İsa Nuri Ançok
siyasetçiBiga'da doğdu. Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan işgali altındaki bölgede kurulan "Şark-ı Karib Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti"nin kurucuları arasında yer aldı (1921).

Bu nedenle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve 150'lik sürgün listesine kondu. 15 yıl Suriye'de yaşadı. 1938 yılında çıkarılan afla Türkiye'ye döndü. Biga'da öldü.

ESERLERİ:

Suriye'deyken gazetelerde yazıları yayımlandı. Çerkesler'le ilgili araştırmalarda bulundu.

"Siyaset Hastalığı", "Letaif ve Hikemiyat", "Gizli Mezheplerin Esrarı", "Türkiye İnkılabı ve Çerkesler", "İzmir Yunan Harbindeki Sergüzeştlerim", "Yüzelliliklerin Tesavir ve Tercümeihalleri", "Hazreti İsa'nın Dostlarına Açık mektubu", "Suriye Çerkeslerinin Vaziyet-i İçtimaiyesine Dair İstatistik" adlı araştırmaları varsa da yayınlanamamıştır.

Yayınlanan tek eseri Suriye'de Türkçe basılan "Kafkasya'da Adigeler" (Halep 1937) kitabıdır'dır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)