İsmail Hami Danişmend ( 1889)- (1967)
tarihçi, yazar1892 yılında Merzifon’da doğdu.

İlk ve orta tahsilini özel olarak yaptı. Şam İdadisi'nin son sınıfına imtihanla girerek bu okulu bitirdi. İstanbul’a gelip Mülkiye Mektebi'ne kaydoldu. 1912 yılında burayı bitirdi.

Okulu bitirince Fransa’ya gitti. Fransa'da fazla kalmayıp yurda döndü. Hariciye Nezareti'ne katip olarak girdi.

Sonra Maliye Yüksek Mektebi'nde tarih öğretmeni oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptık. 1914 yılında Bağdat Hukuk Mektebi müdürlüğüne gönderildi. Bu görevi, Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat’ın İngilizler tarafından işgaline kadar kaldı.

1919 yılında Memleket Gazetesi’ni çıkardı. Baskılar neticesinde 4 ay sonra gazetesi kapandı.

Sivas Kongresi'ne İstanbul Temsilcisi olarak katıldı. Kongre'de Genel Sekreterlik ve Kongre İstihbarat Şubesi Şefliği yaptı. Kongre sırasında çıkan İrade-i Milliye Gazetesi’nin başyazarlığını yaptı.

İstiklal Savaşı'ndan sonra siyasetten çekilerek kendisini araştırma ve yazmaya verdi.

Fransızca, Arapça, Farsçayı çok iyi biliyor, Almanca, Latince ve Sümerceyi okuyup anlıyordu.

12 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da kalp yetmezliğinden vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ESERLERİ:

1.Türklerle Hind Avrupalıların Menşe Birliği (iki cilt)
2.Türkçe-Osmanlıca-Fransızca Sözlük
3.Fransızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu (üç cilt)
4.Fransızca Kıyasi ve Gayr-ı Kıyasi Fiiller
5.Tarih ve Coğrafya’ya ait Değişik İsimler Lügatı
6.Seyyid (tercüme)
7.Nikomed (tercüme)
8.Destan ve Divan Edebiyatında İstanbul Sevgisi
9.Ali Suavi’nin Türkçülüğü
10.Cimri (tercüme)
11.Hastalık Hastası (tercüme)
12.Türk Tarih Kurumuna Açık Mektup
13.İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (altı cilt)
14.İstanbul Fethinin İnsani ve Medeni Kıymeti
15.Baltacının Prut Zaferi
16.Türkiyat ve İslamiyet Tedkikleri Külliyatı
17.Türk Irkı Niçin Müslüman Olmuştur?
18.Garp Menbalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı
19.Garp Menbalarına Göre Garb Medeniyetinin Menbaı Olan İslam Medeniyeti
20.Sadrazam Tevfik Paşa’nın Dosyasındaki Resmi ve Hususi Vesikalara Göre 31 Mart Vak’ası
21.İzahlı İslam Tarihi Kronolojisi (7 cilt)
22.Garb Menbalarına Göre Eski Türk Demokrasisi
23.Türk Meseleleri
24.Tarihi Meseleler ve Menkabeler Lügatı
25.Garb Menbalarına Göre Garb Aleminin Kur’an-ı Kerim Hayranlığı
26.Sümer
27.Türk Dil Birliği (iki cilt)
28.İstanbul Fethinin Medeni Kıymeti
29.Fatihin Hayatı ve Fetih Takvimi
30.Tarih ve Efsaneye Göre Arapların İstanbul Seferleri (tercüme)

AİLE

* Anadolu Danişmendli Beyliği'ni kuran Melik Danişmend neslindendir.

* Cebeli Garbi mutasarrıflarından Emir Mehmet Kamil Bey ile Melek Hanım’ın oğludur.
ESER-AYRINTI

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (6 Cilt)
İsmail Hami Danişmend
Doğu Kütüphanesi

Osmanlı tarihi ve tarihçiliği konusunda yerli ve tartışmasız otorite olan İsmail Hami Danişmend'in "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi" 40 yıl aradan sonra yeni baskısıyla tarih meraklıları, öğrenciler, araştırmacılar ve tarihçilerin karşısına çıktı.

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'den başlayıp, son padişah Sultan Reşat'a kadar İmparatorluk tarihinde cereyan eden; Osmanlı padişahlarının saltanat ve süreleri, kazanılan zaferler, kaybedilen savaşlar, şehzade mücadeleleri, yeniçeri isyanları ve sebepleri, saray entrikalarının arka planı, savaşlar ve barış anlaşmalarının sonuçlarıyla, imparatorluğun siyâsî tarihine olduğu kadar;
yangın, deprem, sel felaketi, saray ve gündelik hayat, esnaf ve iktisadi hayata ilişkin verdiği bilgilerle Osmanlı sosyal ve toplum hayatını dair pek çok konuyu yıl, ay, hafta ve gün tarihi vererek, kronolojik olduğu kadar, detaylı bilgilerle zenginleştirerek tarihle uğraşan kişilere geniş bir perspektif kazandırmaktadır. Bu sebeple, eser sahasında halen aşılamamış, yerli ve yabancı araştırmacılar için yegane kaynak konumundadır.

Tarihçi ve uzman arşivciler gözetiminde aslına sadık kalınarak, hiçbir müdahalede bulunulmadan imla ve tashihleri bir tashih grubu tarafından gözden geçirilerek yeniden yayımlanan bu eser, yeni sayfa düzeni, okunabilir punto büyüklüğü, takibi kolay Miladi ve Hicri tarihlerin kenar tığları içinde yeralması ve konularına göre sınıflandırılmış indeksiyle okuyucuların hizmetine sunulmuştur.


Türkçe
4000 s.
1. Hamur
Ciltli
16 x 24 cm
İstanbul 2011
1. Basım
ISBN : 9789944397681

Kapak Tasarımı : Serhat Yalçıntepe
Genel Yayın Yönetmeni : Erol Cihangir
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)