Nihat Sami Banarlı ( 1907)- (1974)
edebiyat tarihçisi


yazar, şair, öğretmen1907 yılında İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Trabzon milletvekili şair Emin Hilmi'nin torunu, vali şair İlyas Sami'nin oğludur. Soyadını babasının ve annesinin mezarlarının bulunduğu Banarlı kasabasından aldı.

Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1929-1934 yılları arasında Edirne Lisesi ile Kız ve Erkek Öğretmen Okulu'nda edebiyat öğretmenliği yaptı.

1947 yılına kadar İstanbul'da Kabataş, Galatasaray, Boğaziçi, Şişli Terakki ve Işık liselerinde, 1947-1969 yılları arasında Eğitim Enstitüsü ile Yüksek Öğretmen Okulu'nda edebiyat; Yüksek İslâm Enstitüsü'nde İslâmi Türk Edebiyatı Tarihi öğretmenliklerinde bulundu. 1969 yılında emekliye ayrıldı. Öğretmenlik yaparken bir çok kuruluşta ek görev aldı.

1948 yılından itibaren Hürriyet gazetesinde 'Edebi Sohbetler' sütununda yazılar yazdı.

1953 yılında kurulan İstanbul Fetih Cemiyeti'ne girdi. Bu kuruluşa bağlı İstanbul Enstitüsü'nün müdürü oldu. 1958 yılında Yahya Kemal Enstitüsü yayın işlerini yürüttü.

Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonlarına üye ve başkan seçildi.

1970 yılında kurulan Kubbealtı Akademisi Edebiyat Kolu Başkanı ve Akademi Dergisi Müdürü oldu.

1974 yılında İstanbul'da vefat etti. Mezarı Rumeli Hisarı Mezarlığı'ndadır.

ESERLERİ:

Yahya Kemal Yaşarken, Yahya Kemal’in Hatıraları, Türkçe’nin Sırları, Şiir ve Edebiyat Sohbetleri, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Dasitan’i Tevarih’i Müluk’i Ali Osman ve Cemşid ve Hurşid Mesnevisi(Ahmedi), Namık Kemal ve Türk Osmanlı Milliyetçiliği, Büyük Nazireler Mevlid ve Mevlid’de Milli Çizgiler, Edebi Bilgiler, Metinlerle Edebi Bilgiler, Başlangıçtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyatı Tarihi, Fatih’in Zafer Sırları.
HABER

VEFÂTININ 40. YILINDA NİHAD SÂMİ BANARLI SEMPOZYUMU

Târih: 18 Kasım 2014 Salı
Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kurul Odası

9.30-10.00
İÜ adına Rektör: Prof. Dr. Yunus Söylet
Dekan: Prof. Dr. Mustafa Özkan
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı adına: Dr. İ. Aydın Yüksel

Nihad Sâmi Banarlı Belgeseli

1. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemal Eraslan

10.00-10.20 Prof. Dr. Şeyma Güngör, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Meslekî Hayâtında Şahsiyetinin Rolü”
10.20-10.40 Prof. Dr. Birol Emil, “Nihad Sâmi Banarlı ve Millî Romantizmin İdrâki”
10.40-11.00 Soru-Cevap
11.00-11.15 Çay arası

2. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Necat Birinci

11.15-11.35 Prof. Dr. Semâ Uğurcan, “Edebiyat Târihçiliğimiz İçerisinde Resimli Türk Edebiyâtı Târihi’nin Yeri”
11.35-11.55 Prof. Dr. Kâzım Yetiş, “Yeni Türk Edebiyâtı’nın Meseleleri Karşısında Nihad Sâmi Banarlı"
11.55-12.15 Soru-Cevap
12.15-14.00 Öğle yemeği arası

3. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Yâkup Çelik

14.00-14.20 Aysel Yüksel, “Târih ve Tasavvuf Çalışmalarına Nihad Sâmi Banarlı’nın Bakışı”
14.20-14.40 Yard. Doç. Dr. Cemal Aksu, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Klasik Türk Edebiyâtına Dâir Dikkatleri”
14.40- 15.00 Soru-Cevap
15.00-15.15 Çay arası

4. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Kemâl Yavuz

15.15- 15.35 Prof. Dr. Abdullah Uçman, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Yahyâ Kemal Hakkındaki Faâliyetleri”
15.35-15.55 Beşir Ayvazoğlu, “Nihad Sâmi Banarlı’da İstanbul Kültürü, Zevki ve Estetiği”
15.55-16.15 Soru-Cevap
16.15-16.30 Çay arası

5. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekin

16.30-16.50 Prof. Dr. Hayâti Develi “Nihad Sâmi Banarlı’nın Türkçe Metodu Üzerine Düşünceler”
16.50-17.10 Prof. Dr. Mustafa Özkan, “Nihad Sâmi Banarlı’nın Türkçe Hassâsiyeti ve Türkçeye Dâir Dikkatleri”
17.10-17.30 Soru-Cevapwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)