Tilla Deniz  Baykuzu
akademisyen, yazar1959 yılında Adana'da doğdu. 1976 yılında İstanbul Cibali Kız Lisesi'nden mezun oldu.

1978-1981 yılları arasında Çin Dili eğitimi almak için Taiwan Milliyetçi Çin Cumhuriyeti'ne gitti. Taiwan Normal University Mandarin Training Centre ve Taiwan University Tarih Bölümü'nde eğitim gördü.

1984-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu.

1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Dış İlişkiler burslarından Çin Halk Cumhuriyeti Lisansüstü bursu kazandı. 1991 yılına kadar Pekin Üniversitesi’nde eğitim gördü.

1991-1994 yıllarında Ankara Üniversitesi TÖMER’de okutmanlık yaptı. 1995 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

1997 yılında Yüksek Lisansını “Kuzey Liang’da Bir Hun Devleti” adlı tezle tamamladı. 2003 yılında ise doktorasını “Çin Topraklarında Kurulan İki Hun Devleti: İlk Chao ve Sonraki Chao Devleti” adlı tezle bitirdi.

2006 yılında Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Yardımcı Doçent unvanıyla göreve başladı. 2009 yılında doçent oldu.
Lisans/ANKARA ÜNİVERSİTESİ - TARİH 1988
Yüksek Lisans/MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ - TARİH 1997
Doktora/ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ - TARİH 2003

Akademik Durumu
Yrd.Doç.Dr./ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Tarih 2006
Doç.Dr./ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Tarih 2009

Verdiği Dersler
Lisans İslam Öncesi Türk Tarihi I-II, İslamiyet Öncesi Türk devlet Teşkilatı I-II, Orta Asya Türk Tarihi I-II, Türk Kültür Tarihi I-IIUluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

Tilla Deniz BAYKUZU, “Güney Hunları ve Hun Flütünden Onsekiz Şarkı”, Bilig, S.33, Bahar 2005.

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

1. Tilla Deniz BAYKUZU, “Altay’ın Gizemli Taşları”, Atlas, S.109, İstanbul 2002.

2. Tilla Deniz BAYKUZU, “IV. Yüzyılda Çin’de Kurulan Bir Hun Devleti:İlk Chao Hun Devleti”, Manas Sosyal Bilimler Dergisi, S:12, Bişkek 2004.

3. Tilla Deniz BAYKUZU, “İslamiyet Öncesi Türklerin Köklü Geleneği Türbedarlık Hakkında”, İSARV (Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı), İstanbul 2005.

4. Tilla Deniz BAYKUZU, “IV.-V. Yüzyıllarda Çindeki Birkaç Hun Hükümdar Kurgan ve Türbesi Hakkında”, TİD (Ege Üniversitesi’nde yayınlanacak)

5. Tilla Deniz BAYKUZU, “Çin Topraklarındaki Bazı Türk Soyluların Kurganları (VII-VIII. Yüzyıl), TİD (Ege Üniversitesi’nde yayınlanacak).


Diğer Yayınlar

1. Tilla Deniz BAYKUZU, “V. Yüzyılda Çin’de Kurulan Bir Hun Devleti: Kuzey Liang”, Türkler, C.I, Ankara 2002.

Kitap Tanıtma
Kazakların Damga ve Uranları, Kazak Genel Tarihi, Çin Azınlık Milletler Servisi, Xinjiang Renmin Yayınevi, Urumçi 1987, TDAV, S.118, Şubat 1999.Projeler

1. Tilla Deniz BAYKUZU, Rusya Federasyonu Güney Sibirya Altay Ekspedisyonu, Haziran-Temmuz 2001.

2. Tilla Deniz BAYKUZU, Rusya Federasyonu Güney Sibirya Altay Ekspedisyonu Fotoğraf Sergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mart 2002.

3. Tilla Deniz BAYKUZU, Rusya Federasyonu Güney Sibirya Altay Ekspedisyonu Fotoğraf Sergisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mart 2002.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)