Yavuz Akpınar ( 1947)
akademisyen1947 yılında Ardahan'da doğdu. Yüksek öğrenimini 1969’da Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. 1969-1984 yıllarında Atatürk Üniversitesi'nde Azerbaycan edebiyatı sahasında asistan ve doktor asistan olarak çalıştı. Modern Azerbaycan Edebiyatı’nın kurucusu Mirza Feth Ali Ahundzade hakkındaki doktora çalışmasını l980’de Erzurum'da tamamladı. 1994'te doçent oldu.

1984’ten itibaren İzmir'de Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde çalışmaya başladı.

1992-1993 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Michigan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu; sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı.

1992'de bir yıl boyunca Washington'daki Amerikanın Sesi Radyosu’nun Azerbaycan servisine her hafta Azerbaycan kültür hayatıyla alakalı makaleler yazıp kendi sesiyle okudu. 1989 yılında Azerbaycan edebiyatı hakkındaki çalışmaları, yayınları sebebiyle Azerbaycan hükümeti tarafından "Azerbaycan Devlet Mükafatı"na layık görüldü.

1993’te Azerbaycan Edebiyatı ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki fikri, edebi ilişkiler konusunda yaptığı araştırmalar ve yayınlardan dolayı "Memmed Emin Resulzade Adına Azerbaycan Dövlet Üniversitesi" (Bakû ) tarafından fahri doktora ile taltif edildi.

1996’da Türk Ocakları Genel Merkezi'nin "Ziya Gökalp İlim ve Teşvik" armağanına layık görüldü.
1982'den itibaren avukat İbrahim Bozyel'le birlikte bütün Türk edebiyatlarını kucaklayan Kardaş Edebiyatlar adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Bu derginin yayın kurulu başkanlığını yaptı.

Türk Kültürü Araştırmaları Ensititüsü'nün "Haberleşme Üyesi" (1993) ve Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin üyesidir (1995).

İzmir'de Ege Üniversitesi’nde Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nın başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade ve Gaspıralı İsmail Bey’in külliyatını yayına hazırlamayı hedefleyen projeleri yürütmektedir.

Araştırmaları sebebiyle 1970’den itibaren sık sık Sovyetler Birliği ve İran’da bulundu.

Bu sahalarda yayınlanmış ona yakın eseri ve bir çok makalesi bulunmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)