İsenbike Togan
tarihçi, akademisyen


Zeki Velidi Togan'ın Kızı1940 yılında İstanbul'da doğdu. Orta Öğrenimini İstanbul Alman Lisesi'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan (1964).

Üniversitede Genel Türk Tarihi, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı derslerine devam etti.

1964-1966 yılları arasında Türk tarihini Çin kaynaklarından öğrenebilmek için Milliyetçi Çin Hükümeti bursuyla National Taiwan Üniversitesi'nde (Taiwan) bir yıl Çince eğitimi gördü. Bir yıl da lisans üstü çalışmalara devam etti. 1967-1968’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Çince okutmanlığı yaptı. Ankara Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nde doktora çalışmalarına başladı.

Fulbright burslusu olarak Harvard Üniversitesi'ne doktora eğitimi için gitti. 1968-1973 yıllarında Orta Asya tarihini Türk Mogol ve Çin kaynaklarından araştırmaya yönelik doktora çalışmalarını tamamladı.

Moğol devrinde Çin’de uygulanan Osmanlı tımar sistemine benzer bir sistem üzerinde çalışarak "The Chapter on Annual Grants in the Yüan shih" adlı doktora teziyle Doğu Asya Dilleri ve Uygarlıkları bölümünden mezun oldu(1973).

Türkiye'ye döndükten sonra 1974-1978 yıllarında Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak Türk Kültür Tarihi ve Moğolca dersleri verdi.

Bu arada 1975-1976 yıllarında da Harvard Center for Middle Eastern Studies'de araştırmalarda bulundu. Ondan sonraki yıllarda 1978-1984 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Bu sırada (1980-1982) bir MEAwards (Middle Eastern Award) bursu alarak Sudan'da göçebeler arasında bir araştırmada bulundu. 1984 yılında ODTÜ Tarih Bölümü kurulunca tarih bölümüne geçti. Türk tarihi ve Orta çağla ilgili dersler verdi.

Sonra ABD'ye giderek sırasıyla 1985-1987 Harvard Üniversitesi Fairbank Center for East Asian Research, Harvard Middle Eastern Center'da araştırmalarda bulundu. 1987-89 yıllarında Wellesley ve Tufts Üniversitelerinde ders verdi. 1989 yılında bir Rockefeller bursu ile Washington University in St. Louis Center for the Study of Islamic Societies and Civilizations'da fellow oldu. 1992 yılına kadar da Washington Üniversitesi Tarih Bölümünde Orta Asya, Yakın Doğu ve Çin tarihi hakkında dersler verdi.

1990 yılında "UNESCO International Scientific Committee for the drafting of a History of Civilisations of Central Asia" nın (UNESCO Orta Asya Uygarlıkları Tarihini Yazma Komitesi) üyesi oldu. Aynı yıllarda UNESCO Integral Study of the Silk Roads (İpek Yolu Araştırmaları) projesi çerçevesinde 1990'da Çin Halk Cumhuriyeti ve 1991'de Sovyetler Birliği döneminde Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da incelemelerde bulundu.

1992 yazında Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de Orta Çağ doçenti olarak göreve başladı. 1995 yılında profesör oldu.

Türk Tarih Kurumu üyesi. Eski ve yeni Türk dillerinden başka Almanca, İngilizce, Çince, Farsça ve Moğolca (eski yazı dili) biliyor.

ESERLERİ:

Flexibility and Limitation in Steppe Formations: The Kerait Khanate and Chinggis Khan. Leiden: E.J. Brill, 1998.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)