Yakup Çiçek ( 1950)
akademisyen, ilahiyatçı1950 Yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. 1971 yılında Samsun İmam-Hatip Okulu’ndan, 1975’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Bir süre Üsküdar Müftülüğü bünyesinde din görevlisi olarak çalıştı. 1977 yılında Yüksek İslam Enstitüsü'ne asistan oldu. 1983 yılında M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Harîrîzâde Mehmet Kemaleddin Hayatı, Eserleri ve Tıbyânu Vesaili Hakâik fi Beyâni Selâsili’t Tarâik Muhtevası ve Kaynakları’ konulu teziyle doktor oldu. 1989 yılında doçent oldu.

1993-1995 yılları arasında Sofya İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1994-1995 öğretim yılı başında Sofya İlahiyat Fakültesine dekan oldu ve bu görevini bir yıl sürdürdü. Sofya’dayken, çoğunluğu Türk asıllı hocalar olmak üzere elit bir gruba dini konularda bir dönem seminerler verdi. Özellikle çeşitli kesimlerden gelen soruları cevaplandırmak özere Sofya Banyabaşı Camii'nde her hafta Cuma’dan önce vaaz etti.

1995 yılı sonunda M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine döndü. 1996 yılında profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)