İmran Öktem
Yargıtay Eski Başkanı


hukukçu1904 yılında doğdu.

1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Çeşitli illerde yargıçlık yaptı. 1941 yılında Yargıtay üyeliğine atandı. 1952 yılında Yargıtay ikinci başkanı oldu. 1966 yılında Yargıtay başkanlığına seçildi.

1969 yılında vefat etti.

ESERİ:

Hukuk Muhakemeleri Usulü
İmran Öktemwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)