Nazlı Ecevit ( 1900)
ressam


Bülent Ecevit'in Annesi1900 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Albay Emin Bey, büyükbabası Ferik Salih Paşa'dır. Annesinin babası ise padişah yaverlerinden Ali Kirat Paşa'dır. Bülent Ecevit'in annesi, milletvekili Dr. Fahri Ecevit'in eşidir.

Meşrutiyet döneminde kızlar için açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ilk öğrencilerindendi. Ankara ve İstanbul'da resim öğretmenliği yaptı. 1922-1947 yılları arası verdiği aradan sonra tekrar resme başladı. 1948-1975 arası Devlet Resim ve Heykel Sergi'lerinin hemen hemen hepsine katıldı. Mesleğiyle ilgili derneklerde başkanlık yaptı. 1985 yılında vefat etti.
Resimlerinin özellikleri

Nazlı Ecevit, Manzara, portre ve ölü doğaları ile tanınır. Her tarzı başarı ile fırçasına aktardı. Eserleri çoğunlukla yağlıboya, suluboya, pastel ve karakalemdir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)