Nihat Erim ( 1912)- (19.7.1980)
Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı


akademisyen, yazar, siyaset adamı1912 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi’nde doktora yaptı. 1939 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne kamu hukuku doçenti olarak atandı. 1941 yılında profesörlüğe yükseltildi. Ankara Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku ve Siyasal Bilgiler Okulu’nda devletler hukuku dersleri verdi. 1945-1950 arasında CHP milletvekili olarak TBMM’de bulundu. II. Hasan Saka Hükümeti’nde bayındırlık bakanlığı, Günaltay Hükümeti’nde başbakan yardımcılığı yaptı. CHP muhalefete geçtikten sonra partinin yayın organı Ulus’un başyazarlığını üstlendi. Bu gazetenin 1953 yılında kapanması üzerine 1955’e kadar Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerini çıkardı. Başbakan Menderes’in isteği üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının hazırlanışında görev aldı. 1961 yılında CHP milletvekili olarak yeniden TBMM’ye döndü. 12 Mart 1971 Muhtırası’nın ardından CHP’den ayrılması koşuluyla hükümeti kurmakla görevlendirildi. 26 Mart 1971’de kurduğu partilerüstü hükümet 3 Aralık 1971’de istifa etti. Yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Kurduğu II. Erim Hükümeti 22 Mayıs 1972’ye kadar işbaşında kaldı. 1977’ye kadar Cumhuriyet Senatosu’nda kontenjan senatörü olarak görev yaptı. 19 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul’da silahlı saldırı sonucu öldürüldü.


ESERLERİ:

1.'Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs'
Kıbrıs’la ilgili anı ve gözlemleri (1975).
2.Günlükler (1925-1979)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)