Yuriy Hamzatoviç  Kalmıkov
Uluslararası Çerkes Birliği İlk Başkanı


Rusya Adalet Eski Bakanı


hukukçu, milletvekili, akademisyen1 Ocak 1934 tarihinde Çerkessk’e bağlı Abazakt köyünde doğdu. 1949-1952 yılları arasında Çerkessk’te sağlık okulunu bitirdi. 1957 yılında Leningrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden diploma aldı. İki yıl Habez ve Stavrapol bölgelerinde hakim olarak görev yaptıktan sonra yeniden eğitimine döndü.

1963 yılında Saratov Hukuk Enstitüsü’nde doktorasını verdi. 1971’de ise hukuk doktoru oldu. 1972 yılında Medeni Hukuk Kürsüsü Başkanı ve Profesör oldu.

Yaklaşık 30 yıl Saratov Hukuk Enstitüsü’nde, Vatandaşlık Hukuku Kürsüsü yöneticisi olarak çalıştı. Çeşitli hukuk teorisi, medeni hukuk problemleri ile ilgili temel eserlerin sahibi ve ders kitaplarının sahibidir. Ekonomik ilişkilerin hukuki esasları, medeni hukuk prensipleri, ekonominin esas ögeleri, ekonomik ve hukuki statü, medeni ve hukuki sorumluluk onun çalıştığı konulardandır.

1989 yılında SSCB Halkın Vekili olarak seçildi. Sovyetler Birliği Parlamentosu’nda Yasama Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 1992 yılının başından itibaren Özel Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı Birinci Yardımcısı olarak çalıştı. 1993 yılının Aralık ayından itibaren Rusya Birlik ve Uyum Partisi listesinden Rusya Devlet Duması milletvekilliğine seçildi.

Bir müddet sonra partisinden istifa ederek bağımsız kaldı.

1993–1994 yıllarında Rusya Adalet Bakanı olarak çalıştı.

Uluslararası Çerkes Birliği'nin ilk başkanı oldu. Bir dönem Kabardey Halk Kurultayı’nın Başkanlığını yaptı.

Yuriy Hamzatoviç Kalmıkov, Rusya’nın en ünlü vatandaşlık hukuku ve özel hukuk uzmanlarının başında geliyordu.

100 ilmi makale ve 10 kitabın yazarıdır.

“Rusya Federasyonu’na Hizmet Yapmış Bilim Adamı”(1991) ve “RF Hukukçusu”(1994) onursal ünvanlarına sahiptir.

1997 yılında Çerkessk'e Kafkas Halkları Konferansı’na gitmek üzere geldiği Mineralniya Vodi şehrinde uçaktan inerken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kalmıkov üç kız çocuk babasıydı.


ESERİ:

Yoldaki Dönemeçler
Yuriy Hamzatoviç Kalmıkov
Meydan Yayıncılık

On yıllar boyunca izlediği yayılmacı ve sert politikalarla dünya haritasını yeniden şekillendiren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yaşadığı ideolojik, ekonomik ve sosyal tıkanıklığı aşacak formülü bir türlü bulamayınca 1980’li yılların sonunda dağılma sürecine girdi.

SSCB kendini tasfiye edip yeni bir kimlik kazanmaya çalışırken, en kritik dönem 1989 - 1995 yılları arasında yaşandı. Bu süreçte yaşananların artçı sarsıntıları hala kesilmediği için eski Sovyetler Birliği coğrafyasında sık sık gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılması kararı nasıl alındı?
Statükocular değişime nasıl direndi?
Birlik cumhuriyetleri nasıl bağımsız oldu?
Seçimli parlamento nasıl hayata geçti?
Rusya Federasyonu nasıl kuruldu?
Yeni devletin yasama organları nasıl oluşturuldu ve nasıl çalıştı?

Hükümetler hangi şartlarda görev yaptı ve gerçekten iktidar olabildi mi?
Etnik grupların bağımsızlık talepleri nasıl doğdu?
Bu talepler nasıl karşılandı?
Rusya Çeçenistan’a niçin saldırdı?
Çerkesler bu dönemde hangi faaliyetlerde bulundu ve neler talep etti?
Gürcistan’ın Abhazya’yı işgal girişimine kimler, ne tepki verdi?
Kabardey-Balkar’ı kimler ateşin içine çekiyordu, son anda nasıl kurtuldu?
...

O dönemle ilgili bu ve benzer pek çok sorunun cevabını en yetkin şekilde verebileceklerin başında Prof. Dr. Yuriy Hamzatoviç Kalmıkov geliyor.
Kalmıkov, hem Sovyetler Birliği, hem Rusya Federasyonu parlamentolarında vekillik yapmış;
Bu sırada Rusya’nın yeni vatandaşlık yasasını hazırlayan ekibe rehberlik etmiş;
Yine o dönemde bütün milli hareketler gibi ivme kazanan Çerkes milli hareketinin liderliğini üstlenmiş;
1993-1994 yıllarında Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı görevinde bulunmuş;
Ve Rusya’nın Çeçenistan’ı işgalini protesto etmek için bu görevinden istifa etme dirayetini gösterebilmiş o günlerin en önemli şahitlerinden biri.

“Yoldaki Dönemeçler”, Sovyet öncesi ve sonrası iki ayrı dönem milletvekilli olarak, bir dönem Adalet Bakanı olarak Kremlin’de çalışan ünlü hukuk bilgesi Prof. Dr. Yuriy Hamzotoviç Kalmıkov’un anı ve analizlerinden oluşan kaynak bir eser.
Eski Sovyet coğrafyasının yakın geçmişte yaşadığı değişim sürecini anlamak ve gelişmelerin Çerkes milli hareketinin yakın tarihine düşen izdüşümlerini görmek isteyenlerin “Yoldaki Dönemeçler”imutlaka okuması gerekir.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)