Rasem Rüşdü - (1986)
mühendis, yazarRus işgali nedeniyle 1864 yılında önce Anadolu'ya sonra da Ürdün'e göç etti. Buradan Mısır'da yerleşti.

Mühendislik öğrenimi gördü. Yakındoğu ülkelerinde faaliyet gösteren, petrol şirketlerinde mühendis olarak çalıştı.

1932 yılında Kahire'de kurulan, 'Çerkes Kardeşlik Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Kafkasya tarihiyle ilgili Arapça ve İngilizce eserler yazdı.

1986 yılında ABD'nde vefat etti.

ESERLERİ:

1.Eski Çağlarda ve Bugün Adigeler (Eladıge kadimen ve hadisen) Kahire 1946
2.Bir Çerkes Milletini Anlatıyor (Yetehaddes an kavmihi) Kahire 1947
3.Mısır ve Çerkesler (Masr veşşerakise) Kahire 1948
4.Jan (Uzun Hikaye, Kahire 1949; Amman 1988)
5.Bir Milletin Trajedisi (Tragedy of a Nation) Kudüs 1939
6.Eto Moya Natsiya (Şerkesi yetehaddes... adlı Arapça eserinin Rusça çevirisi, Nalçik 1993)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)