Cengiz Aktar
Aktar 1955 doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu, iktisat doktoru. Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi olan Dr. Cengiz Aktar ülkemizde Avrupa Birliği’nin önde gelen uzmanlarından. Aktar 1989’dan bu yana Avrupa Birliği’nin derinleşme ve genişlemesini bu süreçlerin içinde bilfiil yer alarak izliyor. Aktar 1989-1994 arasında Birleşmiş Milletler çatısı altında ve Avrupa Birliği’nin göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetlerarası danışma kurulunun ikinci başkanı olarak çalıştı. 1994-1999 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Slovenya Temsilciliği’ni yönetti.

Eserleri

Aktar’ın türkçede Türkiye’nin Batılılaştırılması (Ayrıntı,1993) Avrupa Yol Ayrımında Türkiye (İletişim, 2001), Avrupa Okumaları (Kanat, 2004) kitapları ve Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci (İletişim,2002) derlemesi yayımlandı. Aktar Ekim 2004’de Paris’te Lettres aux turco-sceptiques (Türkiye’den kuşku duyanlara mektuplar) adlı bir derleme yayımladı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)