İsmail Çavuş
şair, yazar


İsmail A. Çavuş


İsmail Çavuşev


İsmail Ahmet Çavuş1940 yılında Bulgaristan'ın Razgrad ilinin Vladimirovtsi Hebib köyünde doğdu. İlk ve orta okulu köyünde bitirdi. Sofya Türk Pedagoji Okulu'na alındı. 1961 yılında kabul olunduğu Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden 1965'te çok iyi başarıyla mezun oldu. Aynı kürsüde Türkçe okutmanlığına alındı.

Totaliter rejimde "program dışı dersler okutuyor" gibi sudan bir suçlama ile işinden uzaklaştırıldı. Bundan sonra 40 yıldan fazla bir zaman gazetecilik yaptı. Sırasıyla Filiz, Halk Gençliği, Yeni Işık gazetelerinde çalıştı. Şiirler, hikâyeler ve yazılar yazdı.

Zorunlu göç dalgasına kapılmayarak Bulgaristan'da kaldı. Demokrasi döneminde bir yandan Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü'nde Türkçe dersleri okuturken diğer yandan da “Müslümanlar” ile “Hak ve Özgürlük” gazeteleri başyazarlığını yaptı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ikamet etmektedir.

Bir çok uluslararası sempozyuma, şiir şölenine katılarak Bulgaristan Türklerini temsil etti ve ödüller kazandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Kutlu Doğum şiir yarışmalarında her üç dereceyi de kazandı.

Eserleri, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Kosova ve Kıbrıs'ta yayınlandı.

İki çocuk babası ve üç torun sahibidir.

29 Eylül 2017 tarihinde Sofya'da vefat etti.

ESERLERİ:

Araştırmaları
"Totaliter ve Posttotaliter Devirde Bulgaristanda Türkçe Süreli Basın",
"Bulgaristan Türklerinin Çocuk Şiiri"
"Pratikte Türkçe Öğretiminin Durumu Üstüne Bazı Düşünceler"
“Zaman İçinde Eskiyen Kitap”
“Çocuk Şiirimizin Üstadı”

Yayınlar
"Dilek" (1967),
"Yay Burcu" (2002)
Şiir derlemeleriyle "Gazetecinin Artık Yılları" - Roman (2004)
Bulgaristanda ilk defa yüksek okullar için “Çağdaş Türk Dil Bilgisi (2001)
“3. sınıflara ait Din Dersleri” (Bulgarca olarak)
”Kendi Kendine Türkçe” (2005)
”Bulgaristan Türklerinin Çocuk Şiiri” (2001) antolojisi yayımlanmıştır
”Terapi Patikası” yazarın ilk hikâye kitabıdır
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır sadece.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)