Nasih Bezirgan
şair


Irak Türkmeneli Edebiyatı1927 yılında Kerkük'te doğdu. Kale İlkokulu'nu bitirdikten sonra ortaokula başladı. Ancak sosyal sıkıntılar yüzünden tahsiline devam edemedi.

1943 yılında devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Kerkük Adliyesi'nde başkatipliğe kadar yükseldi. Bu görevinden 1985 yılında emekli oldu.

2 Haziran 1990 tarihinde Kerkük'te vefat etti.

Şiirlerinin Özellikleri

Irak Türkleri arasında Mustafa Gökkaya'nın açtığı çığır üzerine, halk ağzında şiir yazarak üne kavuşan şairlerden biridir.

Kerkük ağzı ve yedili hece vezinli halk mani dörtlüklerinden ilham alarak, yazdığı şiirlerle geniş halk kitlelerine seslendi. Daha çok sosyal konularda yazdığı şiirleri, mizahî taşlama üslûbunda ele aldı.

Moda, dedikodu, gösteriş, kötü alışkanlıklar, tembellik ve vurdumduymazlık gibi temaları işledi.

Halk dilini ve geleneğini iyi bildiği için, mani ve hoyrat dörtlükleri tarzında büyük başarı gösterdi. Mani katarları halinde halk diliyle manzum hikayeler yazdı.

Samimi, yalın ve akıcı üslubu ile Irak Türkleri halk edebiyatına canlılık getirdi. Şiirlerini en çok Kardaşlık dergisinde yayımladı.

ESERİ:

Bizim Oğlan
Nasih Bezirgan
Kerkük, 1968.
HORYATLARI

Ara yerde
Altunu ara yerde
Tut elim qoyma düşüm
Qalmıyım ara yerde

Dalda yanım
Dağlandı dalda yanım
Baş alım hara gedim
Yoxtu bir dalda yanım

Dilden men
Qelemden1 sen dilden2 men
Düşman bu kem eqliyle3
İster geçim4 dilden men

Gülün derdi
Tikândı5 gülün derdi
Kim ekti kim becerdi6
Kim geldi gülün derdi

1.kalemle 2. dil ile 3. eksik veya az aklı ile 4. geçeyim 5. dikendir 6. budadi
ŞİİRLERİ

Yeni Model Erkek
(Bizim Oğlan, Kerkük, 1968, s. 22-23)

Ağzında cıgarası
Altında qamarası1
Taxıb vinos2 gözlüğü
Ayna kimin çehresi

Keşke devama gelsin
Alemi yola salsın
Etsin aylığın3 helâl
Getsin ke(y)fine dalsın

Elimde arzuhalim
Qoy gelsin diyim halım
Yoxsulam iş istirem
Evliyem yoxtu malım

Beklemexten yoruldum
Ne dedim ne soruldum
Yarın sebbeh erkenden
Ara yerde görüldüm

Saat onda geldiler
Bir (i)ki caras4 çaldılar
Beş altı misafiri
İçeriye aldılar

İçildi pepsi kola
Misafir düşmez yola
Men ise sancı çeker
Gezirem sağa sola

Qapıcı qurban sene
Cebimde yox bir 'ene5
Qoy girim içeriye
Kâğıdı verim ona

Dedi dayı dur hele
Başıma açma bele6
Meni işimden qavar7
Başıma çala çala

Vicdan görmedim onda
Qalmadı çara mende
Qapıya çiğin vurdum
İçeri girdim sonda

Beg meni baştan süzdü
Burnun dudağın büzdü
Dedi ver arzuhalıv8
Sesinden bildim qızdı

Dedi herif iş yoxtu
Bizde arzuhal çoxtu
Sanki bir iti piçağ9
Menim qelbime soxtu

Sözüv doğrudu10 dedim
Men eve nece gedim
Ki qelem çal kâğıda
Arvadı ikna' edim

Ya tanış iken oynadı
Güldü meze11 dayandı
İşte bizim arvadlar
Qelbe qorxu qoyandı

Dedi etme endişe
Yazaram seni işe
Kimizde12 arvad derdi
Dönmüşüg biz qemişe1

Baxma menim boyuma
Gel qulağ ver toyuma
Arvad meni vuranda
Aldırmaz ax oyuma

Gevlimde14 dedim adam
Alasan menim qadam
Sene erkek diyersem
Dilimi kessin Xudam

1. arabası 2. Venüs markalı 3. maaşını 4. zil 5. dört Irak filisi karşılığı olan ınadeni para 6. bela 7. kovar 8. arzuhalini, dilekçeni 9. keskin pıçak 10. sözün doğrudur 11. masaya 12. ikimizde 13. dönmüşüz kamışa 14. gönlümde
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)