Yusuf  Kerim
gülmece ve oyun yazarı


şair, yazar


Bulgaristan Türk Edebiyatı1922 yılında Bulgaristan'ın Varna iline bağlı Mihaliç köyünde doğdu. Sofya Üniversitesi’nde okudu. Varna Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi.

Uzun süre Yeni Işık gazetesi ile Yeni Hayat dergisinde çalıştı. Bu yayın organlarında hikaye ve söyleşiler yayınladı. Gülmece öyküleri, halk tarafından ilgiyle takip edildi.

Şumnu Türk Estrat Tiyatrosu’nda dramaturg olarak çalıştı. Özgün oyunlar yazdı. Ümit dergisinde yazıları yayınlandı.

Ayrıca Bulgaristan Türk Şiiri’nin başarılı temsilcilerindendir.

ESERLERİ:

DERLEME:
Atasözleri ve Özlü Sözleri (Beytullah Şişmanoğlu ile, Sofya 1955).

ÖYKÜ:
Elin Pelin / Seçilmiş Hikâyeler (Bulgarcadan çeviri, Sofya 1959).

SÖZLÜK:
Bılgarsko-Turski Reçnik / Bulgarca- Türkçe Sözlük (N. Vançev, Tr.
Popov, G. Klasov, Str. Nikolov ile; Sofya 1962).

OYUN:
Komediler (Çeviri, Sofya 1962)
Sevda (Bir perdelik piyes 1993)
HAKKINDA YAZILANLAR

Yusuf Kerim Hakkında
Prof. Dr. İbrahim Tatarlı

“Mizah yazılarında ve hikâyelerinde olsun, oyunlarında olsun, yazarın göze çarpan ilk başarılı yönü, ele aldığı konulara realist bir açıdan yanaşarak, geniş okuyucu çevrelerine ulaşabilecek, tatlı bir halk diliyle anlatmasıdır...”
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1. Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

1969 yılında, Bulgaristan Komünist Partisi’nin “bütünleşme” kararının ardından, Türkçe’nin yasaklanması, Türk kurumlarının kapatılması, Bulgaristan Türklerinin Bulgarlaştırılmasına gidilmesiyle, gelişim açısından iyi bir hava yakalayan Bulgaristan Türk şiirine büyük bir darbe indirilmiş oldu.

Jivkov dikta rejiminin son bulduğu 1989 yılından bir süre sonra, Bulgaristan Türk şiiri tekrar bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu süreçte, Bulgaristan’da kalan Yusuf Kerim, Osman Aziz, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova gibi şairlerin çabaları, her türlü takdire lâyıktır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)