Naim Şaban
şair, yazar


Kosova ve Makedonya Türk Edebiyatı1937 yılında Priştine’de doğdu. Çocukluğu yokluk içinde geçti. Altı yaşındayken annesini kaybetti. Okul çağınaa geldiğinde İkinci Dünya Savaşı ikinci yılına girmişti. Bu yüzden ilkokula savaştan sonra başlayabildi. 1951 yılına kadar Kosova'da Türkçe öğrenim olmadığı için Arnavutça öğrenim gördü. İlk ve ortaokuldan başarıyla mezun olduktan sonra lise öğrenimine devam etti. Ancak ailesinin maddi imkânları onu genç yaşta çalışmak zorunda bıraktı. 1949 yılında Priştine'de bir tarım kooperatifinde çalışmaya başladı. Başarılı işçi olarak eğitim kursuna gönderildi.

1951 yılından sonra Kosova'da Türkçe ilkokulların açılmasıyla bu okullarda ders verebilecek kadrolara ihtiyaç duyulunca, bir çok Türk aydını gibi Naim Şaban da o zamana kadarki işini terk edip öğretmenliğe başladı.

Bu yıllarda şiire ve tiyatroya eğilim gösterdiği bilinmektedir. 1955-1956 ders yılında Türk ilkokullarında görev yapan öğretmenler için düzenlenen öğretmenlik kursundan mezun olduktan sonra da bir süre daha Priştine'de kaldı.

1958 yılında Üsküp'e yerleşti ve Yuk Karaciç İlkokulu'nda öğretmenliğe devam etti. Üsküp'te şiirle daha çok uğraşabilme ve şiirlerini yayınlatabilme imkânına kavuştu. Ayrıca Üsküp Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde dıştan öğrenim görmeye de başladı. 1960 yılının sonlarına doğru askerlik görevini yapmak üzere Zagrep'e gitti. Kısa bir süre sonra ruhsal bunalıma girdi. Askerlikten muaf tutulup 1 Nisan 1961'de Üsküp'e döndü.

8 Nisan 1961 tarihinde Üsküp’te vefat etti.

ESERLERİ:

Bir roman üzerinde çalıştığı da iddia edilen Naim Şaban'ın şiirleri sağlığında "Birlik" Gazetesi, "Sevinç" Aylık Çocuk Dergisi'nde yayınlandı. Lirik bir şairdi.

Ölümünden beş yıl sonra Süreyya Yusuf'un çabasıyla şiirlerinin büyük bir bölümü "Düşler" ("Detska Radost" Yayınevi, "Sevinç" Dizisi, Üsküp 1966) adı altında kitap haline getirildi.
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Kosova Türk şiirinin canlandırılması misyonunu, aslen Makedonyalı olan Süreyya Yusuf üstlenmiştir. Onun çabalarıyla Makedonya’ya geçen Naim Şaban, Nusret Dişo ve Nimetullah Hafız’ın, kısa sürede şiirde önemli yol kat ettikleri aşikârdır.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)