okumayıp Bursa’da gazetecilik yaptı. Bursa Hakimiyet gazetesinin beş yıl yazıişleri müdürü oldu. Sahibi olduğu Bursa Ekspres gazetesinin 7 yıl başyazarlığını yaptı.

Uzun yıllar Tanin, Vatan, Yeni İstanbul ve Tercüman gazetelerinin Bursa muhabirliklerini yürüttü.

1961 yılında Batı Almanya’da gitti bu ülkede memur ve mütercim olarak çalıştı. 1976 yılında yurda döndü.

Şiir ve yazıları 1944’ten itibaren Demet, Uludağ, Sanat ve Edebiyat, Şadırvan, Bizim Türkiye, Çatı, Kaynak, İstanbul, Hisar, Devlet, Ortadoğu, Millet gibi gazete ve dergilerde çıktı.

Milli ve tarihi konuları işleyen serbest vezinle yazdığı şiirlerinde müzikaliteyi yakaladı.

4 Nisan 1980 tarihinde Ortadoğu Gazetesi’nin başyazarlığını yaparken sırtından vurularak şehit edildi.

ESERLERİ:

Aşık Sazından Şiirler (1944)
Bursa’nın Destanı (1951)
Yaşayan Ağaç (1952)
Gökbayrak (1954)
İkinci Dönüş (1972)
BİR ŞİİRİ

Elbe kıyısında

Elbe’nin kıyısında bir köy,
Bize değil bu çan sesleri.
Uzak bir hâtıradır şimdi.
Pırıl pırıl ezan sesleri.

Elbe’nin kıyısında bir köy,
Damlaları sivri-külâh
Uzanır ta nehre kadar,
Cıvıl cıvıl insan sesleri.

Durgundur, kirli sarıdır Elbe
Adına ne türkü yakılmıştır, ne kurban
Alır götürür sessizce uzaklara
Sularında kaybolan sesleri.
HAKKINDA YAZILANLAR

Türkiye sevdalısı
Mehmet Nuri Yardım
Türkiye 9 Mayıs 2001

İnsanları severdi
İsmail Gerçeksöz’ün biyografisinden kısaca bahseden Gültekin Samanoğlu, “O, şair, yazar, idealist bir insandı. Şiirden hiç kopmadı. Yiğit bir şekilde şehit oldu” dedi. Gerçeksöz’ün yazdığı dergi ve gazeteleri sıralayan Samanoğlu, “Şairin beş şiir kitabı vardır. Yetişmesinde şair Haşim Nezihi Okay ile gazeteci yazar İsmet Bozdağ’ın büyük tesiri vardır. Memleket sevdalısı Gerçeksöz vatan uğruna şehit düştü” diye konuştu.

Gazeteci yazar Ahmet Özdemir de konuşmasında İsmail Gerçeksöz’ün şiirlerindeki ‘vatan sevgisi’ temasını ele aldı. Şiirlerinden verdiği örneklerle konuşmasına devam eden Özdemir, Gerçeksöz’ün Yahya Kemal, Orhan Şaik Gökyay ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan etkilendiğini belirterek, “Şiirlerinde mazi hasreti, Balkan sevgisi büyük bir yer işgal eder. O eserlerinde Türkiye’ye ve Türk insanına olan sevdasını terennüm etti” dedi. Özdemir konuşmasında şu hususlara dikkat çekti:“Gerçeksöz Ortadoğu’nun başyazarı İlhan Darendelioğlu’nun başyazarlık bayrağını devraldı. Orta Doğu’nun Genel Yayın Müdürü Tahir Kutsi Makal, Yazıişleri Müdürü ise bendim. Vefatından önce yazdığı şiirlerde adeta öldürüleceğini hissetmiş ve bunu mısralarına yansıtmıştı.”

Kitapları basılacak
Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı ise, İsmail Gerçeksöz’ün kendisini vatan uğruna ve Allah ve millet yoluna adadığını belirterek, “O duruşuyla, tavrıyla bir edep abidesiydi” diye konuştu. Kabaklı, İlhan Darendelioğlu, İsmail Gerçeksöz ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu gibi değerli şairlerimizin unutulmaması ve genç nesiller tarafından okunmasını sağlamak üzere kitaplarının yayınlanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Toplantıya iştirak eden şairin eşi Nusret hanım, kızı Nilüfer hanım ve damadı Özcan Genç de İsmail Gerçeksöz’ün ‘adam gibi adam’ olduğunu vurguladılar ve hatıralarından bahsettiler.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)