İbrahim Temo ( 1865)- (1939)
siyaset adamı, doktor


İttihat-ı Osmani Cemiyeti Kurucusu1865 yılı Mart ayında Struga-Yugoslavya'da doğdu. Asıl adı İbrahim Ethem'dir. İlk öğrenimini Struga'da, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1887'de Askeri Tıppiye'ye girdi.

İbrahim Temo ve arkadaşları Haziran 1889'da İttihatı Osmani adıyla gizli bir örgüt oluşturdu.

15 Aralık 1897'de Bükreşte Sada-yı Millet adlı 15 günlük bir gazete yayımlanmaya başlandı. Osmanlı Hükümeti'nin Romanya'ya baskı yapması sonucunda, gazete 1 Mayıs 1898'deki 9. sayısından sonra yayımını durdurmak zorunda kaldı.

Rumen-Türk dostluğunu savunan yazılar yazdı. 1936'da Balkan Birliği Tıp Kongresinin Romanya Temsilcisi olarak İstanbul'a geldi.

1939 yılında Romanya'nın Mecidiye kentinde vefat etti.

ESERLERİ:

1."Tagaddi ve Devamı Hayat"
1930'ların başlarında İçtihat dergisinde makaleler yazan İbrahim Temo, Musaver Cihan dergisinde de "Tagaddi ve Devamı Hayat" adıyla biyolojik maddecilik üzerinde bir yazı dizisi yayınladı ve bu yazılar daha sonra kitap haline getirildi.

2."Atatürk'ü Niçin Severim?"
Temo, ayrıca "Atatürk'ü Niçin Severim?" (1937) adlı bir kitap yazdı.

3."İbrahim Temo'nun İttihat ve Terakki Anıları"
Anılarını çeşitli belgelerde ekleyerek "İttihat ve Terakki Cemiyetinin teşekkülü ve Hidemat-ı Vataniye ve İnkılabı Milliye Dair Hatıratım" (1939) adıyla yayımlamıştır. Bu kitap dili yalınlaştırarak 1987'de "İbrahim Temo'nun İttihat ve Terakki Anıları" adıyla yeniden basıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)