İhsan Kurt ( 1956)
şair, yazar, eğitimci
1 Ocak 1956 tarihinde Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi doğduğu ilçede tamamladı. İlk nesir yazısı OrtaDoğu
Gazetesi'nde, şiirleri ise Millet ve Hergün Gazeteleri, Çağdaş Genç Şairler ve Şiirleri Antolojisi'nde yayınlandı. Sivas Eğitim Enstitüsü'nü (1976), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini (1981) bitirdi. Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Eğitimde Psikolojik Hizmetler"
alanında Yüksek Lisans yapdı (1989). "Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım" adı altında hazırlamış olduğu Bilim Uzmanlığı Tezi Kültür
Bakanlığı tarafından yayınlandı.

İhsan Kurt yazılarını, şiirlerini Pusat, Millî Eğitim ve Kültür, Zafer, Erciyes, Millî Kültür, Kültür ve Sanat, Yeni Düşünce, Türk Kültürü, Türk
Edebiyatı, Konevî, Bizim Ocak, Bizim Dergâh, Sabır, Dolunay, Dergâh, Birliğe Çağrı, Akdağmadeni'nin Sesi, Bozok, Çağdaş Eğitim, Diyanet Çocuk, MEB. Din Öğretimi, Millî Eğitim, Yozgat Divanı, Kaınca, Karınca Çocuk, Berceste, Aralık, Çizgi gibi dergilerde yayınladı.

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun çıkardığı üç ciltlik "Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi" adındaki ansiklopedinin 2.cildine "Aile ve
Atasözleri" konusunda bir madde yazdı.

Millî Eğitim Bakanlığı Yozgat Akdağmadeni ilçesi Kuşlukaçağı Köyü öğretmen vekilliği (1973), Yaylalık Köyü ilkokulu öğretmen vekilliği (1974), Erzurum Karayazı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu öğretmenliği (1976-1977)yaptı.

Yedek Subay olarak 18 ay süren askerlik görevinden (1977-1979) sonra Tokat ili Artova ilçesi Alpudere Köyü ilkokulu öğretmenliği (1980-1983), Keskin ilçesi Haydardede Köyü İlkokulu öğretmenliği(1983), Keskin ilçesi Yenialibudak Köyü İlkokulu müdür yetkili öğretmenliği (1983-1987), Ankara İli Sincan ilçesi Saraycık İlkokulu öğretmenliği ve müdürlüğü (1987-1989), Sincan İlçesi Semiha İsen İlköğretim Okulu öğretmenliği (1990), M. E. Bakanlığı Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Enstitüsü öğretmenliği ve bölüm başkanlığı (1990-1992) görevlerinde bulundu. 1992 Haziranında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı, beş yıl burada çalıştı. 1 Temmuz 1997 tarihinde Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümüne atandı. 15 Ekim 2002 tarihinde bu üniversiteden emekli oldu. Yazar evli, Kürşat ve Furkan'ın babasıdır. Yazı hayatına yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Yazarın katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kongreler, Projeler:

· MEB - UNICEF İşbirliği içinde gerçekleştirilen "Okuryazarlık Eğitimi ve
Temel Öğrenme İhtiyaçları Toplantısı". (19-23 Kasım 1990, Ankara).
· MEB - UNICEF İşbirliği içinde gerçekleştirilen "Sağlığa Ulaştıran
Gerçekler Kitabında Yer Alan Mesajların Yaygın Eğitim Programlarına
Entegrasyonu Toplantısı". (21-22 Şubat 1991, Ankara).
· MEB- UNICEF -HACETTEPE Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen
"Yetişkinler İçin Fonksiyonel Temel Eğitim program ve Materyallerinin
Geliştirilmesi Projesi". 1990-1991.
· II. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (8-9-10 Aralık 1994, Ankara). Sunulan
Bildirinin Konusu:"Türk Edebiyatlarında (Destanlar ve Halk Hikayelerinde)
Ortak "Karakter" ve "Tiplerin Psikolojik Tahlilleri (Oğuz Kağan, Dede
Korkut, Manas ve Köroğlu Destanlarındaki "Tip" ve "Karakter"lerin Psikolojik
Tahlilleri). Hazırlayanlar: Zeki Gürel, Hasan Avni Yüksel. İlesam
Yayınları:3. Ankara 1998. ss.332-364.
· Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
(9-11 Eylül 1998)' ne sunulan bildirinin konusu: " Gençlere Rehberlik Yapmak
Açısından Sıraüstü Yazılarının Psikolojik Analizi". C.1, ss.

Çeşitli alanlarda, değişik yayın organlarında 500'ün üzerinde yazısı
yayınlanan yazar, şimdilik 27 kitaba imza atmıştır.

ESERLERİ:
1- Kitapsızlık Hürriyeti. Ankara. Serhat Kültür Yayınları, 1997.
2- Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü. 1.Basım, Ankara .Kültür Bakanlığı
Yayınla-rı/1256, Bilim ve Teknoloji Dizisi/6, 1990. 2.Basım, Konya, Mikro
Yayınları/3, Bilimsel Ara-ştırma Dizisi/3, 1997
3- Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım. 1.Basım. Ankara .Kültür
Bakanlığı Yay-ınları/1270, Gençlik ve halk Kitapları Dizisi /56,
1991.2.Basım. Konya, Mikro Yayınları/02, Bi-limsel Araştırma Dizisi/02, 1997
4- Çiledeki İnsan Necip Fazıl. 1.Basım. Ankara. Yaygın Eğitim Enstitüsü
Matbaası, 1991. 2.Basım. Ankara.Nobel Yayın Dağıtım, 2000./ 3.Baskı Akçağ Y.
Ankara-2011
5- Çamlığın Başında Tüten Tütün. Yozgat. Alperen Yayıncılık.1997.
6- Çıraklık Eğitimi Çıraklık Dönemi TÜRKÇE Ders Kitabı 1, 1.Basım, Ankara.
Cantekin Matbaacılık Yayıncılık, 1992: 2.Basım, Ankara. Gündoğu Y., 1994
7- Çıraklık Eğitimi Çıraklık Dönemi TÜRKÇE Ders Kitabı 2, 1.Basım, Ankara.
Cantekin Matbaacılık Yayıncılık, 1992: 2.Basım, Ankara. Gündoğu Y., 1993.
8- Yetişkinler Okuma Kitabı (Komisyonla birlikte), Ankara. Milli Eğitim
Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları.1992.
9- Yetişkinler Okuma Kitabı ALIŞTIRMA KİTABI (Komisyonla birlikte). Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları.
1992.
10- Rehberlik ve Ruh Sağlığı. 1. Basım. Kırşehir. İpek Matbaa ,1993. 2.
Basım.Ankara , 1994.
11- Halk Eğitimi -Yetişkinler Eğitimi ve Psikolojisi. Kırşehir, İpek Matbaa
(1994).
12- Gelişim Psikolojisi . 1.Basım, Kırşehir. İpek Matbaa, 1994. 2.Basım,
Ankara, 1994.
13-Öğrenme Psikojisi. 1.Basım, Kırşehir. İpek Matbaa, 1994. 2.Basım, Ankara,
1994.
14- Özel Eğitim. Kırşehir. İpek Matbaa 1996.
15- Psikolojiden Kültüre. Ankara. Anıl Matbaa ve Cilt Evi. 2000,
Genişletilmiş ve yeniden düzenlenmiş 2.Basım. Eğitim Kitabevi Yayınları,
Konya 2002. 3.Baskı Asil Y. Ankara-2008
16- Yetişkin Eğitimi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtımcılık. 2000. 2.Baskı Asil
Y. Ankara-2008
17- Bir Yüreğin Türküleri (Şiirler). Konya. Çizgi Kitabevi Y. 2001.
18- Gül Şafağı Hüzünleri (Şiirler) Konya. Eğitim Kitabevi Y. 2002
19- Küreselleşme Eşliğinde Bağlamada Caz Faslı. Konya. Eğitim Kitabevi Y.
2002
20- Bilim Tarihinden Hikayeler. Hikmet Neşriyat, Kafdağı Kitapları,
İstanbul-2003
21- Sorularla Kaygı ve Sınav Kaygısı. Boyut Tanıtım Matbaacılık.
Ankara-2005, 2.Baskı, Asil Yayın ve Dağıtım, Ankara-2006
22- Sorularla Başarıyı Yakalamak. Asil Yayın Dağıtım. Ankara-2007
23-Yetişkin Psikolojisi. Asil Yayınları. Ankara-2008
24- Sevdanın Mektebi -Türküler Üzerine Denemeler- Asil Yayınları.
Ankara-2008
25- Huzurun Renkleri. Asil Yayınları. Ankara-2008
26- Zekayı Efendileştirmek-Edebiyat Yazıları-. Asil Y. Ankara-2008
27-Kahrolsun Böyle Adalet -Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey- (Roman) Kumsaati
Yayınları, İst-2008
HAKKINDA YAZILANLAR

· H.Fethi Gözler. Erciyes Dergisi. Eylül 1992.
· Gıyasettin Aytaç. MEB.Din Öğretimi Dergisi. Sayı.29.Temmuz-Ağustos 1991
· İhsan Işık. Yazarlar Sözlüğü.2.Baskı. ve Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi.
· Durali Doğan. Yozgat Şair ve Yazarları. Yozgat Valiliği. Özel İd.Kültür
Y.1988, Ankara.
· Hakkı Yurtlu. Geçmişten Günümüze Akdağmadeni .Anıl Matbaa. Ocak 2001,
Ankara.
· Abdurrahim Karakoç , Can Dostu Kitaplar. Anadoluda VAKİT, 20 OCAK 2002.
· Yrd.Doç.Dr.Ali Yakıcı ve Dr.Hasan Avni Yüksel. İHSAN KURT'TAN İKİ ESER
.İLESAM Sayı:45, Nisan-Haziran 1998.
· Dr.Hasan Avni Yüksel. BİLİM TARİHİNDE KEŞİFLERİN İÇ YÜZÜ, İLESAM, Sayı
46-47, Temmuz-Aralık 1998.
· Dr.H.Avni Yüksel. ÇİLEDEKİ İNSAN NECİP FAZIL İLESAM. Sayı:52, Ocak-Mart
2000
· İsa Kayacan. BİR YÜREĞİN TÜRKÜLERİ. (Devrek Postası, 10 Nisan 2002; Hamle
5 Nisan 2002; Burdur Yeni gün, 20 Mart 2002; Tekirdağ Yeni İnan, 29 Mart
2002; Ankara Anayurt, 26 Nisan 2002)
· Memduh Şenol BİR YÜREĞİN TÜRKÜLERİ Yozgat İleri Gazetesi, 21 Şubat 2002
-Muhsin İlyas Subaşı. İhsan Kurt'un Eserleri. Berceste Dergisi. Sayı.7, 2003
-Biyografi Analiz. Dergisi. Sayı 6, Ekim, 2003
-M.Nuri Yardım. Sur Dergisi, Temmuz 2005.
- Encylopedia of Turkish Authours-People of Literature Culture and Scence"
(TürkiyeYazarlar Ansiklopedisi- Edebiyat, Kültür ve Bilim İnsanları.), İhsan
Işık
- Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi, Durali Doğan, 2005
-Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.C:6, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, Ankara-2006www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)