Nezihe  Muhittin ( 1889)- (1958)
kadın hakları savunucusu, feminist


yazar, öğretmen


Nezihe Muhittin Tepedelengil1889 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbullu varlıklı bir aile olan Tepedelengil ailesini kızıdır. Özel eğitim gördü.

1909 yılında fen dersi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. İttihat ve Terakki Kız Sanayi Mektebi, Selçuk Hatun Sultanisi müdürlüğü yaptı. Maarif müfettişi olarak çalıştı.

İlk romanını 1911 yılında yazdı.

1913 yılında Türk Hanımları Esirgeme Derneği'ni kurdu. Kadınlık üzerine yazılarını Hanımlara Mahsus Gazete'de 'Zekiye' imzasıyla yayınladı.

1924 yılında Türk Kadın Yolu Dergisi'ni kurdu. 18 sayısı çıkan bu aylık dergi, Türk feminizmi için bir zemin oluşturdu. 1930 yılından sonra yazı faaliyetine ağırlık verdi.

15 roman yazdı. 1958 yılında vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)