Yusuf Kemal  Tengirşek
milletvekili, bakan, akademisyen


İktisat, Dışişleri ve Adalat Bakanı1878 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. Kadı naibi Hasan Raci Efendi’nin oğludur. Kuleli İdadisi'ne girdi. Sağlık nedenleriyle Askeri Tıbbiye'ye geçti. Muhalif düşüncelerinden dolayı Fizan'a sürülmek üzereyken sakatlığı nedeniyle kurtuldu.

Bir süre memleketinde kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a geldi. Hukuk Mektebi'ne girdi. 1904 yılında mezun oldu. Paris Hukuk Fakültesi Siyasi ve İktisadi Bilimler Bölümü'nde doktorasını verdi.

1898 yılında Boyabat Mal Müdürü Refikliğine tayin edildi. 1899 yılında bu görevden istifa etti.

Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1904'de avukatlığa başladı. Aynı zamanda fakültede Ceza Hukuku öğretmen yardımcılığına, daha sonra da öğretmenliğe tayin edildi.

1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanı ile Kastamonu milletvekilliğine seçildi. Ancak 7 Kasım 1908 tarihinde istifa etti.

30 Eylül 1909 - 31 Ağustos 1914 tarihleri arasında Avrupa'da Talebe Müfettişliğinde bulundu. 1 Haziran 1915 tarihinde Umumi Müfettişliğe, 23 Kasım 1915 tarihinde de Adliye Nezareti Müsteşarlığına tayin edildi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle tekrar Kastamonu milletvekili oldu. İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Ankara'ya gelerek Büyük Millet Meclisi'ne katıldı.

Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile birlikte murahhas olarak Moskova'ya gitti. Sonra Heyeti Murahhas Başkanı olarak 16 Mart 1921 tarihinde Moskova'ya gitti. Türk-Rus Dostluk Muahedesi'ni imzaladı.

30 Mart 1920 tarihinde Adliye Vekili, 15 Mayıs 1921 tarihinde Hariciye Vekili seçildi.

1930 yılında ikinci defa Adliye Vekilliğine tayin edildi, 1933'de istifa etti.

Siyaseti bıraktıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ekonomi profesörü oldu. Bu görevden emekli oldu.

6 Ocak 1961-25 Ekim 1961 tarihleri arasında 27 Mayıs Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilciliği yaptı.

1969 yılında vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)