Kösem Sultan ( 3.9.1589)- (18.10.1650)
hanım sultan1590 yılında doğdu. Sultan Birinci Ahmet'in eşi, Sultan Dödüncü Murat'ın annesidir.

Bosna beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlarağası olarak gönderildi. 15 yaşında Sultan Birinci Ahmet'e haseki oldu. Keskin zekasıyla bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi.

Genç yaşında dul kaldı. Tahta geçen Sultan Birinci Mustafa ve Sultan İkinci Osman zamanında devlet işlerine çok fazla karıştığı için eski saraya gönderildi.

Oğullarından Sultan Dördüncü Murat'ın ilk saltanat yıllarında yeniden devlet yönetimini etkilemeye başladı.

Sultan Dördüncü Murat yetiştikten sonra annesinin faaliyetlerini engelledi. Sultan Dördüncü Murat'ın genç yaşta ölümü üzerine Kösem Sultan yeniden etkin hale geldi.

Torunu Sultan Dördüncü Mehmet zamanında nüfuzunu korudu. Gelini ve padişahın annesi Turhan Sultan, Kösem Sultan'a karşı çıktı.

1651 yılında bir gece dairesi basılarak boğduruldu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)