Kemal Burkay
Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Eski Genel Sekreteri


Hak-Par Eski Genel Başkanı


siyaset adamı, yazar, şair1937 yılında Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’nin Kızılkale Köyü’nde doğdu. Babası köy eğitmeniydi. İlkokulu babasının eğitmenlik yaptığı çevre köylerde ve kendi köyünde okudu. 1949 yılında Akçadağ Köy Enstitüsü’ne girdi. Orada ve Diyarbakır-Ergani’de köy enstitüsünü tamamladı. 1955 yılında öğretmen oldu. 1956 yılında Elazığ Lisesi’nde sınavlara girerek lise diploması da aldı. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. 1960 yılında bitirdi.

Erzurum’da askerlik, Elazığ’da kaymakamlık stajı ve Osmaniye’de kısa bir süre kaymakamlık yaptı. Ancak merkeze alındı. Bunun üzerine resmi görevden ayrıldı.

1964 yılında Elazığ’da serbest avukatlığa başladı. Daha sonra Tunceli’ye geçti.

Köy öğretmenliği yıllarında şiirler ve hikayeler yazdı. 1964 yılında ilk romanı “Yaşamanın Ötesinde”, Vatan gazetesinde tefrika edildi. İlk şiir kitabı “Prangalar” 1967 yılında basıldı. 1965 yılında Elazığ’da “Çıra” adlı edebiyat dergisini çıkarıp yönetti. Edebi ve siyasi çok sayıda kitabı var.

1965 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu ve partinin Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan illerinde örgütlenmesinde rol aldı. 1965 seçimlerinde yaşını büyüterek TİP’in Bingöl adayı oldu. 1968 yılında TİP Genel Yönetim Kurulu’na, bir yıl sonra ise Merkez Yürütme Kurulu’na seçildi. 1969 yılında TİP’in Tunceli adayı oldu. 12 Mart döneminde 1972 yılında yurt dışına çıktı. 1974 yılında çıkan af yasasının ardından Türkiye'ye döndü. Ankara’da yine serbest avukatlığa başladı.

Aynı yılın sonunda bir grup arkadaşıyla birlikte illegal Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi’ni (PSK) kurdu ve genel sekreterliğe seçildi. Burkay ve arkadaşları 1975 yılında Özgürlük Yolu dergisini, 1977 yılında ise, 15 günlük Roja Welat gazetesini çıkardılar. PSK, bağımsız aday göstererek 1977 yılında (Mehdi Zana) Diyarbakır, 1979 yılında ise Ağrı belediye başkanlıklarını kazandı.

Mart 1980’de yurt dışına çıktı. İsveç’ten politik iltica aldı. Çalışmalarını yurt dışında sürdürdü.

Siyasi Kürtçülüğün önemli isimlerinden olan Kemal Burkay, silahlı mücadeleyi reddeden yanıyla PKK’dan ayrıldı.

İki defa evlenen Kemal Burkay, dördü kız, biri erkek beş çocuk babası.

ESERLERİ:

1- Yaşamanın Ötesinde; roman, Türkçe, 1964 yılında, Vatan gazetesinde tefrika edildi.

2- Prangalar; şiirler, Türkçe, 1967 yılında Ankara’da, Memleket Yayınları arasında basıldı.

3- Helbestên Kurdî (Kürtçe Şiirler); şiir, marş ve manzum fabller. 1974 yılında Almanya’da, “Ronahi Yayınları” arasında basıldı.

4- Dersim; şiirler, Türkçe, 1975 yılında Ankara’da Toplum Yayınları arasında basıldı.

5- Dehak’ın Sonu (Dawiya Dehak); manzum piyes, iki dilde (Kürtçe ve Türkçe). Önce Özgürlük Yolu dergisinde (1978, sayı: 37-38) yayınlandı. Daha sonra 1991 yılında İstanbul’da, Deng Yayınları arasında, Kürtçe ve Türkçesi birarada basıldı.

6- Alıko û Baz; Kürtçe, çocuk kitabı, öykü; 1988 yılında Stokholm’de, Roja Nu Yayınları arasında basıldı. Daha sonra Almanya’da Komkar Yayınları arasında “Aliko und Bussard” adıyla Almanca çevirisi yayınlandı.

7- Kürtçe Dil Dersleri (Dersên Zmanê Kurdî); “Baran” adıyla 1988 yılında Roja Nu Yayınları arasında basıldı. Daha sonra İstanbul’da Deng Yayınları arasında yeni baskıları yapıldı.

8- Özgürlük ve Yaşam (Azadî û Jîyan); Türkçe ve Kürtçe; Prangalar ve Dersim şiir kitaplarından yapılan bir seçme, Kürtçe çevirisiyle birlikte 1988 yılında Roja Nu Yayınları arasında basıldı. 1993 yılında İstanbul’da, Deng Yayınları arasında ikinci baskısı yapıldı.

9- Çarin (Rubailer); Kürtçe; 1992 yılında, Roja Nu Yayınları arasında basıldı. Daha sonra yenileri eklenerek ve Türkçeye de çevrilerek 1996 yılında İstanbul’da, Deng Yayınları arasında iki dilde ve birarada yayınlandı.

10- Geçmişten Bugüne Kürtler ve Kürdistan, Cilt-1; Kürdistan tarihi, coğrafyası ve Kürt edebiyatı ile ilgili araştırma, 544 sayfa, Türkçe, 1992 yılında İstanbul’da, Deng Yayınları arasında basıldı. Engellemelere rağmen şimdiye kadar dört baskı yaptı. Ayrıca Bulgarca ve Rumca’ya çevrilerek Bulgaristan’da ve Atina’da yayınlandı.

11- Yakılan Şiirin Türküsü; şiirler, Türkçe, 1993 yılında İstanbul’da Deng Yayınları arasında basıldı.
12- Berf Fedi Dıke (Kar Utanır); şiirler, Kürtçe, 1995 yılında İstanbul’da Deng Yayınları arasında basıldı.

13- Can Taşır Dicle; şiirler, Türkçe, 1998 yılında İstanbul’da, Deng Yayınları arasında basıldı.

Burkay’ın Türkçe ya da Kürtçeye çevirdiği bazı eserler:

1-Kürt Çoban (Şıvanê Kurd); yazarı Ereb Şemo, Kürtçe Roman. Burkay bu eseri Kürtçe orijinalinden Türkçeye çevirdi, 1977 yılında İstanbul’da Özgürlük Yolu Yayınları arasında basıldı.

2-Memê Alan Destanı; Kürtçe destan, Roger Loscot’nun derlemesi. Burkay’ın Kürtçe orijinalinden çevirdiği bu eser 1977 yılında İstanbul’da, Özgürlük Yolu Yayınları arasında basıldı.

3-Dağ Çiçekleri (Kulîlkên Çiya); Eskerê Boyik’in şiirleri. Burkay’ın Kürtçeden Türkçeye çevirdiği bu şiirler 1979 yılında İstanbul’da, Özgürlük Yolu Yayınları arasında basıldı.

4-William Tell; Katharina Scherman’ın eseri. Burkay’ın İngilizcesinden Kürtçeye çevirdiği bu çocuk kitabı 1993 yılında Roja Nu Yayınları arasında basıldı.

Burkay geçmişte Türk edebiyat dergilerinde ve gazetelerde (Varlık, Dost, Papirüs, Yarına Doğru, Sesimiz, Yeni Toplum vb.) yine Kürt sol ve yurtsever kesimlerince çıkarılan, bazısını da kendisinin yönettiği dergi ve gazetelerde ( Çıra, Yeni Akış, Ezilenler, Ronahi, Özgürlük Yolu (Riya Azadi), Roja Welat, Roja Nu, Dengê Komkar, Sol Birlik, Tevger, Özgür Gelecek, Deng, haftalık Azadi, Ronahi, Hêvi, Roja Teze, 15 günlük Dema Nu vb) -bir bölümü değişik isimlerle- edebi, siyasi ve teorik nitelikte yazılar yazdı. Bu yazıların bir bölümü yine değişik isimlerle kitap halinde de yayınlandı, ki Burkay bunların bazısını –sözkonusu isimleri hala kullandığı için- şu anda açıklamayı uygun bulmuyor.

Burkay’ın eserlerinin bazısı ise, kaç-göç arasında kayboldu. Bunlar arasında bir piyes, bir radyofonik oyun, antoloji olarak yayınlanmak üzere 20 kadar Türk şairinden Kürtçeye yapılmış çeviriler, yine La Fontaine’den Kürtçeye çevrilmiş 60 kadar şiir vardı.

Burkay’ın şiirlerinin bazıları İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Bulgarca, Rumca, Arapça ve Farsça dillerine çevrilip dergilerde yayınlandı, ya da antolojilerde yer aldı. Prangalar ve Dersim’den yapılan bir seçme ise Almanca’ya çevrilerek “Helin” adıyla, 1993 yılında Almanya’da, Komkar Yayınları arasında basıldı.

Burkay’ın kimi teorik ve siyasal nitelikteki eserleri:

1-Türkiye Şartlarında Kürt Halkının Kurtuluş Mücadelesi; inceleme-araştırma, Türkçe, 1973 yılında Almanya’da, Ronahi yayınları arasında, “Hıdır Murat” adıyla yayınlandı. Burkay’ın Kürt sorununa ilişkin temel görüşlerinin derli-toplu biçimde ilk ifade edildiği eser.

2-Milli Demokratik Devrim; teorik çalışma, Türkçe, Ronahi Yayınları, 1973, Almanya.
3-Sosyal Emperyalizm Sorunu ve Türkiye’de Maocu Akım; teorik çalışma, Özgürlük Yolu Yayınları, 1976, Ankara.

4-Milli Mesele ve Doğu’da Feodalite-Aşiret; inceleme, Türkçe, 1976 yılında Ankara’da Özgürlük Yolu Yayınları arasında, yazar adı “C. Aladağ” olarak basıldı. Daha sonra yurt dışında Komkar yayınları arasında ve adında “Doğu” yerine Kürdistan kullanılarak ikinci kez basıldı.

5-Kürdistan’ın Sömürgeleşmesi ve Kürt Ulusal Hareketleri; inceleme, Türkçe, 1978’de Ankara’da, Özgürlük Yolu Yayınları arasında, yazar adı C. Aladağ olarak basıldı. Daha sonra yurt dışında Burkay’ın kendi adıyla yeni baskısı yapıldı.

6-Emperyalizm ve Kültür; teorik çalışma, 1978 yılında Ankara’da, TÖB-DER Yayınları arasında basıldı.

7-Devrimcilik mi Terörizm mi? PKK Üzerine bir inceleme, Türkçe, Özgürlük Yolu Yayınları, 1984, Avrupa.

8-Kürt Sorunu, Barış, Demokrasi; Deng dergisinde ve Azadi gazetesinde Ali Dicleli adıyla yayınlanan yazılar. Yine aynı isimle, 1995 yılında Deng Yayınları arasında basıldı.

9-Seçme Yazılar, Cilt-1; Deng Yayınları, 1995-İstanbul.

10-Seçme Yazılar, Cilt-2; Deng Yayınları, 1996-İstanbul.

Burkay’ın broşür halinde yayınlanan ürünlerinin bir bölümü ise şunlar:

1-Küçük Burjuva Sapmaları ve Tutarlı Sosyalist Politika; 1979, Roj Yayınları.
2-14 Ekim Seçimlerinde Kitlelere Gerçek Kurtuluş Yolunu Gösterelim; 1979, Roj yayınları.
3-Sosyalist Ahlak Üzerine; 1988, TKSP Yayınları.
4-Devrimci Demokratlar Üzerine ve UDG Neden Hayata Geçmedi; 1981, Özgürlük Yolu Yayınları;
5-İran ve İran Kürdistanı devrimi, 1982, TKSP Yayınları;
6-Parti Üzerine; 1982, TKSP Yayınları;
7-Parti Militani İçin, 1988, TKSP Yayınları;
8-TKSP - İlkeleri, Mücadele Anlayışı; 1988, TKSP Yayınları.
9-TKSP Yurt Dışı Konferansı Tezleri; 1989, TKSP Yayınları.
10-Kadın Sorunu; 1996, Deng Yayınları, İstanbul.
11-Din ve Siyaset; 1996, Deng Yayınları, İstanbul.
12-25 Yıl - İlkeli, Uzun Soluklu Bir Mücadele, 1999-Köln, PSK Yayınları

Bunlardan ayrı olarak Burkay anılarını da yazdı. Ekleriyle birlikte yaklaşık dört cilt tutan anıların birinci cildi “Anılar-Belgeler, Cilt-1” adıyla, Kasım 2001’de, Roja Nu yayınları arasında basıldı.
AİLE

Kemal Burkay, halk müziği sanatçısı Seher Dilovan’ın dayısı.
HABER

Burkay: Sürece destek olmaya hazırım

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ajandasında Kürt sorununun çözümü için görüşülecek kişiler arasında yer alan Kemal Burkay, uzun yıllar sonra ilk kez konuştu. 30 yıllık yurtdışı serüveninin 28 yılını İsveç'te geçiren Burkay, şiddete karşı çıktığı için PKK'nın boy hedefi oldu. Siyasetçi kişiliğinin yanı sıra, edebiyatçı ve şair yönüyle de tanınan Burkay, Kürt açılımını 'cesur bir adım' olarak nitelendirdi. Burkay, Kürt açılımı ve sorunun çözümüyle ilgili şu mesajları verdi.

ÖNCE ŞİDDET DURMALI:
Özel televizyon ve radyolarda Kürtçe yayın hakkı verileceği, hükümete mal edilerek dile getiriliyor. Eğer açılımdan bu kastediliyorsa, bunlar sorunu karşılamaktan çok uzaktır.

PKK'YA ÇAĞRI:
Çatışmanın yarar getirmediğini gördük. 25-30 yıl heba oldu. Ancak yine de bu adımlar bir başlangıçtır, desteklemek gerekir, arasında durmak gerekir. PKK'da sorumluluk hissediyorsa bu süreci desteklemelidir.

ENGELLER KALKARSA DÖNERİM:
Bizim gibi insanların ülkelerine rahat dönmeleri önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bunlar olursa dönmeyi düşünebilirim.
HABER

Burkay'dan BDP'ye: Umarım geçmişteki hatalara düşmezler
18 Haziran 2011

İsveç'te yaşayan Kürt aydın ve siyaset adamı Kemal Burkay, 12 Haziran seçimlerinin ardından acilen yapılması gereken işlerin başında 'yeni ve tümüyle demokratik bir anayasa'nın geldiğini söyledi. BDP'ye seslenen Burkay, bu partinin geçtiğimiz dönem demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümüne gerekli katkıyı vermediğini hatırlattı. Burkay, "Örneğin Ergenekon davasına gereken desteği vermediler. 12 Eylül anayasa değişikliği referandumunda da tutumları olumlu değildi. Kürt açılımı sürecindeki provokatif ve köstekleyici eylemlere karşı da tavır almadılar. Hele hele çözüm için hep İmralı'yı muhatap gösterdiler. Bugüne kadarki tutumları umut verici olmasa da, umarım yeni dönemde bu çıkmazı aşar, rüştlerini kanıtlarlar" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasını umut verici bulan Burkay, önümüzdeki süreçte yapılması gereken acil işlerden birinin de silahları karşılıklı susturmak olduğunu ifade etti. Burkay, "Bu, palyatif, bir ileri iki geri adımlarla başarılamaz. Kürt sorununun eşitlikçi çözümüne yönelik köklü adımlar ve bir genel af gerekli. AB ile bütünleşme için reform süreci de canlandırılmalı, hızlandırılmalıdır. Ancak böylesine cesur ve köklü adımlar ülkeyi barışa ve çağdaş anlamda bir demokrasiye ulaştıracaktır" görüşlerini kaydetti.
HABER

Burkay'a VIP karşılama yapıldı
30.07.2011

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle, yaşadığı Stockholm'den İstanbul'a gelen Burkay, ailesi, yakınları, sevdikleri ve takipçileri tarafından karşılandı.

İkiz kızları Berivan Kaya ve Evin Burkay, yeğeni Seher Dilovan, HAK-PAR Genel Başkanı Bayram Bozbey'in de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından karşılanan Burkay için halaylar çekildi, sloganlar atıldı ve kendi bestelediği şarkılar söylendi. Kendi bestesi olan 'Gülümse' şarkısı da onlardan biriydi. Havaalanında VIP karşılama yapılan Burkay, diplomatlara tahsis edilen diplomatik bankodan pasaport işlemlerini yaptırdı. Burada İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın tarafından karşılandı. Çok geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada Burkay, VIP muamele gördü. Geldiğinde kırmızı karanfillerle karşılanan Burkay için 'Özgürlük ve barışın sembolü hoş geldiniz' yazılı pankart açıldı. Karşılamaya gelen Genç Siviller ise Yeni Türkü grubundan Mamak türküsünü söyledi, 'İklim değişir barış olur. Hoş geldin. Gülümse' pankartı taşıdı.

Seher Dilovan da dayısı Burkay ile karşılaşma anını "Rüya gibi bir şey bu. İnanılacak gibi değil" sözleriyle dile getirdi. Türkiye'nin artık değiştiğini belirten Dilovan, "Hep hayalini kuruyordum. O rüya bugün gerçekleşiyor. Burkay, bu ülkenin barışına katkı sunacak önemli bir insan. Her zaman şiddet ve silahın karşısında durdu. Bugün herkes aynı noktaya geldi" şeklinde konuştu.
HABER

Silahlarla bir yere varılmaz

Yazar Kemal Burkay, gazeteci dostları ile bir araya geldiği akşam yemeğinde barış mesajları verdi. Sorunların çözümü için herkesin ön yargılardan kurtulması gerektiğinin altını çizen Burkay, şiddet ile bir yere varılamayacağını barış için öncelikle silahların susması gerektiğini söyledi.

Yıllar sonra yaşadığı İsveç’den ülkesine dönen yazar Kemal Burkay için bazı gazeteci dostları Bakırköy Spor Tesisleri’nde ‘hoş geldin’ yemeği düzenledi. Yemeğe, aralarında Cengiz Çandar ve Neşe Düzel gibi isimlerin de bulunduğu birçok gazeteci katıldı.

Davetlilere hitaben konuşma yapan Burkay, toplumsal barış için elinden geleni yapacağını söyledi.

Artık silahların susması gerektiğini dile getiren Burkay, “Şiddet ile bir yere varılamaz. Artık yeni yöntemler denemek zorundayız. Cumhurbaşkanı Gül de 2 yıl önce bunu dile getirdi ve açılım sürecini başlattı. Bence o dönem statükonun güçlü direnişi yüzünden durakladı bu süreç ama devam etmeli. Benim de elimde sihirli bir değnek yok. Hayal görmüyorum, hayal kurmuyorum. Kürt halkı içindeki dostlarım eğer benim rolüme değer biçiyorlarsa benim savunduğum görüşler yüzündendir. Yoksa büyük güçlere sahip bir insan değilim. Ben de barışçı bir çözümün özgürlükçü bir toplumun olması için çaba gösterenlerden biriyim” şeklinde konuştu.
HABER

Burkay Diyarbakır'da
21 Ağustos 2011

İsveç'ten yurda dönen Kemal Burkay, yurtiçi ziyaretlerine devam ediyor. Burkay, yurtiçi gezileri çerçevesinde Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da Hepar yöneticileri tarafından karşılandı.

“Türkiye’ye dönüşüm ülkede önemli bir değişim olduğunu gösteriyor. Bu değişimi küçümsememek lazım. Kürt sorununa eşitlik temelinde çözüm istiyoruz. Bu olursa her iki halk Kürtler ve Türkler barış içinde bu ülkede yaşayacaklardır. Silahlar susmadıkça ülkeye barış gelmez ve sorunlara çözüm bulamayız. Kendi payıma bu konuda sorumluluk duyan, gerçekten barış isteyen özgürlük isteyene çağrıda bulunmak istiyorum. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Umuyorum ki artık bu şiddet sürecinin son aşamalarını yaşıyoruz.”
HABER

Burkay, HAKPAR'la aktif siyasete giriyor
Türkiye 5 Şubat 2012

Burkay'ın önümüzdeki günlerde Hak ve Özgürlükler Partisi'ne (HAKPAR) üye olması bekleniyor.

İsveç'ten Türkiye'ye dönen ünlü Kürt-Edebiyatçı Şair-Yazar Kemal Burkay, geldiği günden beri açıklamalarıyla ses getirdi. Özellikle PKK ve Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturdu. Bu çevreler, açıklamalarından rahatsız oldukları Burkay'ı “AK Partili” olmakla itham ettiler. Bazıları daha da ileri giderek Burkay'ın Kürt davasına ihanet ettiğini savundu. İthamlara “AKP'li değilim” diyerek cevap veren Burkay, bunu ispatlamak için siyasete girmeye hazırlanıyor. “AK Parti'li” dedikodularından rahatsız olan Burkay'ın siyaset yapacağı adreste belli oldu. Ünlü edebiyatçı, uzun zamandır kendisine destek veren HAKPAR'da siyaset yapacak. Burkay'ın önümüzdeki günlerde partiye üye olması bekleniyor. Burkay'ın önümüzdeki günlerde bir kararını açıklaması bekliniyor. HAKPAR, Kemal Burkay'a yakın bir parti olarak biliniyor. Burkay Türkiye'ye geldiğinde havalimanında kendisini karşılayan isimler arasında HAKPAR Genel Başkanı Bayram Bozyel ve çok sayıda parti üyesi de vardı.HABER

Kemal Burkay Hakpar'la siyasete döndü
ntvmsnbc 19 Şubat 2012

Uzun bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen yazar Kemal Burkay, siyasete döndü.

Yazar Kemal Burkay Hak ve Özgürlükler Partisi’ne (Hak-Par) üye olarak siyasete döndü.

Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği üye toplantısına katılan Burkay, PKK’nın tek yanlı silah bırakmasının yararlı olacağını söyledi.

Uzun yıllar yurtdışında yaşadıktan sonra bir süre önce Türkiye’ye dönen yazar Kemal Burkay, kısa adı Hak-Par olan Hak ve Özgürlükler Partisi’ne üye oldu.
HABER

Burkay, Hak-Par'ın yeni genel başkanı
Zaman 4 Kasım 2012

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) 5. olağan kongresini, "Kürt sorununa eşitlik temelinde adil ve barışçıl çözüm" hedefiyle gerçekleştirdi.
Yapılan oylama sonucu 32 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay, Hak-Par'ın yeni genel başkanı oldu.

Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, 4 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bayram Bozyel yeniden aday olmadı. Kemal Burkay ile Mehdi Sarıkaya genel başkanlık için yarıştı. 470 delegeye sahip Hak-Par'da kullanılan oyların 274'ünü alan Burkay genel başkan seçildi. Sarıkaya 1 oy alırken 2 oyda geçersiz sayıldı.


HABER

Burkay Hak-Par genel başkanı olacak
Milliyet 2 Kasım 2012

Hak-Par’ın genel başkanı olması beklenen Burkay, BDP’nin politikalarını ve ölüm oruçlarını eleştirdi

12 Eylül döneminde ayrıldığı Türkiye’ye, 31 yıl sonra, 2011’de dönen siyasetçi, şair ve yazar Kemal Burkay, haftasonu yapılacak kongreyle Hak ve Özgürlükler Partisi’ne genel başkan olacak. Burkay, aktif siyasete girecek olması konusunda, “Kitlesel partilerin de sorunları çözemedikleri ortada. Öyle olsaydı, ben de birçok kişi de BDP’nin içinde yer alabilirdik” dedi.

Burkay, 2009’de vefat eden Abdülmelik Fırat’ın kuruculuğunu yaptığı Hak-Par’ın haftasonu gerçekleştirilecek kongresiyle aktif siyasete dönecek. Burkay, neden Hak-Par’ı tercih ettiğini Milliyet’e anlattı:

“Yurtdışındayken de Hak-Par’ı destekliyordum. Öteden beri siyasette kitlesel olanı, güçlü olanı değil, görüşlerime yakın olanı seçtim. Bazıları bana Ak Parti’yi yakıştırdılar; olumlu bir tavır oldu diye. Ama geçmişten beri bir siyasi çizgim var. Ak Parti’ye de CHP’ye de düşman değilim; yapıcı bir diyaloğa inanıyorum. Ama kitlesel dediğimiz partiler de hiçbir şey değiştirmediler. Kürt sorununu çözebildiler mi? BDP de acaba üzerine düşen rolü oynayabiliyor mu? BDP gerçekten bu rolü oynayabilseydi belki de ben de BDP’ye geçecektim. Muhataplık söz konusu olduğunda İmralı’yı gösteriyor BDP. Ama böyle olmamalı
Bugün izlenecek politika 30-40 yıl öncesinin politikası olamaz. Şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceği düşünüyoruz. Hak-Par’ı tercih etmemin sebeplerinden biri bu. Biz de federasyon diyoruz. Bu ülke parçalansın demiyoruz. Eşitlik temelinde bir çözüm istiyoruz. Bu konuda da netiz.

HABER

Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay, görevi bıraktı
26 Ekim 2014

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Başkanı Kemal Burkay, parti başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Hak-Par 6. Büyük Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongrede Hak-Par Genel Başkanı Kemal Burkay, görevden ayrılacağını ve aday olmayacağını açıkladı. İki yıl önce görev aldığını dile getiren Burkay, bundan sonra partinin çalışmalarına destek vereceğini söyledi. Burkay'ın yerine Hak-Par Genel Başkanlığı için kongrede iki aday yarışacak.

Siyasetçi ve yazar Kemal Burkay'ın, 31 yıllık sürgün hayatı 30 Temmuz 2011 yılında Türkiye'ye dönmesiyle son bulmuştu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)