Necati Gültepe ( 1951)
arşiv uzmanı, yazar1951 yılında Erzincan'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1971'de İstanbul İl Halk Kütüphanesi'nde devlet memurluğuna başladı.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde uzman oldu. İstanbul Vakıflar Bölge Kültür ve Arşiv Müdürlüğü yaptı.

1990 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı'na atandı. Bu kurumda Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Muhtelif süreli yayınlarda neşredilen bir çok araştırması var.

ESERLERİ:

1.Ebussuud
2.Osmanlı Fermanları
3.Osmanlı Devleti ile Kafkasya-Türkistan-Kınm Hanlıkları Arasındaki Münasebetler
4.Azerbaycan ile Osmanlı Devleti Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Vesikaları
5.Arşiv Belgelerine Göre Kafkasya ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi
6.Mührün Gücü
7.Türk Mitolojisi
8.Kızılelmanın İzindewww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)