İbrahim Sezgin
akademisyen, yazar1965 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. 1982 yılında Taşhan Lisesi'nden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1991 yılında Marmara Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı'nda Yüksek lisans, 1998 yılında Doktora öğrenimini tamamladı. 2008 yılında Yeni ve Yakınçağ Doçenti ünvanını aldı. 2013 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı.

1987-1992 yılları arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak naklen atandı. Trakya Üniversitesi'nde 1998-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2008-2013 yılları arasında doçent olarak görev yaptı. 2013 yılında Profeför ünvanını aldı.
Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

İbrahim SEZGİN, “Osmanlı Fethinde XX. yy. Başlarına Kadar Kırklareli ( Kırkkilise) Şehri”, SDÜ Fen Edb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8, Isparta 2003

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

İbrahim SEZGİN, “Balkan Savaşları Sonrası Yunanistan'ın Soydaşlarımıza Karşı Sürdürdüğü Politika”, Askeri Tarih Bülteni, S. 38, Ankara 1995.

İbrahim SEZGİN, “Hicaz Demiryolu”, Bilge Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi), Ankara 1995.

İbrahim SEZGİN, “Malkara Şehri (1475–1601)”, İlmi Araştırmalar Dergisi, S. 2, İstanbul 1996.

İbrahim SEZGİN, “Kapitülasyonlar Tarihinden Bir Belge: İngiliz Tüccarlar Fesat Çeviriyor”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Sayı: 29, İstanbul 1996.

İbrahim SEZGİN, “Osmanlı Ulemasının Ekonomik Durumu”, İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 16, İstanbul 1998.

İbrahim SEZGİN, “Şairler Menbaı Prizren”, Tarih ve Medeniyet Dergisi, S. 60, İstanbul 1999.

İbrahim SEZGİN,"Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700–1900", Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 13–14, İstanbul Eylül 2003.Diğer Yayınlar

*İbrahim SEZGİN, Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (Ortak Kitap), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1992.

*İbrahim SEZGİN, Y. DAĞLI, S. A. KAHRAMAN, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5. Kitap, İstanbul 2001.

*İbrahim SEZGİN, “Osmanlıların Rumeli'ye Geçişi ve İlk Fetihler”, Osmanlı, C. 1, Ankara 1999.

*İbrahim SEZGİN, “Ottomans Transition to Rumelia and the First Conquest”, The Great Ottoman-Turkish Civilization, Ankara 2000.

*İbrahim SEZGİN, “Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Baruthaneler ve Barut İmalatı”, Türkler, C. X, Ankara 2002.

*İbrahim SEZGİN, “1529 Yılında Edirne Sarayında Gerçekleştirilen İnşa ve Tamir Faaliyetleri”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı, Makaleler, İstanbul 2005.Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1-İbrahim SEZGİN, “XVIII. Asırda Edirne'nin Balkan Ticaretindeki Rolü”, The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: Economy, Society, Culture: XVIIIth-XXth Centuries, A Conference of Bulgarien and Turkish University History Lecturers Sofia, 5-6 Ekim 2001.

2-İbrahim SEZGİN, “Population of the Of in XVII. Century”, Trabzon and its Neigboardhood İnternational History, Language Literature Symposium, 3-5 Mayıs 2001, Trabzon.

3-İbrahim SEZGİN, “Filibe’de Şehabettin Paşa Vakıfları”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (11–13 Mayıs 2005 Eskişehir), İstanbul Mayıs 2005


Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1-İbrahim SEZGİN, “XVI. Asırda Muğla Şehrinin Mahalleleri ve Nüfus Durumu”, Osmanlının 700. Yılında Muğla Sempozyumu, 6–7 Mayıs 1999.

2-İbrahim SEZGİN, “Osmanlı Döneminde Kırklareli”, Kırklareli Valiliği Osmanlı Sempozyumu, 24 Mayıs 1999.

3-İbrahim SEZGİN, “XVII. yy.'da Keşan Kazasında Yerleşme ve Nüfus”, Keşan Sempozyumu, 15- 16 Mayıs 2003.E-posta:
[email protected]
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)