Ömer Madra ( 1945)
yazar, siyaset adamı1945 yılında İstanbul'da doğdu. Orta okulu English High School'da (1961) liseyi Robert Kolej'de bitirdi (1964). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) birincilikle bitirdi(1968). Aynı Fakülte'nin Uluslararası Hukuk Kürsüsü'nde 13 yıl süreyle öğretim üyeliği yaptı. 1977 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı" konusunda doktorasını tamamladı. Hollanda, İsviçre ve İsveç'te uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler ve insan hakları alanlarında araştırmalar yürüttü. 1975 yılında kısa dönem yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Doktora tezi 1980 yılında A.Ü.S.B.F. tarafından yayımlandı.

1982 yılında üniversitedeki görevinden istifa etti. Milliyet gazetesinde 1983 başlarından itibaren 2 yıl süreyle araştırma ve dış haberler bölümünde görev yaptı. Daha sonra Playboy, Şehir, Gergedan ve Start dergilerinde kurucu, editör ve yazar olarak çalıştı (1985 - 1988). 1989 başında Arredamento/Dekorasyon adlı mimari, tasarım, sanat ve dekorasyon dergisini kurdu. 5 yıl süreyle bu derginin yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Bu görevinin yanı sıra 1990 yılında altı ay süre ile Güneş gazetesinin Pazar Eki'nin (P.Eki) yayın yönetmenliğini ve köşe yazarlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi'nden aldığı bir bursla Fransa'da (Strasbourg) araştırmalarda bulunduktan sonra, uluslararası hukuk ve göçmen işçiler konusunda Migrant Workers and International Law adlı bir kitap yayımladı (Ankara, 1985).

1991 yılı sonunda Romanımla Sana Bir Ses... adlı romanını (Remzi Kitapevi) yayınladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde çok çeşitli konularda (bilim, sanat, sinema, tiyatro, müzik, yemek, hayat, spor, vb.) yayınlanmış elliyi aşkın makale, deneme ve röportajından bir seçme ile bir hikayesini içeren Rüzgâra Karşı adlı kitabı 1996 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.

1994 yılından itibaren radyoculuk konusunda çalışmalara başladı. 13 Kasım 1995 tarihinde yayın hayatına atılan Açık Radyo'nun (94.9) kurucuları arasında yer aldı. Bu radyonun yayın yönetmeni oldu. Ayrıca, radyoda "Açık Gazete" ve "Rock'n' Roll Kalıcıdır" adlı programların yapımcılığını da yürüttü.

1995/1996 akademik yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk dallarında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1999 aralık ayından beri Yeni Binyıl Gazetesi'nde haftada 5 gün köşe yazıları yayınlandı. İngilizce ve Fransızca biliyor.

İki oğlu ve bir kızı var.
HABER

Çevreci sol geliyor
Milliyet 18 Emim 2012

Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek amacıyla Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeşiller Partisi birleşti. Yeni oluşumun programı, tüzük ve taslakları bir toplantıyla tanıtılacak.

Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeşiller Partisi, “hem yeşil, hem sol” bir parti için bir araya geldi. Hazırlıkları bu ay içinde tamamlanarak Kasım ayında kurulması planlanan partinin deklarasyonunda, “Doğrudan demokrasiye inanıyoruz. Hayata ve dünyaya soldan bakıyoruz. Savaşa, militarizme ve devlet şiddetine karşı mücadele ediyoruz. Farklılıkların eşit beraberliğine dayalı toplumsal yaşamı savunuyoruz” ifadeleri yer alıyor. “Demokratik, özgürlükçü ve ekolojist bir siyaset” için yola çıkan, hak odaklı mücadele yürütmeyi planlayan EDP Yeşiller’in ‘sol içi birleşme’ olmadığını vurgulayan Yeşiller Eş Sözcüsü Kemal Tuncaelli, yeni partiyi şöyle anlattı:
“Yeşiller, sol değerlere sahip çıkmasına rağmen soldan daha farklı şeyleri tamımlayan bir siyasi felsefeyi savunmakta. Bu nedenle sol içi bir birleşme değil. Dünyaya bakış açısını sırf sınıfsal temele oturtarak değil, yaşamın sürdürülebilmesi temelinde politika üretmesi ile klasik sol partilerden ayrı bir örgütlenme modeli sunacağız. Bizimki, ülkede sadece solda yeni bir partiye değil, sahici bir partiye olan ihtiyaca cevap olma çabası.”

‘Çevre temelli siyaset’

Ömer Madra: “Bütün veriler önümüzdeki yıllarda dünyada temel çatışmanın çevre olacağını gösteriyor. Şirketlere bağlı devlet yapısı, nihai sömürü aşamasına gelmiş durumda. Çevreye muazzam bedeli olan kararlar, şirketlere kâr, siyasetçilere de büyüme adı altında rant sağlıyor.
Birleşmiş Milletler 2013’te dünya çapında gıda krizi olacağı konusunda uyardı. Yeni bir döneme giriyoruz. En büyük tehlike yükselen gıda fiyatları ve su sıkıntısı. Bütün bunlara karşı gittikçe yükselen bir huzursuzluk olacak. Yeni partinin siyasete bu çerçevede yaklaşması, insanlara mücadelelerini örgütlemeye yardımcı olacak. Politika ve ekolojinin birleştiği bu oluşumu desteklemek gerektiğini, siyaset sahnesinde etkili olacağını düşünüyorum.”

‘Meseleler baz olacak’

Nil Mutluer: “Türkiye’de sol şimdiye kadar inanç meselelerine mesafe aldı. Emekçi sınıfın dini yokmuş gibi davranıldı. Emekçiler solda örgütlenme yerine kültürel ve dini bir alanda örgütlendiler. Emekleri karşılığında adalet tesis edemediler. Başörtü sorunu, Alevi sorunu devam ediyor. Ateizm ise halen bir küfür. İnancın bir arada durmak demek olduğunu ve adaleti temsil etmeye engel olmadığı bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. İnanç hakkını savunurken kimlik değil, meseleler üzerinden yol alacağız.”

‘LGBT hakları’

CİHAN ERDAL:“İnsan hakları meselesinde turnusol işlevi gören konulardan biri LGBT hakları. Sol, bu alanı bugüne kadar çok ihmal etti. LGBT bireylerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, güven duyabilecekleri bir siyasal yapıyı inşa edeceğiz. Bunun bir parçası olarak siyasete katılımlarını teşvik etmek amacıyla her yürütme ve karar organında LGBT bireylere yönelik kota uygulamasını hayata geçireceğiz.”

Kadınlar ve gençler

SEVİL TURAN: “Kadın hareketinin ürettiği politikaların toplumlaşması amacıyla, cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapılacak ve toplumsal alanlarda cinsiyetçilikle mücadele edilecek. Pozitif ayrımcılık parti tüzüğünde, ‘Kadınlara genel merkez ve yerel örgüt karar ve yürütme organları seçimlerinde yüzde 50 kota uygulanır. Yeterli sayıda kadın aday çıkmadığı takdirde kota en az yüzde 40 olacak’ maddesiyle düzenlenecek. Gençlerin karar süreçlerinde eşit payda olmaları için seçilme yaşının 18’e indirilmesini savunacağız.”www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)