Faruk Kadri  Timurtaş
akademisyen, yazar1925 yılında Kilis'te doğdu. Kabataş Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Aynı bölümde doktora yaparak önce doçent, sonra profesör oldu. İnceleme ve araştırma yazıları İstanbul, Hisar, Türk Kültürü, Çağrı ve Kubbealtı dergilerinde yayınlandı. Uzun süre Tercüman gazetesine dil ve edebiyat konusunda yazılar yazdı. Eski edebiyatımızın bazı önemli eserlerini yeniden yayına hazırladı. Ölümünden sonra bütün yazıları iki cilt halinde yayınlandı. 1983 yılında vefat etti.

ESERLERİ:
Mehmet Akif ve Cemiyetimiz, Osmanlıca, Dil Davası ve Ziya Gökalp, Şeyhi Hayatı ve Eserleri, Şeyhi'nin Harnamesi, Yeni Osmanlıca Metinleri, Yunus Emre Divanı, Tarih içinde Türk Edebiyatı, Diller ve Türkçe’miz, Sanat Edebiyat Dünyasından.
HABER

Kadri Timurtaş anısına Türkçe Bilgi Şöleni
29.05.2012

Dil davamızın öncü isimlerinden merhum Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın hatırasına, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dil Kurumu'nun müştereken düzenledikleri üç günlük Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, yarın saat 10.00'da Laleli'deki İÜ Edebiyat Fakültesi binasında başlıyor. Bilgi şöleninde yurtiçinden ve dışından 75 katılımcı bildiri sunacak.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)