Mahmut  Celaleddin Paşa ( 1839)- (1899)
Osmanlı Devlet Adamı


nazır


şair, besteci1839 yılında İstanbul'da doğdu. Beyazıt Rüştiyesi ve Darülmarif'te okudu. Arapça öğrendi. On beş yaşında Babıali Kalemi'ne girdi. 1890-1891 yılları arasında Hüdavendigar (Bursa) valiliği yaptı. Dahiliye Nazırlığı Müsteşarlığı, Ticaret ve Nafia Nazırlığı yaptı. Daha çok Mir'at-ı Hakikat adlı tarih kitabıyla tanındı. Şairliği yanında bestekarlığı da vardır. Bestelediği şarkıların güfteleri de kendisine aittir. 1899 yılında öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)