Nejat Sefercioğlu ( 19.8.1943)
şair, yazar, akademisyen19 Ağustos 1943 tarihinde Nevşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da (Demirlibahçe İlkokulu, Cebeci Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi) tamamladı (1951-1960). A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1972). Yüksek lisans (1981) ve doktora öğrenimini, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yaptı (1984).

İş hayatına, 1962 yılında, İmar ve İskan Bakanlığı Foto-Film Servisinde işçi olarak atıldı. 1961-1965 yılları arasında yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini ifa ettdi. 1965-1968 yılları arasında İmar-İskan ve Köyişleri Bakanlıklarında foto-film operatörü olarak çalıştı. 1968 yılında memur olarak atandığı Milli Kütüphane’de bölüm şefi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, uzman ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1978 yılında genel müdür yardımcılığından alınıp, Cebeci Semt Kütüphanesi müdür yardımcılığına atandı. 1979 yılında müdürlük hâline getirilen Milli Kütüphane'ye müdür olarak atandı. Aynı yıl, kendi isteğiyle atandığı Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi müşavirliği görevini, 1983 yılına kadar sürdürdü. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne önce öğretim görevlisi, daha sonra da öğretim üyesi olarak atandı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Bu görevinin yanında 1986-2001 yılları arasında İslâm Konferansına bağlı İslâm, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde uzman-araştırmacı olarak çalıştı ve “Bütün Dünya Dillerinde Yazma Kur’ân-ı Kerim Bibliyografyaları” adlı projeyi yürüttü.

Kütüphanecilik, Türk Kültürü ve Türk Edebiyatı konularında 27 kitabı ve değişik yayın organlarında birçok ilmî makale, ansiklopedi maddesi yazıları ve üç şiir kitabı yayımlandı. Bir çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Ayrıca Nevid Kodallı tarafından bestelenen Cumhuriyetin 60. Yılı Marşı, Hikmet Şimşek tarafından bestelenen Gülhane Tıp Akademisi Marşı ve Gazi Üniversitesi Marşı'nın güftelerini de yazdı. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

ESERLERİ:

YAYIN LİSTESİ

A.TEZLER:
Lisans: Dukakin-zade Ahmed Bey Divanı, 1971 (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu yönetiminde).
Yüksek Lisans: Fuzulî Divanında Sevgilinin Fizikî Yapısıyla İlgili Özellikler, 1981 (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu yönetiminde).
Doktora: Nev’î Divanı’nın Tahlili, 1984 (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu yönetiminde).

B.KİTAPLAR:
1.Ahmet Hikmet Müftüoğlu Bibliyografyası, Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. III+11 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
2.Fâik Âli Ozansoy Bibliyografyası, Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi III+11 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
3.Hasret Çuvalı (Şiirler), Ankara 1970. Güven Matbaası. 62 s.
4.Ömer Seyfeddin Bibliyografyası. Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. IV+27 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
5.Süleyman Nazif Bibliyografyası. Ankara 1970. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. III+17 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
6.Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Ankara 1970. Güven Matbaası. IX+48 s. “Milli Kütüphane Yardım Derneği Yay. 2” (teksir, İsmet Binark’la beraber)
7.Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 C. İstanbul 1971. Milli Eğitim Basımevi. XIX+408 s. (komusyon üyesi olarak)
8.Selçuklu Tarihi, Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyası. Ankara 1971. Milli Eğitim Basımevi. XIX+178 s. (Müjgan Cunbur ve İsmet Binark’la beraber)
9.Abdülhak Hamid Tarhan Bibliyografyası. Ankara 1971. Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi. IV+35 y. (teksir, İsmet Binark’la beraber)
10.Ziya Gökalp Bibliyografyası. Kitap-Makale. Ankara 1971. Ayyıldız Matbaası. XXVIII+200 s. “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 38, Seri: X, Sayı: A1”. (İsmet Binark’la beraber)
11.Basın Yayın Bibliyografyası. Ankara 1972. Başbakanlık Basımevi. 99 s. (İsmet Binark’la beraber)
12.Fârâbî Bibliyografyası. Kitap-Makale. Ankara 1973. Başbakanlık Basımevi. XX+115 s. “Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Yay. 4” (Mujgan Cunbur ve İsmet Binark’la beraber)
13.Mevlânâ Bibliyografyası. (1. C: Basmalar, 2. C: Yazmalar). Ankara 1973-1974. Tisa Matbaası. XXVIII+280, XXVIII+383 s. “Türkiye İş Bankası Yay. 139/1-2” (Mehmet Önder ve İsmet Binark’la beraber)
14.Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyası. İstanbul 1975. Güven Matbaası. X+32 s. (İsmet Binark’la beraber)
15.Eyüb Sabri: Esaret Hatıraları. İstanbul 1978. 183 s. “Tercüman 1001 Temel Eser: 130”
16.Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibliyografyası. Ankara 1977. Başbakanlık Basımevi. 48 s. “Kültür Bakanlığı Yay. 280” (İsmet Binark’la beraber)
17.İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih Devri Hakkında Yazılmış Kitablar Bibliyografyası. İstanbul 1977. Baha Matbaası. XIII+119 s. “İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyatı: 76” (İsmet Binark’la beraber)
18.Akçura, Yusuf: Yeni Türk Devletinin Öncüleri (1928 Yazıları). Ankara 1981. Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası. XVI+212 s. “Kültür Bakanlığı, Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yay. 30”
19.Karacaoğlan Bibliyografyası. Ankara 1981. Başbakanlık Basımevi. 64 s. “Kültür Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 31”
20.Nasreddin Hoca Fıkraları (Şiir Dili İle). Ankara 1981. Ulucanlar Matbaası. 62 s. “Kültür Bakanlığı Yay. 457”
21.Âşık Veysel Bibliyografyası. Ankara 1983. Başbakanlık Basımevi. 52 s. “Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 43”
22.Türk Yemekleri (XVIII. Yüzyıla Ait Yazma Bir Yemek Risalesi). Ankara 1985. Feryal Basımevi. 101+3 s. “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yay. 63; Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 2”
23.Nev’î Divanı’nın Tahlili, Ankara 1990. Kültür Bakanlığı Yayınları. XVI+448 s.
24.Divançe-i Seferî. İstanbul 1997. Yıldız Matbaacılık. 152 s.
25.World Bibliography of Translations of The Holy Qur’an in Manuscript Form-I. (Turkish, Persian and Urdu translations excluded). Compiled by Mustafa Nejat Sefercioğlu, Edited and Introduction by Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 2000. Yıldız Matbaacılık. LIV+209 s.
26.Nev’î Divanı’nın Tahlili (2. baskı). Ankara 2000. XVI+550 s.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)