Yalçın  Lüleci
akademisyen1976 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta tamamladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun oldu.

Askerlik görevini, 2000-2001 yıllarında Bosna Hersek’in Zenica şehrinde konuşlu bulunan BH Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı’nda, yedek subay rütbesiyle yerine getirdi.

Türkiye’ye döndükten sonra, bir süre editörlük ve metin yazarlığı yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalı’nda 2005 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Sinema ve Din: Türk Sineması Örneği” adlı tez çalışmasıyla 2007 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

ESERLERİ:

Sinema ve Din, Es Yayınları, İstanbul 2009.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)