Nedret İşli
araştırmacı, yazar1959 yılında İstanbul Cerrahpaşa'da doğdu. Pertevniyal Lisesi (1978) ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü (1987) bitirdi. Aynı bölümün eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı (1991).

Librairie de Pera'da (1986 - 1998), Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi'nde çalıştı (1998 - 2000).

Kitap-lık, Sanat Dünyamız, Cogito, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Arkitekt, Albüm, İstanbul, P, Tombak, Müteferrika, Simurg, Dergah ve Kapalıçaşı gibi dergilerde yazılar yazdı.

Mehmet Rauf'un Halas romanını ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Sergüzeşt-i Hayatımın Cild-i Evveli adlı anılarını basıma hazırladı.

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar ve Nadir Kitaplar Kataloğu'nu yayına hazırladı.

Edirne: Serhattaki Payitaht ve Diyarbakır: Müze Şehir adlı iki şehir monografisinin hazırlanmasında görev aldı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)