Kerim Camanaklı ( 1905)- (1966)
edebiyat ve folklor alimi


şair


Kırım Türk Edebiyatı


Kerim Reşidoğlu Reşidov21 Ocak 1905 tarihinde Kırım’ın Kizlev kasabası Camanak köyünde doğdu. Köydeki orta okulu bitirdi. Akmescid’e (Simfiropol) geldi.

Önce Pedagoji Okulu'nda, sonra Pedagoji Enstitüsü'nde okudu. Öğretmenlik eğitimi aldı.

Dil ve edebiyatla ilgilendi. İlk şiirlerini öğrencilik yıllarında yazdı. 1930’lu yılların başında Kerim Camanaklı adıyla tanındı.

Eserleri “Yeni Dünya”,“Genç Kuvvet” gazetelerinde ve “İleri” dergisinde basıldı.

1927 yılında “Azatlık Şarkıları” adlı şiir kitabı yayınlandı. Yazarlar Birliği’ne kabul edildi.

Kazanlı Reşide Hanım'la evlendi.

1937 yılında Kazan’da Tatar şairi Şamil Tuktargazi yaratıcılığı üzerinde doktora yaptı. Filoloji ilimleri asistanı derecesi aldı.

Kırım Tatarları arasında kendi edebiyatları üzerine doktora tezi yapan ilk akademisyenlerden biridir.

1935-1941 yıllarında Kırım’da Dil ve Edebiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Edebiyat ve Folklor Bölümü Müdürü olarak çalıştı.

“Cin ve Maniler” (Simferopol,1940), “Kırım Tatar Masallar›”(Simferopol, 1941) gibi eserleri ve bir çok makalesi yayınlandı.

II. Dünya Savaşı çalışmalarını derinden etkiledi. 1941 yılında savaşa gitti. 1942 yılında Kırım Almanlar'ın eline geçti. Ailesi Kazan’a taşındı.

1944 yılında bütün Kırım Tatarları, kendi öz yurtlarından sürüldü.

Savas bitinceye kadar Semerkand Pedagoji Enstitüsü'nde doçent olarak çalıştı.

1945 yılında Kazan'a döndü. Sürgün yeri olarak Tataristan’daki Alaboga şehri seçildi. Alaboga’ya taşındı.

1966 yılında Alaboga'da vefat etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

DOĞUMUNUN YÜZÜNCÜ YILINDA KIRIM TATAR FOLKLORCUSU KERİM CAMANAKLI
Prof. Dr. Elfine SİBGATULLİNA
Milli Folklor sayı 122
HAKKINDA YAZILANLAR

Kırım Türkleri Edebiyatı
Yrd.Doç.Dr. Zühal Yüksel

Eski şiir geleneğine bağlı kalarak şiir yazan ve İkinci Dünya Savaşı öncesi şairlerinden olan Kerim Camanaklı (1905-1966) şiirlerini "Dostlarıma" (1973) adlı eserde toplar.
AİLE

* Kardeşi Mennan Camanaklı (1916-1942) da Kırım’ın tanınmış şairlerindendir ve İkinci Dünya Savaşı’nda şehit olmuştur.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)