Yahya Deryal ( 1965)
hukukçu, akademisyen1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde tamamladı. 1982 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamladı. 1988 yılı Mayıs ayında KTÜ-İİBF'de araştırma görevlisi oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans programından mezun oldu. Aynı yerde doktora programına başladı. 1995 yılında doktorasını tamamladı. 1995 yılında KTÜ-İİBF'de yardımcı doçent kadrosuna atandı. Mart 1999 ile Temmuz 2000 tarihleri arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği emrinde yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Halen KTÜ-İİBF Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.

ESERLERİ:
1. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Türk Kooperatifçilik Kurumu
Yayınları, No:78, Ankara 1991.
2. Ticaret Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı, Trabzon 2001.
3. Hukukun Temel Kavramları
Ders Kitabı, 2. Baskı, Trabzon 2000.
4. Borçlar Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Trabzon 2000 (Ögr. Gör. Av.Cemal GENÇ ile birlikte)
5. Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, Beta Yayinevi, İstanbul 2001.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)