Süleyman  Paşa ( 1838)- (1892)
Osmanlı Devlet Adamı


Şıpka Kahramanı


asker, yazar, bakan1838 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Kastamonulu. 1859'da Harbiye'yi bitirdi. Bosna, Hersek, İşkodra bölgelerinde subaylık yaptı. 1867 yılında Girit İsyanı'nı bastırdı. 1872'de tuğgeneral, 1873'de Askeri Okullar Nazırı oldu. 1876 yılında mareşalliğe yükseldi.

1878 yılında Rus Harbi (93 Harbi) sırasında Şıpka Kahramanı lakabını aldı. Ancak yenilgiye neden olduğu iftira edilince Bağdat'a sürgün edildi. Ömrünün son 14 yılını Bağdat'da geçirdi.

Eğitim alanında milli kültüre hizmet etti. Cemiyeti Tedrisiye-yi İslâmiye üyeliğinde bulundu.

ESERLERİ:

1.Tarihi Alem
Süleyman Paşa'nın en önemli eseri Tarihi Alem'dir. Bu eseri yazmasını Hüseyin Avni Paşa askeri okullar için istedi. Genel tarih olarak yazılan eserde; Türk tarihinin sadece ilkçağ bölümü yazıldı.

1911 yılında kitap yeniden düzenlenerek basıldı. Eserde Türk tarihinden saygı ile bahsetti. Türk Milleti'nin kahramanlıklarını yansıttı.

2.İlmihal
Askeri liseler için yazdığı İlmihal'de, sade bir Türkçe kullandı.

3.İlm-i Sar-ı Türki (Türk Dil Bilgisi)
4.Meban-i İnşa (Nesrin Esasları).
Fikirleri ve kişiliği:

Süleyman Paşa'nın en büyük hizmeti Askeri Okullar Bakanı olduğu dönemde okul müfredatına Milli Kimlik anlayışını getirmesidir.

Türk tarihi üzerinde olduğu kadar Türk dili üzerinde de çalışmalar yaptı.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)